Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Vedecká rada

Vedecká rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Zloženie:

Predseda

RNDr. Aleš Kučera, CSc. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie fyziky Slnka

 

Podpredseda

RNDr. Theodor Pribulla, CSc. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Stelárne oddelenie

 

Členovia

Ing. Ján Baláž, PhD. – Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Košice

RNDr. Mária Hajduková, PhD. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie medziplanetárnej hmoty

Mgr. Marek Husárik, PhD. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie medziplanetárnej hmoty

Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. – Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Ing. Hana Meszárosová, PhD. – Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Česká republika

RNDr. Luboš Neslušan, CSc. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie medziplanetárnej hmoty

RNDr. Ján Rybák, CSc. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie fyziky Slnka

Mgr. Natalia Shagatova, PhD. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Stelárne oddelenie

Mgr. Pavol Schwartz, PhD. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie fyziky Slnka

RNDr. Augustín Skopal, DrSc. – Astronomický ústav SAV, v. v. i., Stelárne oddelenie

Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. – Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Astronomický ústav, Česká republika

 

Funkčné obdobie tejto Vedeckej rady: od 1.6.2021 do 31.5.2025


Štatút:

 

Zápisnice: