Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2022

Späť na zoznam


Názov: Asteroid (3200) Phaeton: výsledky polarimetrických, fotometrických a spektrálnych pozorovaní.
Autori: N. Kiselev, V. Rosenbush, D. Petrov, I. Luk’yanyk, O. Ivanova, N. Pit, K. Antoniuk, V. Afanasiev
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: V článku prezentujeme výsledky polarimetrických, fotometrických a spektrálnych pozorovaní asteroidu (3200) Phaethon v širokom rozsahu fázových uhlov (19°–135°). Z pozorovaní vyplýva, že povrch asteroidu vykazuje extrémne veľkú lineárnu polarizáciu (45% pri fázovom uhle 124°), čo môže byť dôkazom povrchovej heterogenity Phaethonu. Stredný spektrálny sklon polarizácie Phaethonu je typický pre asteroidy s nízkym albedom. Pozorované polarimetrické dáta boli modelované metódou Sh-matrice. Najlepšia zhoda bola dosiahnutá s použitím častíc zložených zo silikátov bohatých na Mg a amorfného uhlíka.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 514(4), 4861-4875 (2022).