Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Exkurzie pre školy

 

Exkurzie zamerané na oblasť astronómie a astrofyziky prebiehajú v hlavnej budove Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v Starej Lesnej.
 
Každú exkurziu je NUTNÉ si vopred dohodnúť s vedeckou tajomníčkou ústavu:

  

 Mgr. Natalia Shagatova, PhD.
 Astronomický ústav SAV, v. v. i.
 E-mail: nshagatova@astro.sk
 Tel.: 052 7879152
 

 

Exkurzie na vysunutých pracoviskách AsÚ SAV, v. v. i. – Skalnaté pleso a Lomnický štít – sú možné LEN počas Dní otvorených dverí a vo výnimočných prípadoch na základe povolenia riaditeľa ústavu.