Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Observatórium Stará Lesná


IMAGE: Observatórium Skalnaté Pleso

Pri hlavnej budove Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach sa nachádzajú tri pozorovacie pavilóny: dve budovy s 5m kupolou (G1 a G2) a špeciálna budova horizontálneho slnečného spektrografu. V pavilónoch G1 a G2 sú umiestnené 60cm ďalekohľady typu Cassegrain so svetelnosťou  f/12,5 vyrobené firmou Carl Zeiss Jena určené pre fotometriu a spektroskopiu hviezd. Svetlo z ohniska ďalekohľadu v G1 je privádzané optickým  vláknom do stredne-disperzného ešeletového spektrografu v suteréne budovy, ktorý umožňuje študovať atmosféry hviezd, merať ich radiálnu a rotačnú  rýchlosť, ale aj detegovať exoplanéty. Druhý 60cm ďalekohľad (G2) je vybavený citlivou CCD kamerou vybavenou širokopásmovými a špeciálnymi  interferečnými filtrami na presné meranie jasnosti hviezd.

Na pozorovanie slnečného povrchu slúži 50cm horizontálny slnečný ďalekohľad s vysokodisperzným spektrografom (f=35 m) vyrobený firmou Carl Zeiss  Jena. Prístroj je dnes používaný hlavne pre astronomické praktiká študentov univerzít a na testy astronomických post-fokálnych zariadení a optiky.

Nasledujúce obrázky ilustrujú Observatórium Stará Lesná a jeho pozorovacie prístroje.

 


IMAGE: Pointačná jednotka ešeletového spektrografu

Pointačná jednotka ešeletového spektrografu umiestnená v primárnom ohnisku
60cm ďalekohľadu v G1.

IMAGE: Kalibračná jednotka

Kalibračná jednotka (ThAr katódová lampa a spojité zdroje svetla) v pracovni G1.


IMAGE: Ešeletový spektrograf

Ešeletový spektrograf v suteréne pavilónu G1. Svetlo je privádzané optickým
vláknom z pointačnej jednotky a spektrá sú zaznamenávané citlivou CCD kamerou.

 

Súradnice: dĺžka: 20° 17′ 28″ Východ,
šírka: 49° 09′ 10″ Sever,
nadmorská výška: 810 metrov n.m.