Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Fotometrické štúdium symbiotickej dvojhviezdy YY Her. I. Zákrytový model
Autori: - HRIC, L. – GÁLIS, R. – NIARCHOS, P. – DOBROTKA, A. – ŠIMON, V. – ŠMELCER, L. – VELIČ, Z. – HÁJEK, P. – GAZEAS, K. – SOBOTKA, P. – KOSS, K.
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Od roku 2000 sme koordinovali úzko cielenú medzinárodnú fotometrickú kampaň pre symbiotickú hviezdu YY Her s cieľom detailného pokrytia jej svetelnej krivky v štyroch farbách. Na základe analýzy takto získaných dát bolo objavené sekundárne minimum na svetelnej krivke a bola spresnená orbitálna perióda sústavy na hodnotu 587,54 dňa. Testovaním a porovnávaním modelov dvojhviezdy so započítaním elipsoidálneho efektu, efektu odrazu a sinusoidálnych zmien nebulárnych emisií sme dospeli k záveru, že pozorované zmeny a chovanie jasnosti je možné najlepšie vysvetliť pomocou zákrytového modelu, v ktorom je horúca zložka vnorená v obálke s teplotou 4000 K. Porovnaním teoreticky vypočítanej jasnosti obálky s pozorovanou hodnotou sme dospeli k záveru, že obálka vykazuje diskovitú štruktúru. Metódou odhadu miery nesymetričnosti obálky sme vypočítali jej hrúbku s hodnotou 27 R. Výsledok bol získaný v rámci projektu VEGA 4015/4 a bol prezentovaný na IAU Symp. 240 v Prahe a na konferencii: „Coronae of Stars and Accretion Discs“, 12. – 13. december 2006, Max-Planck-Institute for Radioastronomy, Bonn, Nemecko.
Referencia: Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Vol. 36 (2006), p. 26–46.