Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Zistenie, že takmer 2/3 kontaktných dvojhviezd sú členmi viacnásobných sústav.
Autori: T. Pribulla, S.M. Rucinski
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Kontaktné dvojhviezdy majú minimálny moment hybnosti spomedzi dvojhviezd s nedegenerovanými zložkami. Preto ich vznik vyžaduje značné straty momentu hybnosti. Práca predstavuje štúdium viacnásobnosti kontaktných dvojhviezd využitím všetkých dostupných pozorovaní ako sú: vysokodisperzná spektroskopia, priame pozorovania využitím škvrnkovej interferometrie a adaptívnej optiky, astrometrické pozorovania (chyby paraláx a vlastných pohybov), pekuliarity spektrálneho rozdelenia energie (vrátane röntgenového žiarenia), tzv. light-time efekt spôsobený konečnou rýchlosťou svetla, precesia dráhy dvojhviezdy a pod. Keďže jedna technika len málokedy môže viesť k určitému záveru, viacero techník bolo skombinovaných pre jednotlivé objekty. Výsledkom je zistenie, že vo vzorke 138 kontaktných dvojhviezd (jasnejších ako V = 10 v maxime) je dolnou hranicou výskytu viacnásobných sústav 42±5%, zatiaľ čo pri lepšie pozorovanej vzorke objektov severnej oblohy je to až 56±8%. Ak by sme pridali všetky sústavy podozrivé z prítomnosti tretej zložky, dolný limit by sa pri severných objektoch zvýšil na 68±9%. Zistená vysoká frekvencia podporuje hypotézu, že všetky kontaktné dvojhviezdy boli formované vo viacnásobných sústavách.
Referencia: Astronomical Journal 131, 2986–3307 (2006).