Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2011

Späť na zoznam


Názov: Anomálny O`Connellov efekt v kontaktných dvojhviezdach raných typov
Autori: Pribulla, T., Vaňko, M., Chochol, D., Hambálek, Ľ., Parimucha, Š.
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Nové fotoelektrické pozorovania zákrytových sústav DU Boo a AG Vir ukazujú, že sústavy sú si podobné - obe sú kontaktné dvojhviezdy typu A a vykazujú maximum nasledujúce po primárnom minime systematicky jasnejšie. Táto asymetria svetelnej krivky je extrémne časovo stabilná. Fázová závislosť farebných indexov je veľmi malá a v rozpore s veľkou amplitúdou O'Connellovho javu (až 0,1 magnitúdy vo vizuálnej oblasti). To indikuje prítomnosť rozsiahlych nahriatych oblastí s tepelným kontrastom 1000–1500 K. Funkcie rozšírenia pritom neukazujú žiadne fotosferické škvrny slnečného typu. Navyše, funkcie rozšírenia vykazujú značné rozdiely medzi kvadratúrami (veľmi podobné v prípade oboch sústav) čo by mohlo byť interpretované prúdom hmoty alebo horúcou oblasťou spôsobujúcou dodatočnú emisiu viditeľnú medzi zložkami okolo fázy 0,25. Absolútne parametre zložiek v menšej miere závisia od prijatého modelu. Dlhá obežná doba obidvoch kontaktných sústav a zároveň neskorý spektrálny typ naznačujú, že primárna zložka oboch sústav (najmä však DU Boo) už opustila hlavnú postupnosť.
Referencia: Astronomische Nachrichten 332, 607-615 (2011)