Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2011

Späť na zoznam


Názov: Svetelné znečistenie v okolí astronomických observatórií
Autori: M. Kocifaj
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Observačné podmienky v Európe a Amerike sa neustále zhoršujú a výhodou nemusí byť ani fakt, že v blízkom okolí miesta pozorovania nie sú žiadne významnejšie zdroje svetla. Je to z dôvodu kvázi-homogenity rozloženia zdrojov v širokoškálovom merítku. V práci bol analyzovaný účinok svetelných zdrojov s dvoma diametrálne odlišnými vyžarovacími charakteristikami – Garstangov typ s preferovaným vyžarovaním do malých elevačných uhlov a kosínový zdroj. Bolo ukázané, že kosínové zdroje majú v zásade zanedbateľný vplyv na svetelné znečistenie, pokiaľ je ich vzdialenosť od miesta merania väčšia než 10 km. Naopak, zdroje s Garstangovou vyžarovacou charakteristikou môžu ovplyvniť výsledky fotometrických meraní aj v prípade, že vzdialenosť týchto zdrojov od observatória je ~40 km. V závislosti na mikrofyzikálnych charakteristikách aerosólových časticíc distribuovaných v atmosfére môže byť táto vzdialenosť ešte väčšia. V práci boli vypočítané úrovne rušivého svetla pre nominálne vlnové dĺžky zodpovedajúce systému UBV (resp. UBVRI).
Referencia: Mon. Not. R. Astron. Soc. 415, 3609-3615 (2011)