Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Štruktúra aktívneho objektu v symbiotickej hviezde Z And.
Autori: A. Skopal, A.A. Vittone, L. Errico, M. Otsuka, S. Tamura, M. Wolf, V.G. Elkin
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Kľúčovým problémom výskumu symbiotických hviezd je podstata ich vzplanutí. Pozorovania ukazujú na zvýšenie svietivosti aktívneho objektu až na 10 000 Sĺnk, dramatické zníženie teploty približne z 200 000 K na len 20 000 K, pričom spektrá indikujú prítomnosť horúceho telesa schopného ionizovať vodík a hélium. Znalosť geometrickej štruktúry aktívneho objektu, ktorá zatiaľ nie je dostatočne známa, môže výrazne prispieť k porozumeniu podstaty vzplanutí. Cieľom našej štúdie bola rekonštrukcia štruktúry aktívneho objektu v Z And. Analýzou spektroskopie s vysokým rozlíšením, viac-farebnej fotometrie a ultrafialovej spektroskopie získanej družicou Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer sme odvodili štruktúru jej aktívneho objektu. Zistili sme, že aktívny objekt pozostával z opticky hrubej pomaly expandujúcej (100-200 km/s) diskovo-štrukturovanej obálky, ktorá obklopovala centrálnu hviezdu v rovine obežnej dráhy, a veľmi rýchleho (2 500 km/s) opticky tenkého hviezdneho vetra unikajúceho zo zvyšku akrétora. Výsledok prispieva k porozumeniu fyzikálnych procesov zodpovedných za vznik vzplanutí.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 453, 279–293 (2006).