Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Observatórium Lomnický štít


IMAGE: Observatórium Lomnický Štít


Realizácia výstavby astronomického observatória na Lomnickom Štíte, uskutočnená v rokoch 1957 až 1962, bola inicializovaná celosvetovými aktivitami v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roku 1957. Tu, v naozaj vysokohorskej nadmorskej výške 2 633 metrov na hladinou mora, bol v roku 1962 inštalovaný prvý 20/300 cm koronograf firmy ZEISS. Prvé pravidelné pozorovania protuberencií v spektrálnej čiare H alfa začali v roku 1962 a pozorovania emisných čiar, vznikajúcich v slnečnej koróne, v roku 1964. V roku 1970 bol daný do prevádzky na tej istej montáži druhý takýto koronograf. Dnes sa observatórium radí medzi len niekoľko existujúcich pozemných observatórií na celom svete ktoré systematicky pozorujú emisné spektrálne čiary slnečnej koróny. Výskumníci, pracujúci na Observatóriu Lomnický Štít, pripravili dva dlhodobé rady dát opisujúcich slnečnú koronálnu aktivitu. „Homogénny rad intenzít zelenej kronálnej čiary“ je pripravený z  dát všetkých koronálnych staníc vo svete od roku 1939 vrátane Observatória Lomnický Štít. „Rad dát koronálneho indexu slnečnej aktivity“ je pripravený na základe dát predošlého radu pre Slnko  ako hviezdu. V ostatných rokoch sú tieto rady dát pripravované na základe meraní prístroja AIA družice SDO pracovníkmi Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

„Katalóg slnečných H alfa protuberancií“ bol pripravovaný z vlastných meraní, získaných na Observatóriu Lomnický Štít. Od roku 2009 je rozširovaný s použitím pozorovaní vykonávaných na Observatóriu Kanzelhoehe pre slnečný a environmentálny výskum (Rakúsko).

V roku 2011 a 2016 boli na koronagrafoch nainštalované nové prístroje – Koronálny multikanálový polarimeter (CoMP-S) a Slnečný chromosférický detektor (SCD), vyrobené pracovníkmi HAO/NCAR (Boulder, CO, USA). Prvé výsledky už boli prezentované na vedeckých konferenciách.

Na vrchole Lomnického Štítu sa nachádza i Neutrónový Monitor a iné prístroje Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach. Neutrónový monitor je v nepretržitej prevádzke od decembra 1981 keď nahradil starší prístroj podobného druhu.

Nasledujúce obrázky ilustrujú Observatórium Lomnický Štít a jeho pozorovacie prístroje.

 IMAGE: Observatórium Lomnický Štít zo Skalnatého Plesa

Observatórium Lomnický Štít
zo Skalnatého Plesa


IMAGE: Kupola Observatória Lomnický Štít

Kupola Observatória Lomnický Štít


IMAGE: koronografy Observatória Lomnický Štít

koronografy Observatória Lomnický Štít

IMAGE: koronografy Observatória Lomnický Štít

koronografy Observatória Lomnický Štít

 

Nasledujúce obrázky ilustrujú príklady pozorovaní pozorovacími prístrojmi Observatória Lomnický Štít.

 IMAGE: An eruptive prominence, observed by the CoMP-S instrument


Eruptívna protuberacia, pozorovaná prístrojom CoMP-S 10. marca 2014 nad JV okrajom Slnka postupne v 4 spektrálnych čiarach: He I 587 nm , H I 656 nm, Ca II 854 nm, and He I 1083 nm (08:15:59-08:25:17 UT) – zľava doprava.


IMAGE: Quiescent prominences, observed by the CoMP-S instrument


Pokojné protuberancie, pozorované prístrojom CoMP-S 23. októbra 2012
v spektrálnej čiare H I 656 nm ladiac meranú vlnovú dĺžku cez profil čiary (06:20:57 UT).
(Kliknutím na obrázok spustíte krátke animované GIF video.)

 

Súradnice:

  • dĺžka: 20° 12′ 47.43″ Východ
  • šírka: 49° 11′ 42.53″ Sever
  • nadmorská výška: 2633.0 metrov n.m.