Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Zmluvy


Nižšie sú uvedené zmluvy, ktoré boli uzavreté predtým než bolo povinnosťou zverejňovať ich na Centrálnom registri zmlúv spravovaným Úradom vlády SR.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ Dátum účinnosti
02.05.2018 Dodatok 1 k registrátorskej zmluve SK-NIC, a.s. Bratislava Astronomický ústav SAV 02.05.2018
29.12.2012 Kolektívna zmluva na rok 2013 Základná odborová organizácia pri AsÚ SAV Astronomický ústav SAV 01.01.2013
29.12.2011 Kolektívna zmluva na rok 2012 Základná odborová organizácia pri AsÚ SAV Astronomický ústav SAV 01.01.2012
09.12.2011 Rámcová dohoda - Astronomický ústav SAV zateplenie Stará Lesná 406 189,32 EURO-BUILDING.a.s, Družstevná 2, 83104 Bratislava Astronomický ústav SAV 10.12.2011
30.11.2011 Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / 018/2009/2.1/OPVaV/D10 celková čiastka
1 327 736,00
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Astronomický ústav SAV 30.11.2011 (zverejnené dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv)
24.11.2011 Zmluva o dielo č.11660HS_v.1 6954,26 Techniserv, s.r.o., Bratislava Astronomický ústav SAV 25.11.2011
24.11.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb - publicita a materiál / 25.06.2010 celková čiastka
17337,50
EIP services s.r.o., Žilina Astronomický ústav SAV 25.11.2011
10.11.2011 Kúpna zmluva - vypracovanie štúdie napojenia koronografu a robotizácia koronografov a kupoly 36 666,67 HANKOM Engineering, Holandsko Astronomický ústav SAV 11.11.2011
20.10.2011 Dodatok č.4 k poistnej zmluve / 2103407936 44,30 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Astronomický ústav SAV 21.10.2011
19.10.2011 Kúpna zmluva 4600,00 Tatry mountain resorts, a.s. Astronomický ústav SAV 20.10.2011
17.08.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / 042/2009/2.1/OPVaV/D02 celková čiastka
2 647 480,00
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Astronomický ústav SAV 18.08.2011 (zverejnené dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv)
17.08.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve / 042/2009/2.1/OPVaV/PZ/02 celková čiastka
2 647 480,00
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Astronomický ústav SAV 18.08.2011
26.07.2011 Kúpna zmluva - CCD kamera na snímkovanie asteroidov / 50 082,00 KVANT spol. s r.o. Astronomický ústav SAV 27.07.2011
14.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / 042/2009/2.1/OPVaV/D02 celková čiastka
2 647 480,00
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Astronomický ústav SAV 15.07.2011 (zverejnené dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv)
14.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve / 042/2009/2.1/OPVaV/PZ/02 celková čiastka
2 647 480,00
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Astronomický ústav SAV 15.07.2011
04.07.2011 Kúpna zmluva – riadiaci počítač 2 ks 3960,00 EASTNET, s.r.o., Žilina Astronomický ústav SAV 05.07.2011
30.06.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - monitoring a publicita / EDT 08124 celková čiastka
11 113,45
Euro Dotácie, a.s., Žilina Astronomický ústav SAV 01.07.2011
28.06.2011 Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0516-10 / APVV-0516-10-2 8 740,00 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Astronomický ústav SAV 29.06.2011
20.06.2011 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0078-09 v znení jej platných dodatkov 16 312,50 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Astronomický ústav SAV 21.06.2011
15.06.2011 Kúpna zmluva - klaster 64 jadrový 2 ks / 11218ZS195 71 520,00 Techniserv, s.r.o., Bratislava Astronomický ústav SAV 16.06.2011
08.06.2011 Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / 018/2009/2.1/OPVaV/D09 celková čiastka
1 327 736,00
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Astronomický ústav SAV 09.06.2011 (zverejnené dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv)
03.06.2011 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na refundáciu nákladov na prípravu projektu 7.RP č.PP7RP-0053-10 2517,00 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava Astronomický ústav SAV 04.06.2011
17.05.2011 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / 018/2009/2.1/OPVaV/D08 celková čiastka
1 327 736,00
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Astronomický ústav SAV 17.05.2011 (zverejnené dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv)
17.05.2011 Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve / 018/2009/2.1/OPVaV/PZ/06 celková čiastka
1 327 736,00
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Astronomický ústav SAV 18.05.2011
27.04.2011 Dodatok č.3 k poistnej zmluve / 2103407936 138,98 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Astronomický ústav SAV 28.04.2011
19.04.2011 Kúpna zmluva - 1,3 metrový ďalekohľad / 18042011 1 013 454,00 Astelco Systems GmbH, Nemecko Astronomický ústav SAV 20.04.2011
17.04.2011 Komisionárska zmluva INSPEKTA SLOVAKIA a.s., Bratislava Astronomický ústav SAV 18.04.2011
15.04.2011 Zmluva o dielo / 1/2011 -s 4000,00 UNIVERZAL, Veľká Lomnica Astronomický ústav SAV 16.04.2011
14.04.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-0004-09 2300,00 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava Astronomický ústav SAV 15.04.2011
12.04.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0107-09 1541,00 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Astronomický ústav SAV 13.04.2011
12.04.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov c. SK-CZ-0014-09 1584,00 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Astronomický ústav SAV 13.04.2011
12.04.2011 DODATOK č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0032-09 1700,00 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava Astronomický ústav SAV 13.04.2011
06.04.2011 DODATOK č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0043-09 1500,00 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava Astronomický ústav SAV 07.04.2011
29.03.2011 Zmluva o spolupráci medzi Astronomickým ústavom SAV a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV Astronomický ústav SAV 30.03.2011
25.03.2011 Dodatok č.2 k poistnej zmluve / 2103407936 4,25 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Astronomický ústav SAV 26.03.2011
18.03.2011 Kúpna zmluva - bolidová kamera / 012011 62 520,00 Space Devices, spol s r.o., Česká republika Astronomický ústav SAV 19.03.2011
11.03.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - publicita a material / 25.06.2010 celková čiastka
17 337,50
EIP services, s.r.o., Žilina Astronomický ústav SAV 12.03.2011
11.03.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - monitoring a hodnotenie / PA 10 06 03 celková čiastka
21 840,00
Euro Dotácie, a.s., Žilina Astronomický ústav SAV 12.03.2011
11.03.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - monitoring a publicita / EDT 08124 celková čiastka
11 113,45
Euro Dotácie, a.s., Žilina Astronomický ústav SAV 12.03.2011
04.03.2011 Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve /018/2009/2.1/OPVaV/D05/PZ celková čiastka
1 327 736,00
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Astronomický ústav SAV 05.03.2011
04.03.2011 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / 018/2009/2.1/OPVaV/D07 celková čiastka
1 327 736,00
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Astronomický ústav SAV 02.03.2011 (zverejnené dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv)