Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Plán budúcich seminárov

 

Wednesday, December 14th 2022, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
T. Pribulla
AI SAS

 

Wednesday, January 11th 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
D. Tomko / Z. Kaňuchová
AI SAS

 

Wednesday, January 25th 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
E. Kundra/J. Budaj
AI SAS

 

Wednesday, February 08th 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
M. Husárik/J. Koza
AI SAS

 

Wednesday, February 22nd 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
M. Saniga
AI SAS

 

Wednesday, March 08th 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
M. Benko
AI SAS

 

Wednesday, March 22nd 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
L. Neslušan/M. Kováčová
AI SAS

 

Wednesday, April 05th 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
N. Shagatova
AI SAS

 

Wednesday, April 19th 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
A. Kučera
AI SAS

 

Wednesday, May 03rd 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
V. Krushevska/O. Shubina
AI SAS

 

Wednesday, May 17th 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
D. Chochol/A. Voitko
AI SAS

 

Wednesday, May 31st 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
M. Hajduková/S. Ďurišová
AI SAS

 

Wednesday, June 07th 2023, 10:00am
lecture room AI SAS, Stará Lesná
V. Rušin
AI SAS