Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Dr. Bečvář – zakladateľ AsÚ

  •   
  • O nás  
  • Dr. Bečvář – zakladateľ ...

Dr. Antonín Bečvář
(10. júna 1901 – 10. januára 1965)

– zakladateľ Observatória na Skalnatom Plese. 

Dr. Antonín Bečvář sa narodil 10. júna 1901 v Starej Boleslavi. Vyštudoval na Karlovej Univerzite, kde získal aj doktorát prírodných vied. Na Slovensku pôsobil od roku 1937 ako klimatológ Štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese. Inicioval postavenie astronomického observatória na Skalnatom plese a bol aj jeho prvým riaditeľom (1943 – 1950).

Osobne objavil dve kométy, viedol pozorovania meteorického roja Ursíd, publikoval viacero prác z meteorickej astronómie a hydrológie a niekoľko obrazových publikácií o vývoji oblakov.

Jeho najvýznamnejším dielom sú 4 veľké astronomické atlasy vychádzajúce z pôvodnej koncepcie: Atlas Coeli Skalnaté Pleso (1948) s katalógom (1951), Atlas Eclipticalis (1958), Atlas Borealis (1962) a Atlas Australis (1964). V tom čase to boli najmodernejšie atlasy oblohy, opakovane vyšli aj v zahraničí a stali sa nepostrádateľnou pomôckou pozorovateľov nočnej oblohy na celom svete.

Medzinárodná astronomická únia nazvala jeden z kráterov na odvrátenej strane Mesiaca jeho menom (1970). Planétka č. 4567, objavená na Kleti, bola v roku 1993 nazvaná menom Bečvář, čo ocenila astronomická komunita aj v zahraničí.