Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2016

Späť na zoznam


Názov: Prenos hmoty hviezdnym vetrom v symbiotických dvojhviezdach typu S: II. Indikácia fokusácie vetra.
Autori: N. Shagatova, A. Skopal, Z. Cariková
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: V symbiotických hviezdach sa na bieleho trpaslíka (BT) prenáša hviezdny vietor jeho chladného obrieho súputníka. Vysoká svietivosť BT však nemôže byť generovaná štandardným spôsobom akrécie z hviezdneho vetra. V našej práci sme skúmali tento problém pre zákrytové symbiotické dvojhviezdy EG And a SY Mus. Modelovaním ich archívnych ultrafialových spektier v okolí čiary Ly-alpha pomocou Rayleighovho rozptylu sme určili stĺpcové hustoty neutrálneho vodíka v okolí chladných obrov. Riešením inverzného problému pre funkciu stĺpcovej hustoty sme určili rýchlostné pole hviezdneho vetra v blízkosti roviny obežnej dráhy, zodpovedajúce hustoty a tempo straty hmoty obra. Získané hodnoty tempa straty hmoty však boli viac ako 10-kráť vyššie než tie určené inými metódami. Tento výsledok tak indikuje fokusáciu hviezdneho vetra obra smerom k obežnej rovine, kde môže byť akreovaný BT veľmi vysokým tempom. Naše zistenie nám umožňuje lepšie porozumieť problému vysokej svietivosti BT.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 588, A83 (2016)