Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Aurora Polaris

Projekt Aurora Polaris

Dňa 20. 12. 2007 deklarovalo 62. plenárne zasadanie OSN, že rok 2009 bude Medzinárodným rokom astronómie (IYA2009). Cieľom učiacich sa partnerstiev Gruntvigu je zapojiť študujúcich  seniorov do neformálnych príležitostí naviazaných na IYA2009. Slovensko, Poľsko, Grécko a Veľká Británia budú spolupracovať v rozvíjaní astronomického výstupu, čo umožní starším obyvateľom dosiahnuť výchovné zdroje zodpovedajúce ich potrebám.

Partnerstvo umožní vzájomnú výmenu skúseností a informácií počas 4 nadnárodných pracovných stretnutí. Výchovné zdroje budú vyvinuté každou krajinou s aktívnou účasťou starších učiacich sa.

Koordinátorom projektu je SHARE Initiative (Veľká Británia) a partnermi Astronomický ústav SAV (Slovensko), Planetárium a Astronomické Observatórium v Olsztyne (Poľsko) a Univerzita v Aténach (Grécko). Medzi pridružených partnerov patria astronomické spoločnosti, skupiny univerzít tretieho veku, univerzity, výskumné skupiny a webové portály.

Projekt bude prebiehať od augusta 2008 do júla 2010. Dospelí vzdelávatelia a starší učiaci sa z každej krajiny budú zahrnutí do plánovania, realizácie, vyhodnotenia a šírenia výsledkov.

Všetky aktuálne informácie o projekte nájdete tiež na oficiálnej globálnej web stránke projektu na http://sun.planetarium.olsztyn.pl.

 

Hlavné ciele projektu sú:

    1. Reagovať na potrebu výchovy starnúcej populácie v Európe
    2. Zlepšiť zapojenie sa starších učiacich sa v Európe do Medzinárodného roku Astronómie 2009
    3. Umožniť desiatim organizáciám v Európe spolupracovať v Učiacich sa partnerstvách Gruntvigu