Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Periodicity slnečného žiarenia a iných indexov slnečnej aktivity počas cyklu activity 23
Autori: T. Atac, A. Ozguc, J. Rybák
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Magnetické polia spôsobujú vznik rôznych javov v rôznych častiach slnečnej atmosféry. Skúmali sme preto časové variácie erupčného indexu, indexov počtu a plochy slnečných škvŕn ako i toku celkového slnečného žiarenia počas slnečného cyklu aktivity č.23, keďže tieto odzrkadľujú rôzne fyzikálne podmienky. Periodicity Riegerovho typu (~150 dní) boli počítané pomocou Fourierovej tranformácie a vlnkovej transformácie. Maximá výkonu vlnkovej transformácie týchto period sa vyskytujú v období rokov 1999 až 2002. Zistili sme, že oscilácie toku slnečného žiarenia sú menej významné ako oscilácie iných indexov slnečnej aktivity. Maximá výkonu erupčného indexu, indexov počtu a plochy slnečných škvŕn boli určené pre roky 2000.4, 1999.9 a 2001.0. Tieto periodicity sú premenlivé a nevyskytli sa súčasne pre rôzne indexy počas troch rokov vo fáze maxima slnečného cyklu aktivity č.23.
Referencia: Solar Physics 327, 433-444 (2006)