Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Správna rada

  •   
  • Správna rada

Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Zloženie:

  • Mgr. Peter Gömöry, PhD. – predseda
  • Mgr. Marián Jakubík, PhD. – podpredseda
  • Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. – člen
  • Mgr. Dušan Tomko, PhD. – člen
  • Mgr. Martin Vaňko, PhD. – člen

 

 

Zápisnice:

 

Rôzne: