Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Súťaž


 

Vyhlásenie výsledkov súťaže

„Ženská osobnosť v astronómii“

 

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. s radosťou oznamuje, že výhercami súťaže „Ženská osobnosť v astronómii“ sa stávajú:

 

  • 1. miesto: Ema Bednarčíková; 5. ročník, ZŠ – Grundschule, Kežmarok
  •  
  • 2. miesto: Lucia Dišková; 7. ročník, ZŠ s MŠ Ľubeľa
  •  
  • 3. miesto: skupinový projekt – Ema Kantorová, Ela Klimeková,
    Alexandra Lenďáková, Mia Repelová
    ; 7.ročník, ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá

 

Ostatným súťažiacim bolo udelené čestné uznanie, spolu s ktorým získavajú malé prekvapenie.
 
Kontaktné osoby súťažiacich budeme informovať v najbližšej dobe.
 
Srdečne blahoželáme!

 

V Tatranskej Lomnici, 10. 4. 2024

 

Prehliadka víťazných projektov:

 
1. miesto

 
2. miesto

 
3. miesto

 


 


 


 

Súťaž – „Ženská osobnosť v astronómii“

Trvanie súťaže: 11.2.–31.3.2024

Pre koho: žiaci 2. stupňa základných škôl (5. – 9. ročník) a
osemročných gymnázií (prima až kvarta)