Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2007

Späť na zoznam


Názov: Získanie syntetických svetelných kriviek mCP hviezdy HD 37776
Autori: Krtička, J., Mikulášek, Z., Zverko, J., Žižňovský, J.
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Periodické svetelné variácie sú všeobecným rysom, ktorý sa pozoruje v magnetických chemicky pekuliárnych (mCP) hviezdach. Simulovali sme svetelné krivky mCP hviezdy HD 37776 s nadbytkom hélia (typu „He-strong“) za predpokladu, že pozorované svetelné variácie sú výsledkom nerovnomerného rozloženia chemických prvkov na povrchu rotujúcej hviezdy. Ukázali sme, že chemická pekuliarita ovplyvňuje monochromatický tok najmä v dôsledku viazano-voľných prechodov elektrónov v atómoch. Použijúc známe rozloženie hélia a kremíka na povrchu, sme vypočítali fotometrickú mapu a následne syntetické svetelné krivky v spektrálnych pásmach uvby Stromgrenovho fotometrického systému. Tvar a amplitúda vypočítaných svetelných kriviek veľmi dobre súhlasia s pozorovanými. Takto sme poprvýkrát kvantitatívne dokázali, že základné vlastnosti fotometrickej premennosti hviezd tohto typu sa dajú vysvetliť modelom škvŕn s pekuliárnym chemickým zložením. Použité postupy slúžia aj na verifikáciu presnosti v súčasnosti používaných modelov atmosfér hviezd.
Referencia: Astronomy and Astrophysics, Volume 470, Issue 3, August II 2007, pp.1089-1098