Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Hemisférické počty slnečných škvŕn Rn a Rs od 1945 do 2004: katalóg a analýza S-J asymetrie
Autori: M. Temmer, J. Rybák, P. Bendik, A. Veronig, F. Vogler, W. Otruba, W. Potzi, A. Hanslmeier
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Slnko vykazuje známy 11-ročný cyklus aktivity prejavujúci sa i zmenami početnosti slnečných škvŕn vyskytujúcich sa na slnečnom povrchu. Všetky vlastnosti tohoto javu však stále nie sú známe. Preto sme pripravili, použijúc kresby slnečných škvŕn získané na observatóriu Kanzelhohe Solar Observatory (Rakúsko) a Observatória Skalnaté Pleso (Slovensko), unikátny katalóg dát hemisférických čísel slnečných škvŕn, pokrývajúci obdobie rokov 1945-2004. Katalóg obsahuje denné dáta, mesačné priemery a hladené mesačné priemery relatívneho čisla slnečných škvŕn samostatne pre severnú a južnú pologuľu a je k dispozícii pre vedecké použitie. Tieto dáta boli následne skúmané vzhľadom na severo-južnú asymetriu pre skoro 6 celých slnečných cyklov (č. 18-23). Pre všetky skúmané cykly sme zistili, že asymetria založená na absolútnom indexe asymetrie je zvýraznená blízko maxím cyklov čo je v protiklade s predošlými výsledkami získanými vďaka použitiu normalizovaného indexu asymetrie. Okrem toho, slabá magnetická previazanosť medzi dvoma slnečnými pologuľami bola potvrdená samostatným vývojom pologúľ počas cyclov. Pre obdobie rokov 1945-2004 našli že maximá cyklov ako i obdobia nárastu a poklesu aktivity sú jasne vzájomne posunuté v čase zaťiaľ čo minimá aktivity sa zdajú byť vo fáze pre obe pologule. Asymetrický priebeh nevykazuje žiaden súvis či už s periodou cyklu aktivity ~11 rokov alebo s periodou magnetického cyklu ~22 rokov. Najvýraznejšia asymetria aktivity bola pozorovaná pre severnú pologuľu v cykloch 19 a 20.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 447, 735-743 (2006)