Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2011

Späť na zoznam


Názov: Analýza blízkej zákrytovej sústavy delta Velorum
Autori: T. Pribulla a kol.
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Blízka viacnásobná sústava delta Velorum obsahuje oddelenú zákrytovú dvojhviezdu a tretiu zložku. Sústava ponúka možnosť určiť základné parametre (hmotnosti, svietivosti a polomery) troch hviezd s rovnakým vekom s presnosťou dostatočnou pre testovanie modelov stavby a vývoja hviezd. Pri modelovaní sústavy boli využité viaceré doplnkové sady dát: rozsiahla vysokodisperzná spektroskopia, satelitná fotometria (SMEI), infračervená interferometria s dlhou základňou (VLTI) ako aj pozorovania systémom adaptívnej optiky (VLT). Pozorovania ukazujú, že zložky zákrytovej dvojhviezdy rotujú s 2/3 kritickej rýchlosti, čo vylučuje chemickú pekuliaritu a vedie k nerovnomernému rozloženiu jasnosti na povrchu zložiek. Napriek tomu, že je vnútorná dráha excentrická, fotometrické pozorovania zo SMEI neindikujú apsidálny pohyb. Dráhové elementy pre zákrytový pár sú: excentricita e = 0.290, argument prechodu periastrom 109 stupňov a sklon dráhy 89.0 stupňa. Kombinácia hmotností zložiek MAa = 2.53(11) hmotností slnka, MAb = 2.37(10) hmotností slnka a MB približne 1.5 hmotností slnka a zistených polomerov zložiek Aa a Ab naznačujú, že tieto už opustili hlavnú postupnosť a odhadovaný vek sústavy je okolo 400 mil. rokov. Kombinácia spektroskopickej a interferometrickej dráhy viedla k nezávislému určeniu paralaxy na 39.8(4) mas v dobrom súlade s hodnotou získanou Hipparcosom, 40.5(4).
Referencia: Pribulla, T., Mérand, A., Kervella, P. et al., Astronomy & Astrophysics 528, 21 (2011); Mérand, A., Kervella, P., Pribulla, T. et al., Astronomy & Astrophysics 532, 50 (2011)