Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2007

Späť na zoznam


Názov: SCR 1845-6357, dvojica trpaslíkov typu M a T, ktoré su k nám veľmi blízko
Autori: KASPER M., BILLER B.A., BURROWS A., BRANDNER W., BUDAJ J., CLOSE L..M.
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: SCR 1845-6357 je nedávno objavená hviezda, ktorá je v skutočnosti dvojicou trpaslíkov. Jasnejšia zložka (SCR1845A) je trpaslík neskorého typu M a slabšia (SCR1845B) je trpaslík typu T. Je to vôbec prvá dvojica takéhoto typu aká bola objavená a je ku nám výnimočne blízko. Vzdialená je iba 3,85 pc. Tento objekt sme pozorovali na 8m ďalekohľade VLT/NACO v Chile. Na základe snímkov v blízkej infračervenej oblasti sme potvrdili, že SCR1845B sa pohybuje v priestore spoločne so SCR1845B a teda dvojica je skutočne gravitačne viazaná, čo v blízkej budúcnosti umožní určenie vzájomnej dráhy a hmotností zložiek. Na základe spektier s nízkym rozlíšením v JHK infračervenej oblasti, ich modelovania a porovnania so štandardnými spektrami sme dokázali, že chladná zložka je hnedý trpaslík typu T6 s efektívnou teplotou 950K a gravitačným zrýchlením na povrchu log g = 5,1 (cgs). Porovnaním s teoretickými modelmi vývoja takýchto objektov nám vychádza jeho hmotnosť na 40-50 hmotností Jupitera a vek asi 1,8 – 3,1 miliardy rokov.
Referencia: Astronomy & Astrophysics, 471, 655-659 (2007)