Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Observatórium Skalnaté Pleso


IMAGE: Observatórium Skalnaté Pleso s Lomnickým Štítom v pozadí

Astronomické observatórium Skalnaté Pleso sa nachádza neďaleko Skalnatého plesa v nadmorskej výške 1 786 nad hladinou mora. Observatórium bolo založené v roku 1943, keď boli vykonané prvé pozorovania. V súčasnosti má hvezdáreň dva ďalekohľady. V malej kupole sa nachádza 61 cm (f/4,2)  automatický ďalekohlad typu Newton (Jiří Drbohlav, Čechy), ktorý je vybavený citlivou CCD kamerou a sadou širokopásmových filtrov na fotometrické  pozorovanie planétok a komét. Vo veľkej kupole observatória je 1,3m ďalekohľad typu Nasmyth-Cassegrain (Astelco GmbH, Nemecko). Jedná sa o  plneautomatický prístroj so systémom aktívnej optiky a rýchlym navádzaním na altazimutálnej vidlicovej montáži. V Nasmythových ohniskách sú k  dispozícii viaceré postfokusové zariadenia (vysokodisperzný échelle spektrograf, veľkoformátové vizuálne CCD kamery a infračervená CCD kamera).  Ďalekohľad je v súčasnosti v testovacej prevádzke a v skorej dobe bude využitý na pozorovanie objektov Slnečnej sústavy (kométy, asteroidy) ale aj  stelárnych objektov (premenné hviezdy, materské hviezdy exoplanét). Pre obidva ďalekohľady slúži moderné pokovovacie zariadenie, ktoré umožňuje nanášať tenké odrazné vrstvy na zrkadlá vo  vysokom vákuu.

V budove observatória sa nachádza i meteorologická stanica patriaca Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. (Bratislava).

Nasledujúce obrázky ilustrujú Observatórium Skalnaté Pleso a jeho pozorovacie prístroje.

 


1.3m ďalekohľad typu Cassegrain-Nasmyth

1.3m ďalekohľad typu Cassegrain-Nasmyth

IMAGE: 0.61m reflektor typu Newton

0.61m reflektor typu Newton

IMAGE: Vákuové zariadenie na pokovenie zrkadiel

Vákuové zariadenie na pokovenie zrkadiel (hliník, striebro, ochranné vrstvy)

IMAGE: Vysokodisperzný échelle spektrograf

Vysokodisperzný échelle spektrograf na optickej lavici

 

 

Súradnice: dĺžka: 20° 14′ 02″ východne,
šírka: 49° 11′ 22″ severne,
nadmorská výška: 1786 metrov n.m.