Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2011

Späť na zoznam


Názov: Reflexný efekt v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planétach
Autori: J. Budaj
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Vypracovali sme nový model reflexného efektu. Model popisuje tvar, rozdelenie teploty po povrchu a fázovo závislé spektrum chladného, silno ožarovaného stelárneho alebo sub-stelárneho objektu. Model berie v úvahu rozptylené-odrazené svetlo, ohrev, transport tepla po povrchu objektu, okrajové a gravitačné stemnenie, orbitálny a rotačný pohyb objektu s príslušným Dopplerovým posunom pre rozptýlené aj tepelné žiarenie. Model sme aplikovali na extrémne prípady ´´interagujúcich dvojhviezd´´ - extrasolárne planéty. Zistili sme, že niektoré zo 78 vtedy známych tranzitujúcich planét majú výrazné odchýlky od sférického tvaru. Kvantifikovali sme Bond albedo a intenzitu prenosu tepla z dennej na nočnú stranu u dvoch extrasolárnych planét. HD189733b má malé Bond albedo a intenzívny prenos tepla zatiaľ čo WASP-19b má malé Bond albedo a slabý prenos tepla.
Referencia: The Astronomical Journal 141, 59 (2011)