Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Plán budúcich seminárov

 
streda, 4. október 2023, 10:00
Augustin Skopal

 
streda, 18. október 2023, 10:00
Sergey Shugarov

 
streda, 8. november 2023, 10:00
Pavol Schwartz

 
streda, 22. november 2023, 10:00
Zurab Vashalomidze

 
streda, 6. december 2023, 10:00
Oleksandra Ivanova

 
streda, 20. december 2023, 10:00
Dušan Tomko / Július Koza

 
streda, 10. január 2024, 10:00
Zuzana Kaňuchová / Aleš Kučera

 
streda, 24. január 2024, 10:00
Olena Shubina / Mária Hajduková

 
streda, 7. február 2024, 10:00
Theodor Pribulla / Ľubomír Hambálek

 
streda, 21. február 2024, 10:00
Anhelina Voitko / Richard Komžík

 
streda, 6. marec 2024, 10:00
Sergo Lomineishvili / Ľuboš Neslušan

 
streda, 20. marec 2024, 10:00
Marek Husárik / Ján Rybák

 
streda, 3. apríl 2024, 10:00
Martina Kováčová / Viktoriia Krushevska

 
streda, 17. apríl 2024, 10:00
Martin Benko / Ján Budaj

 
streda, 15. máj 2024, 10:00
Martin Vaňko / Metod Saniga

 
streda, 29. máj 2024, 10:00
Emil Kundra / Silvia Ďurišová

 
streda, 12. jún 2024, 10:00
Vojtech Rušin