Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Pôvod širokých krídiel spektrálnej čiary H-alfa v symbiotických dvojhviezdach.
Autori: A. Skopal
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Jedným z problémov astrofyziky interagujúcich dvojhviezd je pôvod extrémne širokých emisných krídiel vodíkovej čiary H-alfa v ich spektrách. Boli vypracované modely uvažujúce rotujúci disk, rozptyl na voľných elektrónoch, žiarivý útlm. Najnovšie bola vypracovaná teória Ramanovho rozptylu fotónov Ly-beta na neutrálnom vodíku. Avšak niektoré observačné charakteristiky neboli v súlade s touto teóriou. Cieľom mojej štúdie bolo navrhnúť konkurenčnú alternatívu, ktorá by vysvetľovala výrazné rozšírenie čiary Hα počas vzplanutí a bola tak v súlade so štruktúrou aktívneho objektu. Použil som modelovanie veľmi širokých krídiel H-alfa čiary produkovaných ionizovaným vodíkom. Široké krídla H-alfa čiary môžu byť formované vo vysoko rýchlostnom hviezdnom vetre od horúcej hviezdy. Týmto spôsobom aktívna hviezda stráca časť svojej hmoty do okolitého priestoru tempom približne 1E–6 hmotností Slnka za rok. Produkované vyžarovanie čiarou H-alfa je v súlade s rádiovými pozorovaniami. Navrhnutý model má implikácie pre výskum straty hmoty astrofyzikálnych objektov ako napr. AGB hviezd, planetárnych hmlovín alebo aktívnych jadier galaxií. Vo výskume symbiotických hviezd je dôležitou zložkou štruktúry aktívnych objektov.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 457, 1003-1010 (2006)