Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Vplyv 5-minútových oscilácií na fotosféru Slnka
Autori: P. Odert, A. Hanslmeier, J. Rybák, A. Kučera, H. Wohl
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Plazma slnečnej fotosféry sa nachádza pod stálym vplyvom 5-minútových akustických oscilácií prebiehajúcich v slnečnom telese. Interakcia teplotného a rýchlostného poľa s osciláciami je relatívne komplikovaná. Časový rad 1D spektrogramov bol použitý na štúdium vplyvu 5-minútových oscilácií na teplotné a rýchlostné pole v rôznych vrstvách pokojnej slnečnej fotosféry. Skúmali sme intenzitu kontinua a intenzitu a rýchlosť v strednej a hornej fotosfére získanú z dvoch spektrálnych čiar železa. Oscilácie sa zdajú dominantnými v intenzitnom a rýchlostnom poli vo vyšších atmosférických vrstvách. Naše výsledky potvrdzujú rýchly pokles granulárnej intenzity s výškou. Z korelácií teplotných štruktúr v troch rôznych fotosférických úrovniach sme zistili, že nastávajú náhle zmeny štruktúr v dolnej fotosfére platné počas celého trvania časového radu ziatiaľ čo zmeny štruktúr vo vyšších vrstvách sú slabšie a vykazujú výrazný periodický charakter. Rýchlosti, na druhej strane, ukazujú periodické šírenie cez fotosféru. V práci bol starostlivo uvážený vplyv pozorovacích podmienok na dáta pozorovaní.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 444, 257-264 (2005)