Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Na teplote závislý dynamický vývoj malých prachových častíc
Autori: M. Kocifaj
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Teoreticky bol analýzovaný pohyb častíc kozmického prachu v gravitačnom a elektromagnetickom poli a pri uvážení účinku Lorentzovej sily. Ukázali sme, že dlhodobý dynamický vývoj častíc môže byť výrazne ovplyvnený zmenami ich teploty, ak sú častice zložené z materiálov, ktorých index lomu sa mení s teplotou. Teplota pritom výrazne závisí na aktuálnej heliocentrickej vzdialenosti častíc. Tak napríklad, už pri malých zmenách dielektrickej funkcie uhlikatých alebo Si častíc s teplotou sa môže ich doba života v slnečnej sústave skrátiť až o niekoľko desiatok percent. Najviac je pritom ovplyvnený sklon ich obežnej dráhy. Zatiaľčo štandardné výpočty pre 2-μm uhlíkaté častice ukazujú, že sklon ich obežnej dráhy bude väčší ako u materského telesa, tie isté výpočty pre častice s teplotne závislým indexom lomu naznačujú výrazný rozptyl častíc pozdĺž orbity materského telesa. Sklon obežných dráh pritom môže byť menší ako u materského telesa. Teplotná závislosť indexu lomu je preto spolu-zodpovedná za zložitú distribúciu materiálu pozdĺž keplerovských dráh a funguje tiež ako separačný faktor pre materiály s rôznymi teplotnými závislosťami indexu lomu.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 370 (2006), p. 1876–1884