Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Gravitačný pôvod jemnej štruktúry meteorického prúdu Perzeíd
Autori: J. Svoreň, Z. Kaňuchová, M. Jakubík
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Analýzou presných fotografických dráh s použitím metódy indexov sme zistili, že 560 meteorov z 875 uvažovaných Perzeíd sa nachádza v 17 vláknach, ktoré sú usporiadané do vyšších štruktúr tzv. vetiev prúdu. Porovnali sme veľké polosi stredných dráh nájdených 17 vlákien s polosami dráh v silných rezonanciách stredného pohybu s Jupiterom a Saturnom. Týmto porovnaním boli identifikované dve vetvy prúdu Perzeíd – tzv. Jupiterova a Saturnova vetva. Následne sme numericky integrovali oblak 245700 testovacích častíc 6250 rokov spätne v čase. Naše integrácie pohybu modelového oblaku viedli k zaujímavému zisteniu. Už po jednom obehu prúdu sa utvorili medzery na miestach odpovedajúcich rezonanciám s Jupiterom a Saturnom. Stredné dráhy nájdených vlákien sa nachádzajú v tesnej blízkosti silných rezonancií. Predstavujú, s najväčšou pravdepodobnosťou, narastajúci počet častíc gravitačne vypudených z rezonančnej medzery a dočasne usadených v jej tesnej blízkosti. Prezentované výsledky považujeme za silné indície gravitačného pôvodu jemnej štruktúry prúdu Perzeíd.
Referencia: Icarus 183, 115-121 (2006)