Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Organizačná schéma

Riaditeľ
Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Zástupca riaditeľa
Mgr. Marián Jakubík, PhD.

Vedecký tajomník
Mgr. Natalia Shagatova, PhD.

Knižnica
Ing. Andrea Sanigová

Hospodársko-správny útvar
Mgr. Bibiána Pažická
Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Mgr. Marián Jakubík, PhD.

Oddelenie fyziky Slnka
Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Stelárne oddelenie
RNDr. Theodor Pribulla, CSc.