Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2011

Späť na zoznam


Názov: Formácia diskovej štruktúry v symbiotickej dvojhviezde AX Persei počas jej aktívnej fázy 2007-10
Autori: A. Skopal, T.N. Tarasova, Z. Cariková, F. Castellani, G. Cherini, S. Dallaporta, A. Frigo, C. Marangoni, S. Moretti, U. Munari, G.L. Righetti, A. Siviero, S. Tomaselli, A. Vagnozzi, P. Valisa
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: AX Persei je zákrytová symbiotická dvojhviezda. Počas aktívnych fáz sa výrazne mení ionizačná štruktúra dvojhviezdy. Na základe pozorovaní urobených na observatóriách AsÚ SAV, Asiago astrofyzikálnom observatóriu a Krymskom astrofyzikálnom observatóriu sme zistili, že od polovice roku 2007 AX Persei vstúpila do novej aktívnej fázy. Po 19 rokoch sme v jej svetelnej krivke merali efekt zákrytu horúcej hviezdy chladným obrom v dvojhviezde a určili geometrickú štruktúru aktívnej zložky. Modelovaním širokých krídiel H-alfa čiary sme zistili takmer 40-násobný nárast odtoku hmoty z aktívnej hviezdy počas vzplanutia. Modelovaním optického spojitého spektra sme identifikovali prítomnosť relatívne chladného (~6000 K), ale silného zdroja žiarenia. Zdroj bol lokalizovaný v rovníkovej oblasti horúcej hviezdy a mal tvar disku rozšíreného v smere od centrálnej hviezdy. Jeho okrajové opticky hrubé časti simulovali 6000 K teplú fotosféru. Formácia neutrálnej diskovej zóny okolo akrétora behom aktívnej fázy súvisela s náhlym nárastom odtoku hmoty z hviezdy. Navrhli sme, že táto súvislosť reprezentuje spoločný pôvod teplých falošných fotosfér, ktoré sú indikované počas aktívnych fáz symbiotických hviezd.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 536, art. no. 27, p. 1-13 (2011).