Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2017

Späť na zoznam


Názov: Nové vzplanutie symbiotickej novy AG Pegasi po 165 rokoch
Autori: A. Skopal, S. Shugarov, M. Sekeráš, M. Wolf, T.N. Tarasova, F. Teyssier, M. Fujii, J. Guarro, O. Garde, K. Graham, T. Lester, V. Bouttard, T. Lemoult, U. Sollecchia, J. Montier, D. Boyd
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: AG Peg je známa ako najpomalšia nova, ktorá vzplanula okolo r. 1850. Po 165 rokoch, v júni 2015 explodovala znova, avšak s charakteristikami krátkodobého, tzv. Z And-typu vzplanutia. Nové vzplanutie sme skúmali pomocou archívnych spektier z `Hubble Space Telescopu' a historických fotometrických meraní pred výbuchom v r. 2015, ako aj pomocou nových pozorovaní v optickom obore spektra získaných behom vzplanutia s vysokou kadenciou. Modelovaním rozdelenia energie v spektre sme zistili dramatické zvýšenie hmlovinného žiarenia počas vzplanutia, indikujúceho prítomnosť veľmi silného zdroja ionizujúcich fotónov, ktorý žiari pri teplote ~200000 K a generuje svietivosť okolo 20000 Sĺnk. Takéto hodnoty ukazujú na to, že vzplanutie bolo spôsobené náhlou akréciou hmoty na bieleho trpaslíka (BT) tempom asi 3 x 10-7 hmotnosti Slnka za rok, ktoré presahuje hranicu pre stabilné termonukleárne horenie vodíka na jeho povrchu. Takýto nukleárne horiaci BT vyfukuje silný hviezdny vietor a generuje svietivosť okolo tzv. Eddingtonovej limity, pri ktorej svietivá energia vyvažuje gravitačnú silu BT. Tento prípad sme potvrdili určením tempa straty hmoty vetrom 1-5 x 10-6 hmotnosti Slnka za rok. Naše vysvetlenie podstaty nového vzplanutia typu Z And v AG Peg je v dobrom súhlase s teoretickými modelmi vypracovanými v 70 a 80 rokoch minulého storočia.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 604, article no. A48, p. 1-19 (2017)