Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Súťaž

Súťaž – „Ženská osobnosť v astronómii“

Trvanie súťaže: 11.2.–31.3.2024

Pre koho: žiaci 2. stupňa základných škôl (5. – 9. ročník) a
osemročných gymnázií (prima až kvarta)