Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Vlny v oblasti hranice supergranuly pozorované pomocou prístroja SOHO/CDS.
Autori: P. Gomory, J. Rybák, A. Kučera, W. Curdt, H. Wohl
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: V práci sme analyzovali časové rady intenzít a dopplerovských rýchlostí spektrálnych čiar He I 584.33 A (chromosféra), O V 629.73 A (prechodová vrstva) a Mg IX 368.07 A (koróna), ktoré boli zaznamenané pomocou prístroja SOHO/CDS v oblasti hranice supergranuly. Preukázali sme existenciu významného časového posunu 27.3 s +- 4.6 s medzi zmenami, ktoré sa vyskytujú v časových radoch intenzít spektrálnych čiar He I a O V. Naopak, medzi zmenami dopplerovských rýchlostí spektrálnych čiar He I a O V sme nezaznamenali žiadny časový posun. Kroskorelačná funkcia časových radov intenzít spektrálnych čiar O V a Mg IX dosahovala vieceré maximá. Hodnoty týchto maxím boli ale nižšie ako maximálne hodnoty kroskorelačných funkcií časových radov intenzít a dopplerovských rýchlostí spektrálnych čiar He I a O V. Medzi časovými radmi dopplerovských rýchlostí spektrálnych čiar O V a Mg IX sme nezaznamenali žiadnu kroskoreláciu. Prostredníctvom vlnkovej analýzy študovaných časových radov dát sme preukázali existenciu prerušovaných oscilácií, ktoré mali v chromosfére a prechodovej vrstve periódy z intervalu 250 - 450 s a v koróne periódy z intervalu 110 - 300 s. Pomocou analýzy fázových rozdielov oscilácií intenzít spektrálnych čiar He I a O V sme zistili, že časový posun nájdený medzi zmenami v časových radoch intenzít týchto spektrálnych čiar je spôsobený negatívnym fázovým posunom medzi osciláciami s periódou 300 s. Výsledky získané z analýzy časových radov intenzít a dopplerovských rýchlostí spektrálnych čiar He I a O V sme interpretovali ako dôkaz existencie magneto-akustických vĺn, ktoré sa šíria v oblasti pozorovanej hranice supergranuly z prechodovej vrstvy smerom do chromosféry. Nejednoznačná interpretácia výsledkov súvisiacich s koronálnymi emisiami nám ale neumožnila lokalizovať miesto vzniku navrhovaných magneto-akustických vĺn.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 448, 1169-1175 (2006)