Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Zákazky


Dátum zverejnenia kód CPV názov CPV Predpokladaná hodnota
17.6.2024 55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 360,00 €
17.6.2024 15895000-8 Výrobky rýchleho občerstvenia 90,00 €
17.6.2024 44619300-5 Prepravky 70,00 €
14.6.2024 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 120,00 €
12.6.2024 98341000-5 Ubytovacie služby 760,00 €
12.6.2024 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
6.6.2024 19520000-7 Plastové výrobky 100 €
6.6.2024 09211000-1 Mazacie oleje a mazivá 90 €
3.6.2024 41110000-3 Pitná voda 250 €
31.5.2024 60161000-4 Doprava balíkov 60 €
31.5.2024 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 3500 €
29.5.2024 50116600-7 Opravy a údržba štartérov 190 €
29.5.2024 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 1200 €
28.5.2024 31156000-4 Zdroje nepretržitého 300 €
27.5.2024 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 970 €
27.5.2024 30213100-6 Prenosné počítače 800 €
22.5.2024 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 25,00 €
22.5.2024 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 228 €
17.5.2024 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 100,00 €
16.5.2024 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 300,00 €
16.5.2024 16311100-9 Kosačky trávnikov 299,00 €
15.5.2024 15981000-8 Minerálne vody 12,00 €
15.5.2024 80550000-4 Bezpečnostné školenia 840,00 €
15.5.2024 44115500-4 Postrekové systémy 12,00 €
15.5.2024 35121300-1 Bezpečnostné príslušenstvo 5,00 €
15.5.2024 71351700-0 Vedecký prieskum 50,00 €
15.5.2024 71351700-0 Vedecký prieskum 50,00 €
15.5.2024 15860000-4 Káva 18,00 €
15.5.2024 50344100-9 Opravy a údržba fotografických zariadení 620,00 €
13.5.2024 71621000-7 Služby v oblasti technickej analýzy alebo technického poradenstva 5760,00 €
13.5.2024 09132100-4 Bezolovnatý benzín 50,00 €
13.5.2024 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
9.5.2024 71351700-0 Vedecký prieskum 50,00 €
9.5.2024 31111000-7 Adaptéry 20,00 €
9.5.2024 24951000-5 Mazivá a mazacie oleje 30,00 €
9.5.2024 71632000-7 Technické skúšky 180,00 €
7.5.2024 31300000-9 Izolované drôty alebo káble 30,00 €
6.5.2024 72417000-6 Názvy internetových domén 36,00 €
2.5.2024 31710000-6 Elektronické zariadenia 300,00 €
2.5.2024 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 56,55 €
30.4.2024 98341000-5 Ubytovacie služby 59,50 €
30.4.2024 71351700-0 Vedecký prieskum 50,00 €
30.4.2024 71351700-0 Vedecký prieskum 50,00 €
30.4.2024 71351700-0 Vedecký prieskum 100,00 €
30.4.2024 34980000-0 Cestovné lístky 90,00 €
26.4.2024 30192700-8 Tlačoviny 23,00 €
25.4.2024 44831300-7 Tesniace tmely 140,00 €
25.4.2024 15981200-0 Sýtené minerálne vody 70,00 €
25.4.2024 30125100-2 Tonerové náplne 186,00 €
23.4.2024 22410000-7 Známky 60,00 €
22.4.2024 44810000-1 Náterové farby 365,00 €
22.4.2024 44832200-3 Riedidlá 31,00 €
19.4.2024 43830000-0 Mechanické náradie 25,00 €
18.4.2024 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 50,00 €
18.4.2024 98341000-5 Ubytovacie služby 170,00 €
18.4.2024 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 280,00 €
17.4.2024 71632000-7 Technické skúšky 600,00 €
16.4.2024 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 55,00 €
16.4.2024 90481000-2 Prevádzka čistiarní odpadových vôd 504,00 €
16.4.2024 98341000-5 Ubytovacie služby 170,00 €
16.4.2024 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 280,00 €
15.4.2024 72400000-4 Internetové služby 241,80 €
15.4.2024 31710000-6 Elektronické zariadenia 10,00 €
11.4.2024 30199770-8 Stravné poukážky 95,20 €
10.4.2024 79970000-4 Publikačné služby 1550,00 €
5.4.2024 39831240-0 Zlúčeniny na čistenie 12,00 €
5.4.2024 24451000-0 Pesticídy 45,00 €
4.4.2024 39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 25,00 €
4.4.2024 34328300-5 Bezpečnostné pásy 12,00 €
3.4.2024 71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania 66,00 €
3.4.2024 22110000-4 Tlačené knihy 140,00 €
3.4.2024 09211400-5 Prevodové oleje 50,00 €
3.4.2024 09211000-1 Mazacie oleje a mazivá 185,00 €
3.4.2024 39830000-9 Čistiace výrobky 832,00 €
2.4.2024 50344100-9 Opravy a údržba fotografických zariadení 1235,00 €
26.3.2024 33735100-2 Ochranné okuliare 25,00 €
26.3.2024 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 18,00 €
20.3.2024 39130000-2 Kancelársky nábytok 280,00 €
19.3.2024 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
19.3.2024 42512000-8 Klimatizačné zariadenia 5196,60 €
13.3.2024 63712400-7 Parkovacie služby 150,00 €
13.3.2024 44521100-9 Zámky 140,00 €
13.3.2024 14721000-1 Hliník 180,00 €
12.3.2024 44165100-5 Hadice 120,00 €
12.3.2024 34312500-2 Tesnenia 160,00 €
12.3.2024 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 200,00 €
12.3.2024 24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 50,00 €
12.3.2024 33793000-5 Sklenené výrobky pre laboratóriá 180,00 €
5.3.2024 30233132-5 Mechaniky pevného disku 120,00 €
5.3.2024 18930000-7 Vrecia a vaky 156,55 €
5.3.2024 50111110-0 Podporné služby pre vozový park 12,00 €
29.2.2024 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
27.2.2024 48443000-5 Softvérový balík pre účtovníctvo 108,00 €
26.2.2024 44522200-7 Kľúče 5,00 €
23.2.2024 18830000-6 Ochranná obuv 110,00 €
23.2.2024 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 257,00 €
23.2.2024 18830000-6 Ochranná obuv 110,00 €
23.2.2024 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 250,00 €
22.2.2024 48219300-9 Softvérový balík pre administratívu 405,00 €
21.2.2024 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 1700,00 €
21.2.2024 38623000-8 Optické filtre 800,00 €
21.2.2024 45333000-0 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom 102,00 €
19.2.2024 19520000-7 Plastové výrobky 52,00 €
16.2.2024 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
16.2.2024 35111200-7 Protipožiarne materiály 530,00 €
16.2.2024 92111100-3 Tvorba (výroba) filmov na školenia a videozáznamov 70,00 €
14.2.2024 22120000-7 Publikácie 2716,00 €
13.2.2024 44532000-8 Bezzávitové upínadlá 5,00 €
13.2.2024 30125100-2 Tonerové náplne 911,00 €
13.2.2024 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 142,00 €
13.2.2024 44800000-8 Náterové farby 78,00 €
13.2.2024 39530000-6 Koberce 580,00 €
13.2.2024 42670000-3 Časti a príslušenstvo obrábacích strojov 254,17 €
13.2.2024 24590000-6 Silikóny v primárnych formách 15,00 €
13.2.2024 42622000-2 Závitorezy alebo závitorezy na matice 10,00 €
12.2.2024 30199770-8 Stravné poukážky 140,00 €
12.2.2024 22400000-4 Známky a kolky 55,00 €
6.2.2024 09122000-0 Propán a bután 240,00 €
6.2.2024 14213100-8 Makadam 25,00 €
6.2.2024 44512000-2 Rôzne ručné nástroje 170,00 €
6.2.2024 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
6.2.2024 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 400,00 €
29.1.2024 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 100 €
8.1.2024 09132000-3 Automobilový benzín 200 €
8.1.2024 31111000-7 Adaptéry 12,24 €
4.1.2024 09134100-8 Motorová nafta 30,00 €
4.1.2024 30192000-1 Kancelárske potreby 130,00 €
19.12.2023 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 420,00 €
18.12.2023 22816000-3 Bloky 70,00 €
18.12.2023 75241100-8 Policajné služby 150,00 €
18.12.2023 66514110-0 Poistenie motorových vozidiel 1600,00 €
18.12.2023 33763000-6 Papierové uteráky na ruky 168,00 €
18.12.2023 33761000-2 Toaletný papier 136,00 €
15.12.2023 31431000-6 Olovené akumulátory 311,00 €
14.12.2023 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 128,00 €
14.12.2023 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 245,00 €
14.12.2023 18830000-6 Ochranná obuv 170,00 €
14.12.2023 30237200-1 Príslušenstvo počítačov 85,00 €
13.12.2023 30199770-8 Stravné poukážky 156,00 €
13.12.2023 09134100-8 Motorová nafta 96,00 €
11.12.2023 80522000-9 Školiace semináre 50,00 €
11.12.2023 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
11.12.2023 38551000-2 Merače energie 15,00 €
11.12.2023 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
7.12.2023 30237240-3 Webová kamera 950,00 €
7.12.2023 42521000-4 Zariadenia na odsávanie dymu 480,00 €
7.12.2023 30192000-1 Kancelárske potreby 150,00 €
4.12.2023 31440000-2 Batérie 90,00 €
4.12.2023 30125100-2 Tonerové náplne 410,55 €
4.12.2023 30192000-1 Kancelárske potreby 90,00 €
4.12.2023 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 420,00 €
30.11.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
30.11.2023 32572000-3 Komunikačný kábel 9,00 €
30.11.2023 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
30.11.2023 31211300-1 Poistky 20,00 €
30.11.2023 31511000-1 Reflektorové žiarovky 8,00 €
29.11.2023 45234200-8 Lanové dopravné systémy 720,00 €
28.11.2023 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 1315,20 €
27.11.2023 22110000-4 Tlačené knihy 400,00 €
24.11.2023 55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 1250,00 €
22.11.2023 80522000-9 Školiace semináre 238,80 €
22.11.2023 31711100-4 Elektronické komponenty 30,00 €
21.11.2023 50720000-8 Opravy a údržba ústredného kúrenia 820,00 €
21.11.2023 34110000-1 Osobné automobily 49800,00 €
21.11.2023 39516120-9 Podložky 77,00 €
21.11.2023 39812500-2 Tesniace materiály 22,00 €
21.11.2023 33141310-6 Injekčné striekačky 20,00 €
21.11.2023 31520000-7 Lampy 46,00 €
21.11.2023 38300000-8 Meracie prístroje 81,00 €
21.11.2023 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 114,00 €
21.11.2023 39721410-9 Plynové prístroje 360,00 €
16.11.2023 30233132-5 Mechaniky pevného disku 4200,00 €
14.11.2023 33195100-4 Monitory 400,00 €
14.11.2023 30213100-6 Prenosné počítače 1200,00 €
14.11.2023 44831300-7 Tesniace tmely 20,00 €
13.11.2023 30199750-2 Poukážky 3025,00 €
13.11.2023 71632000-7 Technické skúšky 216,00 €
13.11.2023 22400000-4 Známky a kolky 64,50 €
13.11.2023 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 1520,00 €
13.11.2023 71242000-6 Príprava projektov a návrhov 2500,00 €
10.11.2023 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 100,00 €
10.11.2023 71632000-7 Technické skúšky 1900,00 €
10.11.2023 38424000-3 Prístroje na meranie a kontrolu 40,00 €
7.11.2023 72417000-6 Názvy internetových domén 12,00 €
6.11.2023 31100000-7 Elektromotory 700,00 €
6.11.2023 09211000-1 Mazacie oleje a mazivá 10,00 €
6.11.2023 44511510-3 Listy (čepele) do ručných píl 20,00 €
6.11.2023 14811300-2 Brúsne kotúče 60,00 €
6.11.2023 44172000-6 Plechy (stavebné) 80,00 €
6.11.2023 44163100-1 Rúrky 120,00 €
6.11.2023 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 100,00 €
6.11.2023 33141120-7 Svorky 10,00 €
3.11.2023 48761000-0 Antivírusový softvérový balík 812,00 €
3.11.2023 98341000-5 Ubytovacie služby 176,60 €
3.11.2023 98341000-5 Ubytovacie služby 450,00 €
31.10.2023 71632000-7 Technické skúšky 110,40 €
27.10.2023 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 400,00 €
25.10.2023 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 120,00 €
25.10.2023 31710000-6 Elektronické zariadenia 430,00 €
25.10.2023 30199770-8 Stravné poukážky 114,40 €
25.10.2023 14212430-3 Kamenná drvina 25,00 €
25.10.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
25.10.2023 09134100-8 Motorová nafta 65,00 €
24.10.2023 34980000-0 Cestovné lístky 250,00 €
24.10.2023 34980000-0 Cestovné lístky 450,00 €
24.10.2023 34980000-0 Cestovné lístky 120,00 €
24.10.2023 55520000-1 Služby hromadného stravovania 127,80 €
24.10.2023 55520000-1 Služby hromadného stravovania 119,25 €
24.10.2023 55520000-1 Služby hromadného stravovania 101,70 €
24.10.2023 55520000-1 Služby hromadného stravovania 119,25 €
24.10.2023 31411000-0 Alkalické batérie 20,00 €
24.10.2023 98341000-5 Ubytovacie služby 178,50 €
24.10.2023 98341000-5 Ubytovacie služby 178,50 €
24.10.2023 98341000-5 Ubytovacie služby 119,00 €
24.10.2023 98341000-5 Ubytovacie služby 178,50 €
24.10.2023 98341000-5 Ubytovacie služby 178,50 €
23.10.2023 50500000-0 Opravy a údržba čerpadiel 550,00 €
20.10.2023 71632000-7 Technické skúšky 50,00 €
20.10.2023 71632000-7 Technické skúšky 852,00 €
20.10.2023 71632000-7 Technické skúšky 480,00 €
20.10.2023 19500000-1 Gumené a plastové materiály 30,00 €
20.10.2023 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 400,00 €
20.10.2023 30237410-6 Počítačová myš 23,00 €
20.10.2023 30237460-1 Počítačové klávesnice 30,00 €
20.10.2023 55520000-1 Služby hromadného stravovania 291,45 €
20.10.2023 55520000-1 Služby hromadného stravovania 291,45 €
20.10.2023 44615000-4 Tlakové nádoby 35,00 €
18.10.2023 30192000-1 Kancelárske potreby 50,00 €
17.10.2023 42521000-4 Zariadenia na odsávanie dymu 2000,00 €
17.10.2023 42521000-4 Zariadenia na odsávanie dymu 2000,00 €
17.10.2023 42967000-2 Regulačné jednotky 1450,00 €
11.10.2023 37312500-3 Píšťala 10,00 €
11.10.2023 30125100-2 Tonerové náplne 470,00 €
11.10.2023 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 630,00 €
11.10.2023 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 630,00 €
11.10.2023 30213000-5 Osobné počítače 1200,00 €
10.10.2023 71351700-0 Vedecký prieskum 6500,00 €
9.10.2023 80532000-2 Manažérske školenia 50,00 €
6.10.2023 80531200-7 Technické školenia 125,00 €
6.10.2023 15981000-8 Minerálne vody 70,00 €
6.10.2023 41110000-3 Pitná voda 50,00 €
6.10.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
6.10.2023 15981000-8 Minerálne vody 240,00 €
6.10.2023 22900000-9 Rôzne tlačoviny 30,00 €
6.10.2023 71632000-7 Technické skúšky 450,00 €
6.10.2023 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 202,90 €
5.10.2023 15981000-8 Minerálne vody 70,00 €
5.10.2023 30125100-2 Tonerové náplne 85,00 €
5.10.2023 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 300,00 €
5.10.2023 30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 7,00 €
5.10.2023 44320000-9 Káble a súvisiace výrobky 10,00 €
5.10.2023 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 25,00 €
5.10.2023 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 27,00 €
5.10.2023 32550000-3 Telefonické zariadenia 50,00 €
5.10.2023 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1240,00 €
3.10.2023 31440000-2 Batérie 30,00 €
3.10.2023 38412000-6 Teplomery 20,00 €
2.10.2023 64110000-0 Poštové služby 7,00 €
2.10.2023 50340000-0 Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení 819,00 €
29.9.2023 30213100-6 Prenosné počítače 1200,00 €
29.9.2023 30213100-6 Prenosné počítače 1100,00 €
29.9.2023 30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie 35,00 €
28.9.2023 31682000-0 Elektropotreby 120,00 €
28.9.2023 33195100-4 Monitory 200,00 €
28.9.2023 31681000-3 Elektropríslušenstvo 50,00 €
28.9.2023 31681000-3 Elektropríslušenstvo 160,00 €
26.9.2023 38624000-5 Optické pomôcky 442,00 €
26.9.2023 30233132-5 Mechaniky pevného disku 210,00 €
26.9.2023 48219300-9 Softvérový balík pre administratívu 810,00 €
26.9.2023 24451000-0 Pesticídy 10,00 €
25.9.2023 30233132-5 Mechaniky pevného disku 100,00 €
25.9.2023 44423230-2 Ľahké schodíky 45,00 €
25.9.2023 34931100-3 Dokovacie zariadenia 200,00 €
22.9.2023 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 8800,00 €
22.9.2023 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 6313,00 €
22.9.2023 30237240-3 Webová kamera 50,00 €
22.9.2023 44522200-7 Kľúče 5,00 €
21.9.2023 32342100-3 Slúchadlá 50,00 €
21.9.2023 34931100-3 Dokovacie zariadenia 150,00 €
21.9.2023 30194500-0 Písacie pomôcky 450,00 €
21.9.2023 31680000-6 Elektropotreby a príslušenstvo 50,00 €
21.9.2023 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 270,00 €
21.9.2023 44111400-5 Nátery a obklady 94,00 €
21.9.2023 44111800-9 Malta (stavebná) 86,00 €
21.9.2023 44113810-6 Povrchový náter 380,00 €
19.9.2023 71632000-7 Technické skúšky 1500,00 €
19.9.2023 44522200-7 Kľúče 25,00 €
18.9.2023 31224810-3 Predlžovacie káble 12,00 €
18.9.2023 44830000-7 Tmely 50,00 €
18.9.2023 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 2640,- €
14.9.2023 43612100-7 Závesy debnenia 90,00 €
14.9.2023 44521100-9 Zámky 30,00 €
14.9.2023 71631200-2 Technická inšpekcia automobilov 80,00 €
14.9.2023 71632000-7 Technické skúšky 500,00 €
12.9.2023 34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru 500,00 €
12.9.2023 22900000-9 Rôzne tlačoviny 24,00 €
12.9.2023 31411000-0 Alkalické batérie 55,00 €
12.9.2023 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 100,00 €
11.9.2023 44522200-7 Kľúče 5,00 €
11.9.2023 50110000-9 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie 500,00 €
8.9.2023 44141000-0 Potrubie 300,00 €
8.9.2023 30232700-1 Riadiaca jednotka 650,00 €
8.9.2023 22110000-4 Tlačené knihy 500,00 €
8.9.2023 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
8.9.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
7.9.2023 71632000-7 Technické skúšky 100,00 €
7.9.2023 44320000-9 Káble a súvisiace výrobky 60,00 €
7.9.2023 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 275,00 €
7.9.2023 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 275,00 €
7.9.2023 30197130-6 Pripináčiky 10,00 €
7.9.2023 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 275,00 €
5.9.2023 79552000-8 Spracovanie textov 145,00 €
4.9.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 415,00 €
31.8.2023 30199770-8 Stravné poukážky 83,20 €
31.8.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 20,00 €
31.8.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 20,00 €
31.8.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 20,00 €
31.8.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 20,00 €
31.8.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 20,00 €
30.8.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 60,00 €
30.8.2023 18331000-8 Tričká s krátkym rukávom 51,60 €
30.8.2023 92330000-3 Služby rekreačných oblastí 900,00 €
30.8.2023 22457000-8 Vstupenky 540,00 €
28.8.2023 72212461-8 Služby na vývoj analytického alebo vedeckého softvéru 1380,00 €
28.8.2023 48218000-9 Softvérový balík na riadenie licencií 14,00 €
28.8.2023 31411000-0 Alkalické batérie 42,00 €
25.8.2023 32561000-3 Optické spojenia 250,00 €
25.8.2023 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 230,00 €
23.8.2023 18317000-4 Ponožky 121,00 €
23.8.2023 18317000-4 Ponožky 240,00 €
23.8.2023 34980000-0 Cestovné lístky 550,00 €
23.8.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
23.8.2023 34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 360,00 €
23.8.2023 44522200-7 Kľúče 5,00 €
22.8.2023 71632000-7 Technické skúšky 30,00 €
22.8.2023 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 15,00 €
22.8.2023 09132000-3 Automobilový benzín 85,00 €
21.8.2023 15842200-4 Čokoládové výrobky 140,00 €
21.8.2023 55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 2800,00 €
21.8.2023 55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 2800,00 €
21.8.2023 15895000-8 Výrobky rýchleho občerstvenia 2400,00 €
21.8.2023 22459000-2 Lístky 710,00 €
21.8.2023 39222100-5 Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie 1700,00 €
21.8.2023 70210000-6 Prenájom alebo lízing obytných nehnuteľností 270,00 €
21.8.2023 18830000-6 Ochranná obuv 155,0 €
21.8.2023 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 270,00 €
17.8.2023 30192000-1 Kancelárske potreby 600,00 €
17.8.2023 39295200-8 Dáždniky 474,60 €
17.8.2023 30192000-1 Kancelárske potreby 1280,00 €
17.8.2023 30160000-8 Magnetické karty 288,00 €
16.8.2023 38425100-1 Manometre 25,00 €
16.8.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 140,00 €
16.8.2023 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 270,00 €
14.8.2023 30193500-3 Stojany na tlačoviny 50,00 €
14.8.2023 44421790-1 Príručné pokladničky 20,00 €
14.8.2023 30199000-0 Papiernický tovar a iné položky 15,00 €
11.8.2023 22410000-7 Známky 40,00 €
11.8.2023 15981000-8 Minerálne vody 14,00 €
11.8.2023 44161200-8 Vodovodné potrubia 30,00 €
11.8.2023 09132000-3 Automobilový benzín 35,00 €
9.8.2023 98300000-6 Rôzne služby 27,00 €
8.8.2023 44531300-4 Závitorezné skrutky 60,00 €
7.8.2023 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 130,00 €
7.8.2023 44531510-9 Svorníky a skrutky 100,00 €
7.8.2023 18920000-4 Batožina 350,00 €
7.8.2023 18331000-8 Tričká s krátkym rukávom 510 €
7.8.2023 22462000-6 Propagačný materiál 85 €
7.8.2023 22455000-4 Identifikačné karty 16 €
7.8.2023 22900000-9 Rôzne tlačoviny 100 €
4.8.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 130,8 €
4.8.2023 22120000-7 Publikácie 40 €
4.8.2023 24951000-5 Mazivá a mazacie oleje 45,00 €
2.8.2023 79520000-5 Reprografické služby 300,00 €
27.7.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 175,00 €
27.7.2023 31681000-3 Elektropríslušenstvo 100,00 €
26.7.2023 44174000-0 Fólia 10,00 €
25.7.2023 37820000-2 Potreby pre maliarov 10,00 €
24.7.2023 79211000-6 Účtovnícke služby 192,00 €
19.7.2023 39224200-0 Kefy 90,00 €
17.7.2023 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 357,00 €
14.7.2023 42968200-1 Sanitárne (hygienické) dávkovacie stroje 50,00 €
11.7.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 270,00 €
10.7.2023 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
10.7.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
7.7.2023 45331220-4 Inštalovanie klimatizácie 732,00 €
4.7.2023 80531200-7 Technické školenia 495,00 €
3.7.2023 30199770-8 Stravné poukážky 114,40 €
28.6.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 270,00 €
27.6.2023 70331100-1 Služby pri správe zariadení (inštitúcií) 20,00 €
27.6.2023 79530000-8 Prekladateľské služby 50,00 €
26.6.2023 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 400,00 €
26.6.2023 32562200-2 Optické telekomunikačné káble 660,00 €
26.6.2023 64113000-1 Poštové služby súvisiace s balíkmi 18,00 €
26.6.2023 70331100-1 Služby pri správe zariadení (inštitúcií) 6,00 €
20.6.2023 24200000-6 Farby a pigmenty 25,00 €
20.6.2023 42512400-2 Klimatizácia vozidiel 60,00 €
20.6.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 250,00 €
19.6.2023 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 400,00 €
19.6.2023 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 547,00 €
19.6.2023 48190000-6 Softvérový balík pre oblasť vzdelávania 214,80 €
15.6.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 270,00 €
14.6.2023 22500000-5 Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely 100,00 €
13.6.2023 22400000-4 Známky a kolky 55,50 €
13.6.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 300,00 €
13.6.2023 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 120,00 €
13.6.2023 42122130-0 Vodné čerpadlá 150,00 €
13.6.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 270,00 €
13.6.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
13.6.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
13.6.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 270,00 €
13.6.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 270,00 €
13.6.2023 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 1100,00 €
13.6.2023 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 357,00 €
9.6.2023 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 357,00 €
9.6.2023 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 357,00 €
9.6.2023 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 297,50 €
9.6.2023 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 300,00 €
7.6.2023 71351700-0 Vedecký prieskum 6500,00 €
6.6.2023 42131141-6 Redukčné tlakové ventily 60,00 €
6.6.2023 09132100-4 Bezolovnatý benzín 35,00 €
6.6.2023 22900000-9 Rôzne tlačoviny 350,00 €
6.6.2023 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 600,00 €
6.6.2023 44440000-6 Ložiská 15,00 €
6.6.2023 32580000-2 Dátové zariadenia 190,00 €
2.6.2023 22120000-7 Publikácie 1406,4 €
1.6.2023 90911200-8 Čistenie (upratovanie) budov 85,00 €
1.6.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
31.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
31.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
31.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
31.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
31.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
31.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
31.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 275,00 €
29.5.2023 64212000-5 Mobilné telefónne služby 30,00 €
29.5.2023 44330000-2 Tyče 25,00 €
29.5.2023 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 350,00 €
29.5.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
29.5.2023 15981000-8 Minerálne vody 280,00 €
29.5.2023 30199770-8 Stravné poukážky 98,80 €
22.5.2023 80511000-9 Školenie pracovníkov 45,00 €
22.5.2023 44531510-9 Svorníky a skrutky 100,00 €
22.5.2023 30122200-2 Digitálne ofsetové zariadenia 25,00 €
22.5.2023 38300000-8 Meracie prístroje 75,00 €
22.5.2023 31681000-3 Elektropríslušenstvo 25,00 €
22.5.2023 90919200-4 Čistenie (upratovanie) kancelárií 348,00 €
19.5.2023 30237460-1 Počítačové klávesnice 40,00 €
19.5.2023 31111000-7 Adaptéry 30,00 €
19.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 230,00 €
18.5.2023 39530000-6 Koberce 200,00 €
18.5.2023 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 87,00 €
18.5.2023 44800000-8 Náterové farby 77,00 €
18.5.2023 80522000-9 Školiace semináre 89,00 €
17.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 140,00 €
17.5.2023 15861100-2 Pražená káva 15,00 €
17.5.2023 15981000-8 Minerálne vody 15,00 €
16.5.2023 64224000-2 Telekonferenčné služby 55,00 €
9.5.2023 72222300-0 Služby informačných technológií 36,00 €
3.5.2023 71632000-7 Technické skúšky 816,00 €
2.5.2023 71632000-7 Technické skúšky 180,00 €
2.5.2023 15981000-8 Minerálne vody 70,00 €
2.5.2023 41110000-3 Pitná voda 50,00 €
2.5.2023 72212461-8 Služby na vývoj analytického alebo vedeckého softvéru 1104,00 €
2.5.2023 22459000-2 Lístky 30,00 €
28.4.2023 30199770-8 Stravné poukážky 88,40 €
27.4.2023 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 250,00 €
21.4.2023 31111000-7 Adaptéry 38,00 €
18.4.2023 09211100-2 Motorové oleje 130,00 €
18.4.2023 44111800-9 Malta (stavebná) 25,00 €
12.4.2023 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 100,00 €
12.4.2023 77200000-2 Lesnícke služby 108,00 €
5.4.2023 31440000-2 Batérie 30,00 €
4.4.2023 39516120-9 Podložky 40,00 €
4.4.2023 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 40,00 €
31.3.2023 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 60,00 €
30.3.2023 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 204,00 €
30.3.2023 30199770-8 Stravné poukážky 114,40 €
30.3.2023 22400000-4 Známky a kolky 66,00 €
29.3.2023 31224810-3 Predlžovacie káble 55,00 €
29.3.2023 31224100-3 Zástrčky a zásuvky 55,00 €
29.3.2023 31531000-7 Žiarovky 70,00 €
29.3.2023 31422000-0 Sady batérií 20,00 €
29.3.2023 30232110-8 Laserové tlačiarne 650,00 €
24.3.2023 22852100-8 Spisové dosky 13,00 €
24.3.2023 48219300-9 Softvérový balík pre administratívu 150,00 €
22.3.2023 14810000-2 Brúsne produkty 15,00 €
21.3.2023 30192000-1 Kancelárske potreby 20,00 €
21.3.2023 30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie 540,00 €
20.3.2023 44800000-8 Náterové farby 15,00 €
20.3.2023 30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie 1012,00 €
20.3.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
20.3.2023 44800000-8 Náterové farby 15,00 €
20.3.2023 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 95,00 €
15.3.2023 42515000-9 Kotol miestneho vykurovania 7046,83 €
15.3.2023 24951000-5 Mazivá a mazacie oleje 25,00 €
13.3.2023 22213000-6 Časopisy 1500,00 €
7.3.2023 79211000-6 Účtovnícke služby 384,00 €
7.3.2023 79971200-3 Knihárske služby 300,00 €
6.3.2023 44322200-5 Káblové konektory 785,00 €
6.3.2023 19500000-1 Gumené a plastové materiály 266,00 €
6.3.2023 43132300-0 Vŕtačky 240,00 €
6.3.2023 38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje 82,00 €
3.3.2023 30199770-8 Stravné poukážky 72,80 €
3.3.2023 98341000-5 Ubytovacie služby 178,00 €
3.3.2023 55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 117,00 €
2.3.2023 44800000-8 Náterové farby 30,00 €
1.3.2023 31532910-6 Žiarivkové trubice 115,00 €
1.3.2023 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
1.3.2023 79530000-8 Prekladateľské služby 180,00 €
1.3.2023 39830000-9 Čistiace výrobky 840,00 €
1.3.2023 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 85,00 €
24.2.2023 30213100-6 Prenosné počítače 1380,00 €
24.2.2023 38600000-1 Optické nástroje 70,00 €
22.2.2023 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 25,00 €
22.2.2023 38651100-4 Objektívy do fotografických prístrojov 200,00 €
20.2.2023 34928200-0 Ploty 35,00 €
17.2.2023 80420000-4 Služby v oblasti elektronického vzdelávania 83,00 €
16.2.2023 31219000-4 Ochranné kryty 10,00 €
16.2.2023 64110000-0 Poštové služby 1,80 €
14.2.2023 31440000-2 Batérie 70,00 €
13.2.2023 22500000-5 Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely 20,00 €
10.2.2023 44110000-4 Konštrukčné materiály 171,00 €
9.2.2023 48611000-4 Databázový softvérový balík 350,00 €
6.2.2023 80532000-2 Manažérske školenia 89,00 €
6.2.2023 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
6.2.2023 79530000-8 Prekladateľské služby 115,00 €
2.2.2023 32581100-0 Kábel na prenos údajov 15,00 €
2.2.2023 42161000-5 Ohrievače teplej vody 320,00 €
1.2.2023 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
31.1.2023 30199770-8 Stravné poukážky 83,20 €
30.1.2023 44800000-8 Náterové farby 32,00 €
30.1.2023 50800000-3 Rôzne opravárske a údržbárske služby 380,00 €
30.1.2023 44522200-7 Kľúče 9,00 €
26.1.2023 33683000-1 Gumená pružná podložka 45,00 €
26.1.2023 09132000-3 Automobilový benzín 20,00 €
26.1.2023 34927100-2 Soľ na posyp ciest 20,00 €
26.1.2023 64110000-0 Poštové služby 10,00 €
25.1.2023 30199230-1 Obálky 1,00 €
23.1.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
23.1.2023 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
23.1.2023 31224810-3 Predlžovacie káble 50,00 €
23.1.2023 80532000-2 Manažérske školenia 45,00 €
18.1.2023 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 200,00 €
17.1.2023 64110000-0 Poštové služby 3,00 €
17.1.2023 30199230-1 Obálky 1,00 €
16.1.2023 39831240-0 Zlúčeniny na čistenie 42,00 €
13.1.2023 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
13.1.2023 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 400,00 €
13.1.2023 09122000-0 Propán a bután 220,00 €
9.1.2023 44831300-7 Tesniace tmely 15,00 €
9.1.2023 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 183,00 €
9.1.2023 41110000-3 Pitná voda 72,00 €
9.1.2023 15981000-8 Minerálne vody 35,00 €
9.1.2023 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
16.12.2022 30199770-8 Stravné poukážky 91,20 €
15.12.2022 31440000-2 Batérie 70,00 €
15.12.2022 30192000-1 Kancelárske potreby 50,00 €
15.12.2022 22410000-7 Známky 50,00 €
13.12.2022 79571000-7 Služby na rozosielanie poštových zásielok 30,00 €
12.12.2022 44322200-5 Káblové konektory 520,00 €
9.12.2022 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
8.12.2022 30199770-8 Stravné poukážky 76,80 €
8.12.2022 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 670,00 €
8.12.2022 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 5,00 €
7.12.2022 39831240-0 Zlúčeniny na čistenie 10,00 €
7.12.2022 24951310-1 Pripravené tekutiny na odmrazovanie 30,00 €
5.12.2022 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 115,00 €
5.12.2022 09134100-8 Motorová nafta 38,00 €
5.12.2022 09132100-4 Bezolovnatý benzín 17,00 €
5.12.2022 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
5.12.2022 18100000-0 Pracovné odevy 120,00 €
5.12.2022 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 150,00 €
5.12.2022 30192000-1 Kancelárske potreby 80,00 €
30.11.2022 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 670,00 €
30.11.2022 48219300-9 Softvérový balík pre administratívu 150,00 €
29.11.2022 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 600,00 €
29.11.2022 80511000-9 Školenie pracovníkov 45,00 €
29.11.2022 38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje 357,00 €
28.11.2022 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 90,00 €
28.11.2022 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 90,00 €
28.11.2022 48219300-9 Softvérový balík pre administratívu 150,00 €
28.11.2022 48219300-9 Softvérový balík pre administratívu 150,00 €
28.11.2022 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 290,00 €
25.11.2022 34980000-0 Cestovné lístky 70,00 €
24.11.2022 30199750-2 Poukážky 130,00 €
24.11.2022 30192700-8 Tlačoviny 30,00 €
23.11.2022 31681400-7 Elektrické súčiastky 750,00 €
22.11.2022 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 450,00 €
21.11.2022 22120000-7 Publikácie 500,00 €
21.11.2022 79971000-1 Knihárske služby a apretácia (dokončovanie) 480,00 €
21.11.2022 30234200-0 Optické disky 400,00 €
21.11.2022 44112200-0 Podlahové krytiny 2400,00 €
16.11.2022 22213000-6 Časopisy 48,60 €
16.11.2022 38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje 357,00 €
16.11.2022 30232110-8 Laserové tlačiarne 450,00 €
15.11.2022 30199750-2 Poukážky 3120,00 €
15.11.2022 22213000-6 Časopisy 19,92 €
15.11.2022 30192000-1 Kancelárske potreby 35,00 €
10.11.2022 30199770-8 Stravné poukážky 195,23 €
10.11.2022 30213100-6 Prenosné počítače 1690,00 €
10.11.2022 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 585,00 €
10.11.2022 22100000-1 Tlačené knihy 114,00 €
10.11.2022 30213100-6 Prenosné počítače 1690,00 €
9.11.2022 50531200-8 Služby na údržbu plynových zariadení 126,00 €
8.11.2022 30197643-5 Papier na fotokopírovanie 65,00 €
8.11.2022 22110000-4 Tlačené knihy 580,00 €
8.11.2022 22100000-1 Tlačené knihy 520,00 €
8.11.2022 30125100-2 Tonerové náplne 75,00 €
8.11.2022 71320000-7 Inžinierske projektovanie 9988,00 €
8.11.2022 44500000-5 Náradie 20,00 €
8.11.2022 14810000-2 Brúsne produkty 120,00 €
8.11.2022 24911200-5 Spojivá 8,49 €
8.11.2022 24951000-5 Mazivá a mazacie oleje 18,78 €
8.11.2022 30232110-8 Laserové tlačiarne 450,00 €
8.11.2022 39830000-9 Čistiace výrobky 8,00 €
4.11.2022 72400000-4 Internetové služby 12,00 €
3.11.2022 31710000-6 Elektronické zariadenia 450,00 €
3.11.2022 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 82,00 €
2.11.2022 32561000-3 Optické spojenia 1050,0 €
2.11.2022 42671000-0 Držiaky na nástroje 450,00 €
2.11.2022 38622000-1 Zrkadlá 260,00 €
2.11.2022 48761000-0 Antivírusový softvérový balík 738,00 €
27.10.2022 44522200-7 Kľúče 2,00 €
26.10.2022 80522000-9 Školiace semináre 130,00 €
26.10.2022 19500000-1 Gumené a plastové materiály 30,00 €
25.10.2022 79530000-8 Prekladateľské služby 92,00 €
24.10.2022 43830000-0 Mechanické náradie 70,00 €
24.10.2022 44141000-0 Potrubie 65,00 €
24.10.2022 31512100-9 Halogénové žiarovky 90,00 €
24.10.2022 44112120-5 Profilové diely 50,00 €
24.10.2022 33141120-7 Svorky 400,00 €
24.10.2022 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 400,00 €
20.10.2022 30213100-6 Prenosné počítače 1100,00 €
20.10.2022 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 461,00 €
20.10.2022 30233132-5 Mechaniky pevného disku 173,00 €
20.10.2022 30233132-5 Mechaniky pevného disku 115,00 €
18.10.2022 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 400,00 €
17.10.2022 15981000-8 Minerálne vody 200,00 €
14.10.2022 31440000-2 Batérie 60,00 €
14.10.2022 31154000-0 Zdroje nepretržitého 1690,00 €
14.10.2022 30213300-8 Stolový počítač 1690,00 €
14.10.2022 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 171,00 €
13.10.2022 44113910-7 Materiály na zimnú údržbu 25,00 €
13.10.2022 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 200,00 €
13.10.2022 44322200-5 Káblové konektory 10,70 €
13.10.2022 18930000-7 Vrecia a vaky 67,00 €
13.10.2022 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
13.10.2022 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 450,00 €
13.10.2022 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 150,00 €
6.10.2022 71632000-7 Technické skúšky 50,00 €
6.10.2022 71632000-7 Technické skúšky 852,00 €
5.10.2022 71632000-7 Technické skúšky 420,00 €
5.10.2022 71632000-7 Technické skúšky 440,00 €
5.10.2022 71632000-7 Technické skúšky 320,00 €
5.10.2022 71632000-7 Technické skúšky 144,00 €
5.10.2022 24959100-2 Aerosóly 9,0 €
4.10.2022 64224000-2 Telekonferenčné služby 115,00 €
3.10.2022 72317000-0 Ukladanie údajov 19,99 €
3.10.2022 30199770-8 Stravné poukážky 103,50 €
30.9.2022 22120000-7 Publikácie 3118,80 €
28.9.2022 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 50,00 €
28.9.2022 18830000-6 Ochranná obuv 74,00 €
22.9.2022 71632000-7 Technické skúšky 30,00 €
22.9.2022 39224200-0 Kefy 90,00 €
22.9.2022 80522000-9 Školiace semináre 45,00 €
21.9.2022 32420000-3 Sieťové zariadenia 105,00 €
21.9.2022 44321000-6 Káble 30,00 €
21.9.2022 39711362-4 Mikrovlné rúry 80,00 €
21.9.2022 24911200-5 Spojivá 28,00 €
19.9.2022 80522000-9 Školiace semináre 4850,00 €
19.9.2022 31440000-2 Batérie 300,00 €
16.9.2022 31224400-6 Spájacie káble 24,00 €
14.9.2022 32572100-4 Komunikačný kábel s viacerými elektrickými vodičmi 10,00 €
14.9.2022 30237410-6 Počítačová myš 10,00 €
13.9.2022 30125100-2 Tonerové náplne 170,00 €
13.9.2022 33195100-4 Monitory 200,00 €
13.9.2022 31111000-7 Adaptéry 15,00 €
13.9.2022 32551300-3 Telefónne slúchadlo s mikrofónom 30,00 €
12.9.2022 22900000-9 Rôzne tlačoviny 50,00 €
12.9.2022 30199750-2 Poukážky 65,00 €
9.9.2022 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 300,00 €
9.9.2022 30237460-1 Počítačové klávesnice 150,00 €
9.9.2022 32550000-3 Telefonické zariadenia 150,00 €
9.9.2022 30237200-1 Príslušenstvo počítačov 30 €
9.9.2022 22213000-6 Časopisy 40,00 €
8.9.2022 30234500-3 Pamäťové archivačné médiá 300,00 €
8.9.2022 48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie 145,00 €
8.9.2022 63727200-3 Tlačenie 50,00 €
8.9.2022 64112000-4 Poštové služby súvisiace s listami 63,50 €
8.9.2022 48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie 200,00 €
8.9.2022 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 27,00 €
8.9.2022 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
8.9.2022 71356100-9 Technická kontrola 80,00 €
7.9.2022 44522200-7 Kľúče 5,00 €
7.9.2022 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 40,00 €
7.9.2022 63727200-3 Tlačenie 15,00 €
6.9.2022 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 875,00 €
6.9.2022 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 1 650,00 €
25.8.2022 30192000-1 Kancelárske potreby 150,00 €
25.8.2022 34312500-2 Tesnenia 5,00 €
25.8.2022 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 120,00 €
19.8.2022 42670000-3 Časti a príslušenstvo obrábacích strojov 30,00 €
18.8.2022 31110000-0 Elektromotory 100,00 €
18.8.2022 42140000-2 Prevody 250,00 €
18.8.2022 42991200-1 Tlačiarenské stroje 900,00 €
16.8.2022 15895000-8 Výrobky rýchleho občerstvenia 1568,00 €
16.8.2022 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy 3360,00 €
16.8.2022 98341000-5 Ubytovacie služby 4767,00 €
12.8.2022 31711100-4 Elektronické komponenty 550,00 €
12.8.2022 32415000-5 Siete typu Ethernet 150,00 €
12.8.2022 30233140-4 Pamäte s priamym prístupom (DASD) 210,00 €
12.8.2022 32422000-7 Sieťové komponenty 80,00 €
12.8.2022 32581100-0 Kábel na prenos údajov 7,00 €
12.8.2022 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 70,00 €
12.8.2022 24959100-2 Aerosóly 26,30 €
12.8.2022 31400000-0 Akumulátory 131,50 €
11.8.2022 42140000-2 Prevody 250,00 €
5.8.2022 48820000-2 Servery 1600,00 €
5.8.2022 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 150,00 €
5.8.2022 15981000-8 Minerálne vody 20,00 €
1.8.2022 30199770-8 Stravné poukážky 90,00 €
1.8.2022 09132000-3 Automobilový benzín 40,00 €
1.8.2022 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
1.8.2022 22462000-6 Propagačný materiál 100,00 €
28.7.2022 30125100-2 Tonerové náplne 400 €
27.7.2022 30125100-2 Tonerové náplne 160 €
26.7.2022 31154000-0 Zdroje nepretržitého 60 €
26.7.2022 80522000-9 Školiace semináre 460 €
26.7.2022 31430000-9 Elektrické akumulátory 80 €
22.7.2022 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 325,90 €
22.7.2022 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 72,90 €
22.7.2022 30237410-6 Počítačová myš 17,70 €
22.7.2022 30237460-1 Počítačové klávesnice 9,90 €
21.7.2022 30125100-2 Tonerové náplne 300,00 €
21.7.2022 79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 118,02 €
21.7.2022 31111000-7 Adaptéry 31,00 €
21.7.2022 31440000-2 Batérie 43,00 €
21.7.2022 31710000-6 Elektronické zariadenia 27,00 €
21.7.2022 31154000-0 Zdroje nepretržitého 54,00 €
21.7.2022 42943500-3 Recirkulačné chladiče 14,00 €
20.7.2022 24951311-8 Prípravky proti zamŕzaniu 20,00 €
19.7.2022 31731100-0 Moduly 50,00 €
19.7.2022 30237100-0 Časti počítačov 680,00 €
19.7.2022 31430000-9 Elektrické akumulátory 280,00 €
19.7.2022 30234000-8 Pamäťové médiá 800,00 €
19.7.2022 30237460-1 Počítačové klávesnice 80,00 €
19.7.2022 44311000-3 Lanká 20,00 €
19.7.2022 34931100-3 Dokovacie zariadenia 198,80 €
19.7.2022 34913000-0 Rôzne náhradné diely 40,00 €
19.7.2022 30125100-2 Tonerové náplne 80,00 €
19.7.2022 30237240-3 Webová kamera 50,00 €
19.7.2022 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 651,00 €
19.7.2022 38621000-4 Prístroj s optickými vláknami 1650,00 €
19.7.2022 34992200-9 Dopravné značky 8,00 €
19.7.2022 90922000-6 Hubenie škodcov 10,00 €
18.7.2022 44112200-0 Podlahové krytiny 2120,00 €
18.7.2022 44112200-0 Podlahové krytiny 2040,00 €
18.7.2022 30125100-2 Tonerové náplne 32,00 €
18.7.2022 31681000-3 Elektropríslušenstvo 12,00 €
18.7.2022 31154000-0 Zdroje nepretržitého 1280,00 €
18.7.2022 32570000-9 Komunikačné zariadenia 831,00 €
18.7.2022 31440000-2 Batérie 312,00 €
18.7.2022 30125100-2 Tonerové náplne 27,00 €
18.7.2022 31440000-2 Batérie 27,00 €
18.7.2022 31710000-6 Elektronické zariadenia 30,00 €
13.7.2022 44112200-0 Podlahové krytiny 5320,00 €
13.7.2022 79530000-8 Prekladateľské služby 130,00 €
29.6.2022 09132000-3 Automobilový benzín 300,00 €
29.6.2022 30199770-8 Stravné poukážky 90,00 €
27.6.2022 22120000-7 Publikácie 1085,70 €
21.6.2022 71632000-7 Technické skúšky 20,00 €
21.6.2022 22400000-4 Známky a kolky 57,50 €
21.6.2022 73000000-2 (4) Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 5000,00 €
21.6.2022 15981000-8 Minerálne vody 75,00 €
20.6.2022 64212000-5 Mobilné telefónne služby 30,00 €
15.6.2022 48218000-9 Softvérový balík na riadenie licencií 167,88 €
13.6.2022 30233132-5 Mechaniky pevného disku 900,00 €
7.6.2022 50610000-4 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení 1139,00 €
3.6.2022 22120000-7 Publikácie 1500,00 €
2.6.2022 39370000-6 Vodoinštalácie 965,00 €
1.6.2022 22900000-9 Rôzne tlačoviny 10,00 €
1.6.2022 22900000-9 Rôzne tlačoviny 200,00 €
31.5.2022 30199770-8 Stravné poukážky 94,50 €
31.5.2022 39713430-6 Vysávače prachu 37,00 €
27.5.2022 44831300-7 Tesniace tmely 115,00 €
27.5.2022 15981000-8 Minerálne vody 10,00 €
27.5.2022 24200000-6 Farby a pigmenty 7,00 €
18.5.2022 22120000-7 Publikácie 1480,00 €
18.5.2022 45233141-9 Práce na údržbe ciest 3450,00 €
18.5.2022 44165100-5 Hadice 40,00 €
18.5.2022 33141118-0 Utierky 60,00 €
18.5.2022 03121000-5 Záhradnícke produkty 8,00 €
18.5.2022 24430000-7 Živočíšne a rastlinné hnojivá 16,00 €
18.5.2022 30232110-8 Laserové tlačiarne 800,00 €
18.5.2022 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 50,00 €
18.5.2022 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 50,00 €
18.5.2022 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 50,00 €
18.5.2022 22121000-4 Technické publikácie 1890,0 €
18.5.2022 41110000-3 Pitná voda 72,00 €
18.5.2022 15981000-8 Minerálne vody 35,00 €
13.5.2022 42512400-2 Klimatizácia vozidiel 60,00 €
13.5.2022 30233132-5 Mechaniky pevného disku 130,00 €
10.5.2022 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 400,00 €
10.5.2022 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
4.5.2022 31440000-2 Batérie 30,00 €
3.5.2022 72417000-6 Názvy internetových domén 36,00 €
3.5.2022 80522000-9 Školiace semináre 280,00 €
3.5.2022 15895000-8 Výrobky rýchleho občerstvenia 2700,00 €
2.5.2022 30199770-8 Stravné poukážky 90,00 €
28.4.2022 31681400-7 Elektrické súčiastky 120,00 €
28.4.2022 38500000-0 Kontrolné a testovacie prístroje 190,80 €
28.4.2022 71632000-7 Technické skúšky 264,00 €
27.4.2022 24951000-5 Mazivá a mazacie oleje 40,00 €
27.4.2022 22414000-5 Zošity na poštové známky 34,50 €
19.4.2022 22462000-6 Propagačný materiál 300,00 €
19.4.2022 31710000-6 Elektronické zariadenia 12,00 €
19.4.2022 50116500-6 Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania 50,00 €
19.4.2022 30213000-5 Osobné počítače 1254,00 €
13.4.2022 22461100-0 Držiaky na listiny 10,07 €
8.4.2022 44425200-7 Gumené tesnenia 10,00 €
5.4.2022 30199750-2 Poukážky 123,50 €
5.4.2022 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 55,00 €
4.4.2022 45421000-4 Stolárske práce 600,00 €
31.3.2022 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 300,00 €
31.3.2022 30199770-8 Stravné poukážky 82,53 €
31.3.2022 44111000-1 Stavebné materiály 40,00 €
31.3.2022 09132000-3 Automobilový benzín 200,00 €
31.3.2022 22211000-2 Denníky 10,001 €
31.3.2022 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 55,00 €
31.3.2022 31400000-0 Akumulátory 80,00 €
29.3.2022 64224000-2 Telekonferenčné služby 51,00 €
29.3.2022 64224000-2 Telekonferenčné služby 51,00 €
29.3.2022 50312000-5 Údržba a opravy počítačového vybavenia 70,00 €
29.3.2022 64224000-2 Telekonferenčné služby 46,51 €
24.3.2022 09211500-6 Oleje znižujúce odpor 110,00 €
23.3.2022 80522000-9 Školiace semináre 105,00 €
17.3.2022 44482100-3 Požiarnické hadice 42,00 €
11.3.2022 79530000-8 Prekladateľské služby 130,00 €
8.3.2022 64000000-6 Poštové a telekomunikačné služby 40,00 €
8.3.2022 50340000-0 Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení 1207,00 €
4.3.2022 31681000-3 Elektropríslušenstvo 57,00 €
4.3.2022 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 143,00 €
4.3.2022 79530000-8 Prekladateľské služby 231,00 €
2.3.2022 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 330,00 €
2.3.2022 48422000-2 Súbor softvérového balíka 300,00 €
22.2.2022 09134100-8 Motorová nafta 70,00 €
22.2.2022 79530000-8 Prekladateľské služby 180,00 €
17.2.2022 39711310-5 Elektrické kávovary 499,00 €
16.2.2022 48624000-8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC) 200,00 €
10.2.2022 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
9.2.2022 79530000-8 Prekladateľské služby 195,71 €
9.2.2022 31440000-2 Batérie 35,00 €
9.2.2022 39713430-6 Vysávače prachu 155,00 €
9.2.2022 44315100-2 Príslušenstvo na zváranie 71,00 €
8.2.2022 30199750-2 Poukážky 45,50 €
8.2.2022 15981000-8 Minerálne vody 75,00 €
7.2.2022 39130000-2 Kancelársky nábytok 200,00 €
7.2.2022 39130000-2 Kancelársky nábytok 200,00 €
7.2.2022 30232110-8 Laserové tlačiarne 1000,00 €
7.2.2022 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 380,00 €
7.2.2022 34931100-3 Dokovacie zariadenia 55,00 €
4.2.2022 39130000-2 Kancelársky nábytok 200,00 €
27.1.2022 72261000-2 Softvérové podporné služby 144,00 €
26.1.2022 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 400,- €
26.1.2022 09122000-0 Propán a bután 220,00 €
26.1.2022 22213000-6 Časopisy 19,92 €
26.1.2022 22213000-6 Časopisy 56,10 €
26.1.2022 31440000-2 Batérie 30,00 €
25.1.2022 44111000-1 Stavebné materiály 150,00 €
20.1.2022 19513200-7 Lepiaca páska z pogumovaných textílií 20,00 €
20.1.2022 44141000-0 Potrubie 45,00 €
20.1.2022 44212520-0 Výseky 10,00 €
20.1.2022 43313100-1 Snehové pluhy 35,00 €
20.1.2022 44511120-2 Lopaty 20,00 €
10.1.2022 30213100-6 Prenosné počítače 1200,00 €
30.12.2021 15981000-8 Minerálne vody 120,00 €
30.12.2021 44411800-2 Pisoáre 300,00 €
30.12.2021 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
29.12.2021 44522200-7 Kľúče 1,00 €
29.12.2021 42123000-7 Kompresory 250,00 €
29.12.2021 43812000-8 Zariadenia píl 74,37 €
29.12.2021 18921000-1 Kufre 52,21 €
29.12.2021 43800000-1 Dielenské zariadenia 449,89 €
29.12.2021 44511500-0 Ručné píly 299,99 €
29.12.2021 44511500-0 Ručné píly 229,99 €
29.12.2021 43130000-3 Vŕtacie zariadenie 1047,88 €
29.12.2021 39151200-7 Dielenské pracovné stoly 338,31 €
29.12.2021 42642000-8 Obrábacie stroje na drevo 679,99 €
29.12.2021 42670000-3 Časti a príslušenstvo obrábacích strojov 60,54 €
29.12.2021 44511500-0 Ručné píly 399,99 €
22.12.2021 31440000-2 Batérie 30,00 €
22.12.2021 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 55,00 €
22.12.2021 44511500-0 Ručné píly 280,00 €
22.12.2021 39531310-9 Kobercové dlážkové krytiny 1269,60 €
22.12.2021 30192153-8 Textové pečiatky 200,00 €
22.12.2021 44512500-7 Maticové a napínacie kľúče (francúzske kľúče) 350,00 €
20.12.2021 31224810-3 Predlžovacie káble 70,00 €
20.12.2021 31411000-0 Alkalické batérie 80,00 €
20.12.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 80,00 €
20.12.2021 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 600,00 €
20.12.2021 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 400,00 €
20.12.2021 09211100-2 Motorové oleje 170,00 €
20.12.2021 09134100-8 Motorová nafta 35,00 €
17.12.2021 44191300-8 Drevotriesková doska 3960,00 €
17.12.2021 22816000-3 Bloky 15,00 €
16.12.2021 44613400-4 Skladovacie kontajnery 35,00 €
16.12.2021 22410000-7 Známky 50,00 €
16.12.2021 09134100-8 Motorová nafta 95,00 €
16.12.2021 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
16.12.2021 30199230-1 Obálky 10,00 €
13.12.2021 44112200-0 Podlahové krytiny 9599,80 €
9.12.2021 22470000-5 Príručky 30,00 €
9.12.2021 39711100-0 Chladničky a mrazničky 1060,00 €
9.12.2021 39330000-4 Zariadenia na dezinfekciu 1190,00 €
9.12.2021 39715000-7 Ohrievače vody a vykurovanie budov 300,00 €
30.11.2021 34927100-2 Soľ na posyp ciest 22,00 €
30.11.2021 44511340-0 Hrable 10,00 €
30.11.2021 14811300-2 Brúsne kotúče 10,00 €
30.11.2021 31440000-2 Batérie 50,00 €
30.11.2021 31411000-0 Alkalické batérie 25,00 €
29.11.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 200,00 €
29.11.2021 30197643-5 Papier na fotokopírovanie 100,00 €
25.11.2021 30237460-1 Počítačové klávesnice 17,88 €
24.11.2021 30199770-8 Stravné poukážky 2000,00 €
24.11.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 80,00 €
23.11.2021 30193000-8 Organizéry a príslušenstvo 800,00 €
23.11.2021 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 640,00 €
23.11.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 420,00 €
23.11.2021 09132000-3 Automobilový benzín 16,00 €
23.11.2021 09134100-8 Motorová nafta 65,00 €
23.11.2021 09211000-1 Mazacie oleje a mazivá 50,00 €
23.11.2021 22400000-4 Známky a kolky 71,50 €
23.11.2021 31710000-6 Elektronické zariadenia 95,50 €
23.11.2021 30125100-2 Tonerové náplne 470,00 €
19.11.2021 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 210,00 €
19.11.2021 50116500-6 Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania 20,00 €
19.11.2021 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 100,00 €
19.11.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 900,00 €
19.11.2021 22100000-1 Tlačené knihy 450,00 €
15.11.2021 72261000-2 Softvérové podporné služby 576,00 €
15.11.2021 22458000-5 Tlačoviny na objednávku 48,6 €
15.11.2021 18930000-7 Vrecia a vaky 100,00 €
10.11.2021 22213000-6 Časopisy 3250,00 €
9.11.2021 38551000-2 Merače energie 280,00 €
5.11.2021 72261000-2 Softvérové podporné služby 72,00 €
5.11.2021 72417000-6 Názvy internetových domén 12,00 €
5.11.2021 48822000-6 Počítačové servery 1699,00 €
5.11.2021 31321200-4 Káble nízkeho a stredného napätia 150,00 €
5.11.2021 30237130-9 Počítačové karty 100,00 €
5.11.2021 31321200-4 Káble nízkeho a stredného napätia 70,00 €
5.11.2021 45223210-1 Oceľové konštrukcie 200,00 €
4.11.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 73,19 €
4.11.2021 09134100-8 Motorová nafta 65,00 €
4.11.2021 30199770-8 Stravné poukážky 78,60 €
4.11.2021 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 160,00 €
3.11.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 400,00 €
28.10.2021 38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje 1690,00 €
28.10.2021 44300000-3 Káble 1203,00 €
28.10.2021 38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje 140,00 €
28.10.2021 43830000-0 Mechanické náradie 160,00 €
28.10.2021 31219000-4 Ochranné kryty 800,00 €
28.10.2021 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 150,00 €
28.10.2021 38621000-4 Prístroj s optickými vláknami 1685,00 €
28.10.2021 34328300-5 Bezpečnostné pásy 110,00 €
28.10.2021 32442100-4 Svorkovnice 400,00 €
28.10.2021 32442200-5 Skrine svorkovníc 550,00 €
28.10.2021 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 1485,00 €
28.10.2021 31110000-0 Elektromotory 480,00 €
28.10.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 32,00 €
27.10.2021 31111000-7 Adaptéry 25,00 €
27.10.2021 31300000-9 Izolované drôty alebo káble 35,00 €
27.10.2021 44111500-6 Izolátory a izolačné príslušenstvo 10,00 €
27.10.2021 44318000-2 Vodiče 100,00 €
27.10.2021 44320000-9 Káble a súvisiace výrobky 800,00 €
27.10.2021 30124510-2 Popisovače 40,00 €
27.10.2021 39713430-6 Vysávače prachu 190,00 €
27.10.2021 18921000-1 Kufre 210,00 €
27.10.2021 30195920-7 Magnetické tabule 400,00 €
27.10.2021 38300000-8 Meracie prístroje 40,00 €
27.10.2021 30232700-1 Riadiaca jednotka 390,00 €
26.10.2021 09211100-2 Motorové oleje 70,00 €
26.10.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 200,00 €
26.10.2021 30236100-3 Zariadenia na rozšírenie pamäti 640,00 €
25.10.2021 41110000-3 Pitná voda 64,00 €
25.10.2021 22110000-4 Tlačené knihy 650,00 €
22.10.2021 43800000-1 Dielenské zariadenia 461,28 €
22.10.2021 14720000-4 Hliník 203,72 €
22.10.2021 38623000-8 Optické filtre 1732,00 €
22.10.2021 34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou 780,00 €
22.10.2021 09134100-8 Motorová nafta 30,00 €
22.10.2021 15981000-8 Minerálne vody 75,00 €
22.10.2021 31710000-6 Elektronické zariadenia 1200,00 €
22.10.2021 24315000-5 Rôzne anorganické chemikálie 345,00 €
21.10.2021 19513200-7 Lepiaca páska z pogumovaných textílií 52,00 €
21.10.2021 38300000-8 Meracie prístroje 1200,00 €
21.10.2021 31154000-0 Zdroje nepretržitého 500,00 €
21.10.2021 48761000-0 Antivírusový softvérový balík 738,00 €
21.10.2021 31710000-6 Elektronické zariadenia 330,00 €
21.10.2021 44174000-0 Fólia 485,00 €
21.10.2021 33141118-0 Utierky 160,00 €
18.10.2021 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
18.10.2021 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
18.10.2021 44619300-5 Prepravky 200,00 €
18.10.2021 34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou 2340,00 €
18.10.2021 39721310-8 Ohrievače vzduchu 100,00 €
18.10.2021 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 400,00 €
18.10.2021 38120000-2 Meteorologické prístroje 500,00 €
13.10.2021 31711150-9 Elektrické kondenzátory 100,00 €
13.10.2021 42623000-9 Frézovačky 230,00 €
13.10.2021 48921000-0 Systémy automatizácie 800,00 €
13.10.2021 48921000-0 Systémy automatizácie 260,00 €
13.10.2021 31710000-6 Elektronické zariadenia 80,00 €
13.10.2021 42671000-0 Držiaky na nástroje 500,00 €
13.10.2021 31300000-9 Izolované drôty alebo káble 20,00 €
13.10.2021 31651000-4 Elektroizolačná páska 15,00 €
13.10.2021 24951120-2 Silikónové mazivo 15,00 €
13.10.2021 19513200-7 Lepiaca páska z pogumovaných textílií 20,00 €
11.10.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 15,00 €
11.10.2021 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
8.10.2021 34931100-3 Dokovacie zariadenia 100,00 €
8.10.2021 38623000-8 Optické filtre 800,00 €
8.10.2021 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
6.10.2021 30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky 1250,00 €
6.10.2021 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
5.10.2021 30237100-0 Časti počítačov 130,00 €
5.10.2021 30199770-8 Stravné poukážky 82,53 €
5.10.2021 09331200-0 Slnečné fotoelektrické moduly 1200,00 €
5.10.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 170,00 €
5.10.2021 32581100-0 Kábel na prenos údajov 20,00 €
5.10.2021 37453300-1 Disky 760,00 €
5.10.2021 30199750-2 Poukážky 100,75 €
4.10.2021 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
4.10.2021 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
4.10.2021 30213000-5 Osobné počítače 1250,00 €
4.10.2021 30237100-0 Časti počítačov 60,00 €
30.9.2021 32581100-0 Kábel na prenos údajov 10,00 €
30.9.2021 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
30.9.2021 44424300-1 Reflexné pásky 5,00 €
30.9.2021 30237460-1 Počítačové klávesnice 30,00 €
30.9.2021 30233131-8 Disketové mechaniky 130,00 €
30.9.2021 90923000-3 Deratizačné služby 25,00 €
30.9.2021 42962000-7 Tlačiarske 800,00 €
30.9.2021 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 300,00 €
30.9.2021 38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje 150,00 €
30.9.2021 38342000-4 Osciloskopy 750,00 €
30.9.2021 30125100-2 Tonerové náplne 160,00 €
27.9.2021 22121000-4 Technické publikácie 19,99 €
24.9.2021 44111000-1 Stavebné materiály 80,00 €
24.9.2021 22121000-4 Technické publikácie 165,00 €
24.9.2021 31154000-0 Zdroje nepretržitého 780,00 €
24.9.2021 30125100-2 Tonerové náplne 180,00 €
24.9.2021 34928460-0 Cestné kužele 35,00 €
24.9.2021 30233132-5 Mechaniky pevného disku 865,00 €
24.9.2021 30237410-6 Počítačová myš 30,00 €
24.9.2021 30237460-1 Počítačové klávesnice 30,00 €
24.9.2021 38126000-4 Prístroje na pozorovanie povrchu 320,00 €
24.9.2021 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 400,00 €
24.9.2021 30234200-0 Optické disky 1400,00 €
24.9.2021 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
24.9.2021 50711000-2 Opravy a údržba elektrických zariadení budov 102,00 €
21.9.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 630,00 €
21.9.2021 39821000-3 Čpavkové čistiace prostriedky 450,00 €
21.9.2021 32342100-3 Slúchadlá 90,00 €
20.9.2021 32422000-7 Sieťové komponenty 750,00 €
20.9.2021 44800000-8 Náterové farby 40,00 €
17.9.2021 15981000-8 Minerálne vody 6,00 €
17.9.2021 15512000-0 Smotana 2,00 €
17.9.2021 31210000-1 Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov 20,00 €
17.9.2021 33141120-7 Svorky 65,00 €
17.9.2021 31211340-3 Držiaky poistiek 3,00 €
17.9.2021 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 10,00 €
17.9.2021 31121110-4 Výkonové meniče (konektory) 18,00 €
17.9.2021 31710000-6 Elektronické zariadenia 60,00 €
17.9.2021 16311100-9 Kosačky trávnikov 2450,00 €
14.9.2021 50112000-3 Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 80,00 €
14.9.2021 22120000-7 Publikácie 721,37 €
14.9.2021 09211100-2 Motorové oleje 26,00 €
10.9.2021 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
8.9.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 5,00 €
8.9.2021 71632000-7 Technické skúšky 30,00 €
6.9.2021 42913300-2 Olejové filtre 112,00 €
6.9.2021 24951311-8 Prípravky proti zamŕzaniu 15,00 €
6.9.2021 09211100-2 Motorové oleje 25,00 €
6.9.2021 85100000-0 Zdravotnícke služby 36,00 €
6.9.2021 31711422-7 Mikrovlnné zariadenia 200,00 €
2.9.2021 50112100-4 Oprava osobných motorových vozidiel 35,00 €
2.9.2021 71356100-9 Technická kontrola 80,00 €
31.8.2021 50344000-8 Opravy a údržba optických zariadení 876,00 €
26.8.2021 31611000-2 Elektroinštalačné súpravy 65,00 €
25.8.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 190,00 €
25.8.2021 30237240-3 Webová kamera 140,00 €
25.8.2021 31400000-0 Akumulátory 480,00 €
25.8.2021 30233150-7 Optické diskové mechaniky 900,00 €
23.8.2021 80522000-9 Školiace semináre 40,00 €
23.8.2021 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 360,00 €
23.8.2021 30232110-8 Laserové tlačiarne 260,00 €
23.8.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 110,00 €
23.8.2021 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 290,00 €
23.8.2021 44111800-9 Malta (stavebná) 8,00 €
23.8.2021 44800000-8 Náterové farby 38,00 €
18.8.2021 30232110-8 Laserové tlačiarne 190,00 €
12.8.2021 35113430-2 Bezpečnostné vesty 15,00 €
12.8.2021 18444111-4 Ochranné prilby 30,00 €
12.8.2021 38550000-5 Merače 212,50 €
12.8.2021 22470000-5 Príručky 40,00 €
12.8.2021 09132100-4 Bezolovnatý benzín 15,00 €
11.8.2021 34321100-4 Nápravy 200,00 €
6.8.2021 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
4.8.2021 38652120-7 Videoprojektory 1600,00 €
4.8.2021 38652120-7 Videoprojektory 1600,00 €
4.8.2021 31400000-0 Akumulátory 50,00 €
2.8.2021 34312200-9 Zážihové sviečky 14,00 €
30.7.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 40,00 €
30.7.2021 30233131-8 Disketové mechaniky 150,00 €
30.7.2021 22400000-4 Známky a kolky 54,50 €
30.7.2021 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 350,00 €
22.7.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 6,00 €
22.7.2021 39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 35,00 €
22.7.2021 33683000-1 Gumená pružná podložka 40,00 €
20.7.2021 09134200-9 Naftové palivo 50,00 €
16.7.2021 44831300-7 Tesniace tmely 80,00 €
14.7.2021 44800000-8 Náterové farby 21,00 €
14.7.2021 44163111-1 Drenážne rúrky 90,00 €
14.7.2021 14212100-1 Riečny štrk a štrk 20,00 €
12.7.2021 14212100-1 Riečny štrk a štrk 40,00 €
12.7.2021 15512000-0 Smotana 10,00 €
12.7.2021 64110000-0 Poštové služby 11,80 €
12.7.2021 35121400-2 Bezpečnostné vaky 20,00 €
12.7.2021 31440000-2 Batérie 100,00 €
12.7.2021 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 150,00 €
8.7.2021 14622000-7 Oceľ 20,00 €
8.7.2021 14622000-7 Oceľ 40,00 €
8.7.2021 44800000-8 Náterové farby 10,00 €
8.7.2021 50116500-6 Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania 15,00 €
6.7.2021 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 24,00 €
6.7.2021 39715100-8 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače 319,39 €
30.6.2021 30233132-5 Mechaniky pevného disku 130,00 €
30.6.2021 64110000-0 Poštové služby 47,99 €
29.6.2021 51514110-2 Inštalácia strojov a prístrojov na filtrovanie alebo čistenie vody 72,00 €
23.6.2021 50800000-3 Rôzne opravárske a údržbárske služby 1738,96 €
22.6.2021 22121000-4 Technické publikácie 835,20 €
22.6.2021 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
22.6.2021 30213000-5 Osobné počítače 1700,00 €
22.6.2021 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 300,00 €
22.6.2021 09134210-2 Naftové palivo (0 80,00 €
16.6.2021 32582000-6 Dátové nosiče 1200,00 €
16.6.2021 32580000-2 Dátové zariadenia 1200,00 €
16.6.2021 32580000-2 Dátové zariadenia 1200,00 €
16.6.2021 38622000-1 Zrkadlá 700,00 €
16.6.2021 34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou 1650,00 €
14.6.2021 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 55,00 €
14.6.2021 30213000-5 Osobné počítače 1000,00 €
14.6.2021 30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 90,00 €
10.6.2021 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 46,00 €
9.6.2021 44831000-4 Tmely 65,00 €
9.6.2021 44540000-7 Reťaze 25,00 €
9.6.2021 15981000-8 Minerálne vody 220,00 €
8.6.2021 30237240-3 Webová kamera 45,00 €
8.6.2021 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 30,00 €
8.6.2021 44522200-7 Kľúče 6,00 €
8.6.2021 80550000-4 Bezpečnostné školenia 500,00 €
7.6.2021 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 500,00 €
4.6.2021 30199750-2 Poukážky 149,50 €
4.6.2021 30199770-8 Stravné poukážky 739,19 €
4.6.2021 39525800-6 Handry na čistenie 30,00 €
2.6.2021 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 150,00 €
2.6.2021 09132100-4 Bezolovnatý benzín 15,00 €
2.6.2021 30125100-2 Tonerové náplne 202,00 €
2.6.2021 38623000-8 Optické filtre 3039,00 €
1.6.2021 30213000-5 Osobné počítače 1600,00 €
1.6.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 150,00 €
1.6.2021 37453300-1 Disky 135,00 €
1.6.2021 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 139,90 €
1.6.2021 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 630,00 €
1.6.2021 38623000-8 Optické filtre 1600,00 €
1.6.2021 38620000-7 Polarizačný materiál 100,00 €
1.6.2021 34931100-3 Dokovacie zariadenia 360,00 €
31.5.2021 24200000-6 Farby a pigmenty 24,00 €
31.5.2021 44531510-9 Svorníky a skrutky 76,00 €
26.5.2021 30195000-2 Tabule 160,00 €
26.5.2021 30192000-1 Kancelárske potreby 90,00 €
26.5.2021 37820000-2 Potreby pre maliarov 123,30 €
26.5.2021 14622000-7 Oceľ 30,00 €
26.5.2021 44510000-8 Nástroje 75,00 €
25.5.2021 30237200-1 Príslušenstvo počítačov 60,00 €
25.5.2021 31440000-2 Batérie 3,00 €
24.5.2021 32232000-8 Zariadenie na videokonferencie 275,00 €
24.5.2021 45261420-4 Izolačné práce proti vode 70,80 €
24.5.2021 44115210-4 Klampiarske materiály 154,20 €
14.5.2021 39514200-0 Kychynské utierky 40,00 €
14.5.2021 22400000-4 Známky a kolky 52,00 €
14.5.2021 44810000-1 Náterové farby 35,00 €
14.5.2021 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 780,00 €
11.5.2021 44322300-6 Káblovody 240,00 €
11.5.2021 31681400-7 Elektrické súčiastky 393,70 €
11.5.2021 31681400-7 Elektrické súčiastky 300,00 €
7.5.2021 30199770-8 Stravné poukážky 873,24 €
7.5.2021 72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 36,00 €
7.5.2021 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 100,00 €
5.5.2021 22120000-7 Publikácie 1450,00 €
5.5.2021 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 60,00 €
3.5.2021 18100000-0 Pracovné odevy 97,00 €
29.4.2021 30237460-1 Počítačové klávesnice 15,00 €
26.4.2021 30213000-5 Osobné počítače 1009,00 €
23.4.2021 44110000-4 Konštrukčné materiály 75,00 €
16.4.2021 22458000-5 Tlačoviny na objednávku 110,00 €
16.4.2021 80300000-7 Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo) 120,00 €
16.4.2021 22120000-7 Publikácie 397,00 €
8.4.2021 44164310-3 Rúry a príslušenstvo (spojky) 53,60 €
8.4.2021 31150000-2 Stabilizátory prúdu pre výbojky 10,00 €
8.4.2021 31712350-8 Tranzistory 8,40 €
8.4.2021 31731100-0 Moduly 30,00 €
8.4.2021 30215000-9 Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov 3,00 €
8.4.2021 44322200-5 Káblové konektory 19,00 €
8.4.2021 31711151-6 Pevné kondenzátory 18,00 €
8.4.2021 31224100-3 Zástrčky a zásuvky 8,00 €
8.4.2021 32581100-0 Kábel na prenos údajov 13,00 €
8.4.2021 15981000-8 Minerálne vody 35,00 €
8.4.2021 44531510-9 Svorníky a skrutky 20,00 €
8.4.2021 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 360,00 €
8.4.2021 31100000-7 Elektromotory 60,00 €
26.3.2021 30161000-5 Kreditné karty 30,00 €
19.3.2021 30233131-8 Disketové mechaniky 160,00 €
18.3.2021 50531200-8 Služby na údržbu plynových zariadení 148,00 €
5.3.2021 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 900,00 €
2.3.2021 31219000-4 Ochranné kryty 80,00 €
1.3.2021 22120000-7 Publikácie 261,00 €
1.3.2021 30237251-3 Súpravy na čistenie počítačov 20,00 €
1.3.2021 31400000-0 Akumulátory 25,00 €
25.2.2021 22400000-4 Známky a kolky 14,00 €
16.2.2021 30213000-5 Osobné počítače 1300,00 €
15.2.2021 30199770-8 Stravné poukážky 2 567,80
10.2.2021 44531510-9 Svorníky a skrutky 5,00 €
10.2.2021 44440000-6 Ložiská 10,00 €
10.2.2021 79716000-6 Služby na vydávanie identifikačných preukazov 3,50 €
3.2.2021 09134100-8 Motorová nafta 100,00 €
29.1.2021 22120000-7 Publikácie 1040,00 €
29.1.2021 48820000-2 Servery 4500,00 €
27.1.2021 72261000-2 Softvérové podporné služby 120,00 €
25.1.2021 80532000-2 Manažérske školenia 40,00 €
22.1.2021 30199770-8 Stravné poukážky 2567,80 €
18.1.2021 71355200-3 Topografické (kartografické) merania 246,00 €
15.1.2021 41110000-3 Pitná voda 72,00 €
12.1.2021 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
12.1.2021 64110000-0 Poštové služby 47,40 €
8.1.2021 09122000-0 Propán a bután 220,00 €
8.1.2021 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 400,00 €
30.12.2020 15981000-8 Minerálne vody 30,18 €
30.12.2020 09134200-9 Naftové palivo 140,00 €
17.12.2020 32580000-2 Dátové zariadenia 15,00 €
17.12.2020 32580000-2 Dátové zariadenia 29,90 €
15.12.2020 22400000-4 Známky a kolky 107,00 €
15.12.2020 31158300-1 Turbodúchadlo 1116,00 €
15.12.2020 39112000-0 Stoličky 200,00 €
15.12.2020 30199792-8 Kalendáre 30,00 €
15.12.2020 16610000-4 Stroje na čistenie 150,00 €
15.12.2020 09134100-8 Motorová nafta 25,00 €
15.12.2020 30199770-8 Stravné poukážky 1701,20 €
14.12.2020 09134200-9 Naftové palivo 25,00 €
14.12.2020 30199770-8 Stravné poukážky 2279,70 €
10.12.2020 18110000-3 Pracovné odevy 240,00 €
8.12.2020 22410000-7 Známky 63,00 €
8.12.2020 31411000-0 Alkalické batérie 120,00 €
8.12.2020 30192000-1 Kancelárske potreby 120,00 €
8.12.2020 90911200-8 Čistenie (upratovanie) budov 300,00 €
8.12.2020 48218000-9 Softvérový balík na riadenie licencií 20,00 €
1.12.2020 30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 120,00 €
30.11.2020 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 370,00 €
30.11.2020 31400000-0 Akumulátory 40,00 €
30.11.2020 30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 200,00 €
30.11.2020 39522120-4 Ochranné plachty 16,00 €
30.11.2020 48900000-7 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy 149,00 €
27.11.2020 50112200-5 Údržba osobných motorových vozidiel 150,00 €
26.11.2020 39715300-0 Inštalačné zariadenia 10,00 €
26.11.2020 30237240-3 Webová kamera 30,00 €
26.11.2020 45442110-1 Maľby a natieranie budov 934,59 €
23.11.2020 31521100-5 Stolové lampy 70,00 €
23.11.2020 30213100-6 Prenosné počítače 1200,00 €
18.11.2020 31681410-0 Elektromateriály 10 €
18.11.2020 44440000-6 Ložiská 30 €
12.11.2020 30199750-2 Poukážky 3500 €
10.11.2020 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 22315 €
10.11.2020 80511000-9 Školenie pracovníkov 240,00 €
10.11.2020 38623000-8 Optické filtre 2338 €
9.11.2020 22120000-7 Publikácie 1430,00 €
9.11.2020 44113140-8 Cestné kamene 20,00 €
9.11.2020 44113140-8 Cestné kamene 20,00 €
9.11.2020 30199770-8 Stravné poukážky 995,80 €
9.11.2020 31440000-2 Batérie 3,00 €
9.11.2020 31440000-2 Batérie 40,00 €
9.11.2020 44512200-4 Kliešte 65,00 €
9.11.2020 44512800-0 Skrutkovače 35,00 €
9.11.2020 44512800-0 Skrutkovače 2,00 €
9.11.2020 45214000-0 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom 4456,36 €
6.11.2020 79220000-2 Finančné služby 10,00 €
3.11.2020 31521100-5 Stolové lampy 250,00 €
3.11.2020 31220000-4 Komponenty elektrických obvodov 700,00 €
3.11.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 400,00 €
3.11.2020 64216210-8 Informačné služby s pridanou hodnotou 12,00 €
30.10.2020 60100000-9 Služby cestnej dopravy 70,00 €
30.10.2020 66514100-7 Poistenie týkajúce sa dopravy 230,00 €
30.10.2020 31521000-4 Lampy 50,00 €
28.10.2020 38500000-0 Kontrolné a testovacie prístroje 792,00 €
28.10.2020 22120000-7 Publikácie 1440,00 €
27.10.2020 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 131,00 €
27.10.2020 22400000-4 Známky a kolky 70,00 €
27.10.2020 22121000-4 Technické publikácie 712,11 €
27.10.2020 30125100-2 Tonerové náplne 400,00 €
26.10.2020 30125100-2 Tonerové náplne 130,00 €
26.10.2020 34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou 1549,00 €
22.10.2020 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 10,00 €
22.10.2020 44613400-4 Skladovacie kontajnery 20,00 €
22.10.2020 22458000-5 Tlačoviny na objednávku 19,92 €
22.10.2020 09134100-8 Motorová nafta 50,00 €
22.10.2020 22458000-5 Tlačoviny na objednávku 56,10 €
20.10.2020 44111000-1 Stavebné materiály 98,00 €
16.10.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 446,00 €
16.10.2020 44520000-1 Zámky 127,30 €
16.10.2020 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
16.10.2020 22120000-7 Publikácie 460,00 €
15.10.2020 38650000-6 Fotografické zariadenia 350,00 €
15.10.2020 31100000-7 Elektromotory 130,00 €
15.10.2020 31681400-7 Elektrické súčiastky 60,00 €
15.10.2020 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 55,00 €
15.10.2020 43130000-3 Vŕtacie zariadenie 150,00 €
15.10.2020 38624000-5 Optické pomôcky 16,00 €
15.10.2020 31681000-3 Elektropríslušenstvo 25,00 €
15.10.2020 31520000-7 Lampy 60,00 €
15.10.2020 31681000-3 Elektropríslušenstvo 25,00 €
15.10.2020 31100000-7 Elektromotory 20,00 €
15.10.2020 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 82,00 €
15.10.2020 31350000-4 Elektrické vodiče na prenos údajov a reguláciu 10,00 €
15.10.2020 31111000-7 Adaptéry 25,00 €
15.10.2020 33141626-4 Dávkovacie súpravy 45,00 €
15.10.2020 31154000-0 Zdroje nepretržitého 100,00 €
13.10.2020 30237200-1 Príslušenstvo počítačov 52,00 €
13.10.2020 32547000-9 Vákuové rozvádzače 750,00 €
13.10.2020 18110000-3 Pracovné odevy 290,00 €
13.10.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 317,00 €
13.10.2020 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
12.10.2020 09134100-8 Motorová nafta 25,00 €
12.10.2020 48328000-3 Softvérový balík na spracovanie obrazu 430,00 €
12.10.2020 30213000-5 Osobné počítače 1380,00 €
9.10.2020 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 350,00 €
9.10.2020 24110000-8 Technické plyny 100,00 €
9.10.2020 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 90,00 €
9.10.2020 44330000-2 Tyče 110,00 €
9.10.2020 42955000-5 Časti filtračných zariadení 450,00 €
8.10.2020 71632000-7 Technické skúšky 500,00 €
7.10.2020 30232110-8 Laserové tlačiarne 152,00 €
7.10.2020 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 900,00 €
7.10.2020 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 400,00 €
7.10.2020 71632000-7 Technické skúšky 590,00 €
7.10.2020 71632000-7 Technické skúšky 420,00 €
7.10.2020 37453300-1 Disky 500,00 €
6.10.2020 44522200-7 Kľúče 25,00 €
6.10.2020 44522200-7 Kľúče 25,00 €
6.10.2020 18923100-6 Vrecká (mešce) 16,00 €
6.10.2020 30233132-5 Mechaniky pevného disku 570,00 €
6.10.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 150,50 €
6.10.2020 30125100-2 Tonerové náplne 60,00 €
6.10.2020 31440000-2 Batérie 170,00 €
5.10.2020 31711100-4 Elektronické komponenty 1560,00 €
2.10.2020 64216200-5 Elektronické informácie 3250,00 €
1.10.2020 30199770-8 Stravné poukážky 55,02 €
1.10.2020 30199770-8 Stravné poukážky 55,02 €
29.9.2020 55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál 243,60 €
29.9.2020 22120000-7 Publikácie 1070,00 €
29.9.2020 30197643-5 Papier na fotokopírovanie 150,00 €
29.9.2020 48761000-0 Antivírusový softvérový balík 738,00 €
29.9.2020 72212461-8 Služby na vývoj analytického alebo vedeckého softvéru 2844,00 €
29.9.2020 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 250,00 €
29.9.2020 30197643-5 Papier na fotokopírovanie 200,00 €
24.9.2020 44522200-7 Kľúče 20,00 €
24.9.2020 44522200-7 Kľúče 10,00 €
23.9.2020 44174000-0 Fólia 105,00 €
23.9.2020 30197110-0 Svorky 110,00 €
23.9.2020 50800000-3 Rôzne opravárske a údržbárske služby 369,10 €
23.9.2020 48822000-6 Počítačové servery 4238,33 €
23.9.2020 31216100-4 Zariadenie na ochranu pred prepätím 52,00 €
23.9.2020 31219000-4 Ochranné kryty 100,00 €
18.9.2020 30199750-2 Poukážky 143,00 €
18.9.2020 22410000-7 Známky 63,50 €
18.9.2020 38630000-0 Astronomické a optické prístroje 3730,83 €
17.9.2020 71632000-7 Technické skúšky 30,00 €
16.9.2020 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
11.9.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 130,00 €
11.9.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 520,00 €
11.9.2020 50110000-9 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie 30,00 €
11.9.2020 71356100-9 Technická kontrola 30,00 €
11.9.2020 44423200-3 Rebríky 110,00 €
11.9.2020 31224400-6 Spájacie káble 280,00 €
11.9.2020 31681400-7 Elektrické súčiastky 1256,00 €
11.9.2020 38300000-8 Meracie prístroje 820,00 €
11.9.2020 30213000-5 Osobné počítače 630,94 €
11.9.2020 18930000-7 Vrecia a vaky 100,00 €
11.9.2020 50116200-3 Opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí 750,00 €
9.9.2020 22100000-1 Tlačené knihy 1090,00 €
4.9.2020 30192700-8 Tlačoviny 30,00 €
4.9.2020 44141000-0 Potrubie 25,00 €
4.9.2020 31440000-2 Batérie 30,00 €
4.9.2020 37820000-2 Potreby pre maliarov 140,00 €
3.9.2020 30237200-1 Príslušenstvo počítačov 70,00 €
3.9.2020 37321600-0 Obaly alebo puzdrá 80,00 €
3.9.2020 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 120,00 €
3.9.2020 30232110-8 Laserové tlačiarne 150,00 €
3.9.2020 42413200-6 Hydraulické zdviháky 80,00 €
3.9.2020 09211100-2 Motorové oleje 40,00 €
3.9.2020 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 20,00 €
3.9.2020 15981000-8 Minerálne vody 200,00 €
20.8.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 800,00 €
18.8.2020 64110000-0 Poštové služby 7,20 €
18.8.2020 30232110-8 Laserové tlačiarne 227,00 €
18.8.2020 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 275,00 €
18.8.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 129,00 €
18.8.2020 30192000-1 Kancelárske potreby 180,00 €
18.8.2020 09222000-1 Špeciálne liehy 27,00 €
18.8.2020 31111000-7 Adaptéry 90,00 €
18.8.2020 22120000-7 Publikácie 40,00 €
10.8.2020 44511000-5 Ručné nástroje 38,00 €
10.8.2020 30213000-5 Osobné počítače 800,00 €
10.8.2020 31670000-3 Elektrické časti strojov alebo prístrojov 1560,00 €
10.8.2020 32420000-3 Sieťové zariadenia 1642,00 €
10.8.2020 31400000-0 Akumulátory 336,00 €
10.8.2020 31154000-0 Zdroje nepretržitého 580,00 €
10.8.2020 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 720,00 €
7.8.2020 50340000-0 Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení 500,00 €
6.8.2020 98341000-5 Ubytovacie služby 358,40 €
6.8.2020 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 300,00 €
6.8.2020 30237460-1 Počítačové klávesnice 43,00 €
6.8.2020 30121200-5 Zariadenia na fotokopírovanie 440,00 €
6.8.2020 30213000-5 Osobné počítače 1690,00 €
6.8.2020 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 500,00 €
6.8.2020 79970000-4 Publikačné služby 150,00 €
5.8.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 450,00 €
4.8.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 80,00 €
3.8.2020 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
3.8.2020 71356100-9 Technická kontrola 80,00 €
29.7.2020 30232110-8 Laserové tlačiarne 345,00 €
21.7.2020 30192000-1 Kancelárske potreby 630,00 €
21.7.2020 39830000-9 Čistiace výrobky 670,00 €
21.7.2020 22410000-7 Známky 62,50 €
20.7.2020 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 25,00 €
14.7.2020 44810000-1 Náterové farby 50,00 €
14.7.2020 44810000-1 Náterové farby 60,00 €
14.7.2020 09132100-4 Bezolovnatý benzín 15,00 €
13.7.2020 44522200-7 Kľúče 15,00 €
13.7.2020 30199770-8 Stravné poukážky 1442,80 €
13.7.2020 30199750-2 Poukážky 143,00 €
13.7.2020 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 80,00 €
10.7.2020 30195920-7 Magnetické tabule 80,00 €
9.7.2020 50112120-0 Výmena čelných skiel 120,00 €
9.7.2020 44165000-4 Hadice 40,00 €
9.7.2020 30233150-7 Optické diskové mechaniky 150,00 €
6.7.2020 30199770-8 Stravné poukážky 27,51 €
6.7.2020 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 102,40 €
6.7.2020 30199770-8 Stravné poukážky 90,39 €
3.7.2020 30237460-1 Počítačové klávesnice 25,00 €
3.7.2020 34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou 1650,00 €
1.7.2020 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 150,00 €
1.7.2020 31521000-4 Lampy 40,00 €
1.7.2020 31400000-0 Akumulátory 166,80 €
30.6.2020 31625200-5 Požiarne poplašné systémy 104,16 €
24.6.2020 30232110-8 Laserové tlačiarne 480,00 €
24.6.2020 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
22.6.2020 30121200-5 Zariadenia na fotokopírovanie 350,00 €
22.6.2020 71632000-7 Technické skúšky 180,00 €
22.6.2020 30237410-6 Počítačová myš 30,00 €
19.6.2020 39812500-2 Tesniace materiály 20,00 €
19.6.2020 44800000-8 Náterové farby 40,00 €
17.6.2020 64110000-0 Poštové služby 47,40 €
16.6.2020 71351612-6 Hydrometeorologické služby 408,00 €
15.6.2020 30213000-5 Osobné počítače 1366,00 €
15.6.2020 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 112,00 €
15.6.2020 32422000-7 Sieťové komponenty 415,00 €
15.6.2020 30232110-8 Laserové tlačiarne 253,00 €
12.6.2020 45259000-7 Opravy a údržba zariadenia 144,00 €
12.6.2020 32572000-3 Komunikačný kábel 30,00 €
12.6.2020 22459000-2 Lístky 225,00 €
11.6.2020 22100000-1 Tlačené knihy 200,00 €
9.6.2020 44830000-7 Tmely 30,00 €
9.6.2020 44172000-6 Plechy (stavebné) 60,00 €
9.6.2020 30199770-8 Stravné poukážky 4609,70 €
4.6.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 120,00 €
4.6.2020 22121000-4 Technické publikácie 1056,93 €
26.5.2020 44111000-1 Stavebné materiály 60,00 €
26.5.2020 44800000-8 Náterové farby 35,00 €
26.5.2020 31681410-0 Elektromateriály 15,00 €
25.5.2020 45261420-4 Izolačné práce proti vode 798,00 €
25.5.2020 30192700-8 Tlačoviny 90,00 €
25.5.2020 30192700-8 Tlačoviny 80,00 €
14.5.2020 72400000-4 Internetové služby 95,00 €
14.5.2020 39713430-6 Vysávače prachu 155,00 €
14.5.2020 30195921-4 Stieracie pomôcky na magnetické tabule 60,00 €
14.5.2020 45259000-7 Opravy a údržba zariadenia 600,00 €
14.5.2020 18933000-8 Vaky na poštu alebo balíky 70,00 €
14.5.2020 14811300-2 Brúsne kotúče 33,- €
14.5.2020 44531510-9 Svorníky a skrutky 80,00 €
14.5.2020 44830000-7 Tmely 80,00 €
7.5.2020 33741300-9 Dezinfekčné prostriedky na ruky 100,00 €
5.5.2020 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 36,00 €
4.5.2020 31712111-1 Telefónne karty 60,- €
4.5.2020 50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob 192,46 €
22.4.2020 50324000-2 Podporné služby pre osobné počítače 120,00 €
22.4.2020 45261420-4 Izolačné práce proti vode 257,00 €
20.4.2020 32424000-1 Infraštruktúra siete 1500,00 €
8.4.2020 09211100-2 Motorové oleje 30,00 €
8.4.2020 15981000-8 Minerálne vody 200,00 €
8.4.2020 44165000-4 Hadice 20,00 €
27.3.2020 34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou 1700,00 €
27.3.2020 22121000-4 Technické publikácie 1058,78 €
27.3.2020 30213000-5 Osobné počítače 1650,00 €
20.3.2020 42122440-6 Rotačné čerpadlá 187,00 €
12.3.2020 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 200,00 €
10.3.2020 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 110,- €
10.3.2020 31111000-7 Adaptéry 60,00 €
6.3.2020 39370000-6 Vodoinštalácie 30,00 €
4.3.2020 22100000-1 Tlačené knihy 161,00 €
4.3.2020 30199770-8 Stravné poukážky 55,02 €
3.3.2020 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
27.2.2020 22120000-7 Publikácie 613,52 €
27.2.2020 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 95,00 €
27.2.2020 31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje 780,00 €
25.2.2020 31440000-2 Batérie 115,00 €
24.2.2020 50711000-2 Opravy a údržba elektrických zariadení budov 528,- €
24.2.2020 30199750-2 Poukážky 130,00 €
24.2.2020 30199770-8 Stravné poukážky 882,60 €
19.2.2020 22400000-4 Známky a kolky 58,50 €
17.2.2020 31221000-1 Elektrické relé 50,00 €
17.2.2020 44113900-4 Materiály na údržbu ciest 40,00 €
12.2.2020 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
12.2.2020 80522000-9 Školiace semináre 180,00 €
6.2.2020 37453300-1 Disky 180,00 €
4.2.2020 42131230-7 Uzatváracie ventily 60,00 €
3.2.2020 30199770-8 Stravné poukážky 55,02 €
3.2.2020 09222000-1 Špeciálne liehy 65,00 €
3.2.2020 09211400-5 Prevodové oleje 40,00 €
30.1.2020 72261000-2 Softvérové podporné služby 120,00 €
30.1.2020 22120000-7 Publikácie 240,00 €
30.1.2020 98341000-5 Ubytovacie služby 204,80 €
30.1.2020 98341000-5 Ubytovacie služby 204,80 €
30.1.2020 30199770-8 Stravné poukážky 174,00 €
23.1.2020 45252123-6 Kontrolné zariadenia 200,00 €
20.1.2020 30141200-1 Stolové kalkulačky 20,00 €
16.1.2020 42141110-3 Prevodové hriadele 72,40 €
15.1.2020 55520000-1 Služby hromadného stravovania 236,80 €
15.1.2020 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 80,00 €
15.1.2020 64110000-0 Poštové služby 47,40 €
14.1.2020 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
14.1.2020 30141200-1 Stolové kalkulačky 10,00 €
14.1.2020 30199000-0 Papiernický tovar a iné položky 30,00 €
14.1.2020 18923000-5 Vrecká (mešce) a náprsné tašky 120,00 €
13.1.2020 30234000-8 Pamäťové médiá 220,00 €
9.1.2020 44520000-1 Zámky 50,- €
8.1.2020 80522000-9 Školiace semináre 69,00 €
8.1.2020 22120000-7 Publikácie 58,80 €
8.1.2020 30192150-7 Dátumové pečiatky 10,00 €
3.1.2020 31000000-6 Elektrické stroje 565,00 €
3.1.2020 30199770-8 Stravné poukážky 43,23 €
3.1.2020 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 400,00 €
3.1.2020 09122000-0 Propán a bután 220,00 €
3.1.2020 90470000-2 Služby na čistenie kanálov na odpadovú vodu 150,00 €
3.1.2020 30125100-2 Tonerové náplne 282,00 €
27.12.2019 09134200-9 Naftové palivo 80,00 €
20.12.2019 44621000-9 Radiátory a ohrievače 200,00 €
19.12.2019 44522200-7 Kľúče 10,00 €
19.12.2019 22414000-5 Zošity na poštové známky 100,00 €
18.12.2019 31000000-6 Elektrické stroje 810,00 €
18.12.2019 31000000-6 Elektrické stroje 940,00 €
18.12.2019 31440000-2 Batérie 55,00 €
18.12.2019 30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie 30,00 €
13.12.2019 31681400-7 Elektrické súčiastky 14,00 €
13.12.2019 31210000-1 Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov 20,00 €
13.12.2019 31681400-7 Elektrické súčiastky 23,00 €
13.12.2019 31712116-6 Mikroprocesory 14,00 €
13.12.2019 31712116-6 Mikroprocesory 13,00 €
12.12.2019 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 25,00 €
12.12.2019 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 680,00 €
12.12.2019 31000000-6 Elektrické stroje 1096,00 €
12.12.2019 31411000-0 Alkalické batérie 20,00 €
12.12.2019 31681400-7 Elektrické súčiastky 20,00 €
12.12.2019 31681400-7 Elektrické súčiastky 12,00 €
12.12.2019 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 120,00 €
11.12.2019 31520000-7 Lampy 30,00 €
10.12.2019 30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB) 35,00 €
10.12.2019 32534000-5 Satelitné platformy 360,00 €
10.12.2019 32534000-5 Satelitné platformy 860,00 €
10.12.2019 19212500-0 Tkaniny na čalúnnické popruhy 90,00 €
10.12.2019 39224300-1 Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností 70,00 €
10.12.2019 44165000-4 Hadice 25,00 €
10.12.2019 39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku) 30,00 €
10.12.2019 44141000-0 Potrubie 67,00 €
10.12.2019 44423200-3 Rebríky 55,00 €
10.12.2019 37321600-0 Obaly alebo puzdrá 80,00 €
10.12.2019 31681400-7 Elektrické súčiastky 1044,00 €
10.12.2019 31681400-7 Elektrické súčiastky 1001,00 €
10.12.2019 38300000-8 Meracie prístroje 780,00 €
10.12.2019 43830000-0 Mechanické náradie 600,00 €
10.12.2019 19212500-0 Tkaniny na čalúnnické popruhy 10,00 €
10.12.2019 39831400-0 Čistiace prostriedky na obrazovky 40,00 €
10.12.2019 38412000-6 Teplomery 32,00 €
10.12.2019 38300000-8 Meracie prístroje 50,00 €
10.12.2019 31100000-7 Elektromotory 250,00 €
10.12.2019 31440000-2 Batérie 30,00 €
10.12.2019 31213000-2 Rozvodné zariadenia 20,00 €
10.12.2019 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 195,00 €
10.12.2019 43830000-0 Mechanické náradie 200,00 €
10.12.2019 37321600-0 Obaly alebo puzdrá 30,00 €
10.12.2019 44531510-9 Svorníky a skrutky 50,00 €
9.12.2019 30192000-1 Kancelárske potreby 80,00 €
9.12.2019 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 66,60 €
9.12.2019 39715100-8 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače 120,00 €
9.12.2019 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 480,00 €
9.12.2019 18100000-0 Pracovné odevy 50,00 €
9.12.2019 22410000-7 Známky 50,00 €
9.12.2019 44423200-3 Rebríky 200,00 €
9.12.2019 44520000-1 Zámky 24,00 €
9.12.2019 39130000-2 Kancelársky nábytok 200,00 €
6.12.2019 38342000-4 Osciloskopy 174,00 €
6.12.2019 22120000-7 Publikácie 7,50 €
6.12.2019 43132300-0 Vŕtačky 71,00 €
6.12.2019 38330000-7 Ručné nástroje na meranie dĺžky 25,00 €
6.12.2019 33141641-5 Sondy 110,00 €
6.12.2019 31170000-8 Transformátory 274,00 €
6.12.2019 31712111-1 Telefónne karty 20,00 €
5.12.2019 18930000-7 Vrecia a vaky 100,00 €
4.12.2019 72261000-2 Softvérové podporné služby 200,00 €
4.12.2019 39713430-6 Vysávače prachu 80,00 €
4.12.2019 30199770-8 Stravné poukážky 62,88 €
4.12.2019 50344000-8 Opravy a údržba optických zariadení 1200,00 €
4.12.2019 39713430-6 Vysávače prachu 75,00 €
4.12.2019 39512300-7 Prikrývky na matrace 30,00 €
4.12.2019 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 50,00 €
4.12.2019 39713431-3 Príslušenstvo k vysávačom prachu 100,00 €
2.12.2019 09211100-2 Motorové oleje 80,00 €
2.12.2019 98341100-6 Správa ubytovania 200,00 €
2.12.2019 22150000-6 Brožúry 120,00 €
28.11.2019 39831600-2 Čistiace prostriedky na toalety 480,00 €
27.11.2019 39531000-3 Koberce 1785,00 €
27.11.2019 34320000-6 Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí 300,00 €
27.11.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 146,16 €
27.11.2019 55270000-3 Služby spojené s poskytovaním nocľahu a raňajok 102,40 €
27.11.2019 24200000-6 Farby a pigmenty 35,00 €
27.11.2019 44111000-1 Stavebné materiály 95,00 €
27.11.2019 39516120-9 Podložky 90,00 €
27.11.2019 39715000-7 Ohrievače vody a vykurovanie budov 490,00 €
25.11.2019 64212600-1 Služby zvýšenej výkonnosti prenosu dát GSM (EDGE – Enhanced Data for GSM Evolution) 464,40 €
25.11.2019 30213300-8 Stolový počítač 1800,00 €
25.11.2019 30232110-8 Laserové tlačiarne 280,00 €
25.11.2019 30232110-8 Laserové tlačiarne 120,00 €
25.11.2019 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 300,00 €
25.11.2019 18141000-9 Pracovné rukavice 16,00 €
21.11.2019 72400000-4 Internetové služby 100,00 €
21.11.2019 22900000-9 Rôzne tlačoviny 15,00 €
21.11.2019 30199770-8 Stravné poukážky 195,00 €
21.11.2019 30199770-8 Stravné poukážky 2158,20 €
21.11.2019 22120000-7 Publikácie 900,00 €
20.11.2019 30192000-1 Kancelárske potreby 580,00 €
19.11.2019 44831300-7 Tesniace tmely 16,00 €
19.11.2019 31440000-2 Batérie 80,00 €
5.11.2019 30199770-8 Stravné poukážky 62,88 €
5.11.2019 22400000-4 Známky a kolky 60,00 €
5.11.2019 44440000-6 Ložiská 20,00 €
5.11.2019 30213300-8 Stolový počítač 1550,00 €
5.11.2019 72222300-0 Služby informačných technológií 12,00 €
4.11.2019 09222100-2 Lakový benzín 10,00 €
30.10.2019 71632000-7 Technické skúšky 852,00 €
28.10.2019 50112000-3 Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 15,00 €
28.10.2019 22414000-5 Zošity na poštové známky 58,00 €
28.10.2019 45421160-3 Železiarske práce 250,00 €
24.10.2019 38300000-8 Meracie prístroje 260 €
24.10.2019 44615000-4 Tlakové nádoby 65,00 €
24.10.2019 42956000-2 Časti čistiacich zariadení 216,00 €
24.10.2019 44411720-7 Záchodové kryty 25,00 €
24.10.2019 44831300-7 Tesniace tmely 25,00 €
24.10.2019 48820000-2 Servery 50,00 €
24.10.2019 39151100-6 Regály 92 €
22.10.2019 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 400,00 €
22.10.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 145,80 €
22.10.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 274,68 €
17.10.2019 22213000-6 Časopisy 56,10 €
17.10.2019 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
17.10.2019 31100000-7 Elektromotory 62,00 €
17.10.2019 31100000-7 Elektromotory 22,00 €
17.10.2019 31710000-6 Elektronické zariadenia 30,00 €
17.10.2019 39143110-0 Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie 60,00 €
17.10.2019 39143110-0 Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie 189,00 €
17.10.2019 22213000-6 Časopisy 19,92 €
17.10.2019 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 20,00 €
17.10.2019 31400000-0 Akumulátory 424,00 €
17.10.2019 31440000-2 Batérie 66,00 €
17.10.2019 31216200-5 Bleskozvody 122,81 €
17.10.2019 31216200-5 Bleskozvody 195,00 €
17.10.2019 71632000-7 Technické skúšky 50,00 €
17.10.2019 71632000-7 Technické skúšky 570,00 €
17.10.2019 71632000-7 Technické skúšky 150,00 €
17.10.2019 71632000-7 Technické skúšky 420,00 €
17.10.2019 33195100-4 Monitory 130,00 €
17.10.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 123,90 €
17.10.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 281,70 €
17.10.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 281,70 €
17.10.2019 14820000-5 Sklo 25,00 €
17.10.2019 30213000-5 Osobné počítače 630,00 €
17.10.2019 31111000-7 Adaptéry 85,00 €
17.10.2019 44831300-7 Tesniace tmely 25,00 €
17.10.2019 22213000-6 Časopisy 3200,00 €
17.10.2019 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 738,00 €
17.10.2019 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 104,96 €
17.10.2019 50116500-6 Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania 20,00 €
14.10.2019 30199770-8 Stravné poukážky 70,74 €
14.10.2019 55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál 131,17 €
11.10.2019 39830000-9 Čistiace výrobky 470,00 €
11.10.2019 38600000-1 Optické nástroje 60,00 €
11.10.2019 38600000-1 Optické nástroje 40,00 €
11.10.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 256,00 €
7.10.2019 39532000-0 Rohože 120,00 €
7.10.2019 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,- €
7.10.2019 80511000-9 Školenie pracovníkov 200,00 €
7.10.2019 31532900-3 Žiarivkové svietidlá 30,00 €
4.10.2019 31156000-4 Zdroje nepretržitého 44,00 €
4.10.2019 38551000-2 Merače energie 50,00 €
4.10.2019 33195100-4 Monitory 315,00 €
4.10.2019 30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky 110,00 €
4.10.2019 30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky 300,00 €
4.10.2019 30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky 560,00 €
4.10.2019 31156000-4 Zdroje nepretržitého 540,00 €
4.10.2019 31156000-4 Zdroje nepretržitého 340,00 €
4.10.2019 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 136,00 €
1.10.2019 31111000-7 Adaptéry 40 €
1.10.2019 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 98,00 €
1.10.2019 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 190,00 €
1.10.2019 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 590,00 €
1.10.2019 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 60 €
1.10.2019 32341000-5 Mikrofóny 20,00 €
1.10.2019 32321300-2 Audiovizuálne materiály 10,00 €
1.10.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 1228,80 €
30.9.2019 50112200-5 Údržba osobných motorových vozidiel 150,00 €
30.9.2019 71632000-7 Technické skúšky 368,40 €
30.9.2019 44111000-1 Stavebné materiály 120,00 €
30.9.2019 44334000-0 Profily 230,00 €
30.9.2019 71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 350,00 €
30.9.2019 09134200-9 Naftové palivo 26,00 €
30.9.2019 31711100-4 Elektronické komponenty 195,00 €
30.9.2019 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 220,00 €
30.9.2019 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 230,00 €
30.9.2019 30213000-5 Osobné počítače 450,00 €
30.9.2019 39831600-2 Čistiace prostriedky na toalety 24,00 €
30.9.2019 15981000-8 Minerálne vody 200,00 €
30.9.2019 39181000-4 Laboratórne stoly 840,00 €
30.9.2019 33195100-4 Monitory 225,00 €
30.9.2019 30213000-5 Osobné počítače 820,00 €
30.9.2019 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače 455,00 €
30.9.2019 30213000-5 Osobné počítače 1300,00 €
30.9.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 343,80 €
30.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 614,40 €
30.9.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 138,68 €
30.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 256,40 €
30.9.2019 31400000-0 Akumulátory 40,00 €
30.9.2019 45255400-3 Montážne práce 300,00 €
30.9.2019 30213000-5 Osobné počítače 1144,60 €
30.9.2019 32342000-2 Reproduktory 35,40 €
30.9.2019 30237240-3 Webová kamera 70,00 €
30.9.2019 72212461-8 Služby na vývoj analytického alebo vedeckého softvéru 948,00 €
30.9.2019 31156000-4 Zdroje nepretržitého 170,00 €
30.9.2019 50112200-5 Údržba osobných motorových vozidiel 150,00 €
30.9.2019 63727200-3 Tlačenie 40,00 €
30.9.2019 22400000-4 Známky a kolky 59,00 €
28.9.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 642,76 €
15.9.2019 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
15.9.2019 30199770-8 Stravné poukážky 136,50 €
15.9.2019 30199770-8 Stravné poukážky 1604,00 €
15.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 180,00 €
15.9.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 135,00 €
15.9.2019 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 174,00 €
15.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 132,00 €
15.9.2019 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 200,00 €
15.9.2019 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 70,00 €
15.9.2019 41110000-3 Pitná voda 72,00 €
15.9.2019 15981000-8 Minerálne vody 35,00 €
15.9.2019 50112000-3 Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 120,00 €
15.9.2019 55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál 457,80 €
15.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 264,00 €
15.9.2019 30213000-5 Osobné počítače 1550,00 €
15.9.2019 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 187,00 €
15.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 450,00 €
15.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 450,00 €
4.9.2019 71356100-9 Technická kontrola 80,00 €
3.9.2019 30199770-8 Stravné poukážky 51,09 €
2.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 212,10 €
2.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 400,20 €
2.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 716,80 €
2.9.2019 80522000-9 Školiace semináre 220,00 €
2.9.2019 50600000-1 Služby na opravu a údržbu bezpeč. a ochran. materiálov 1400,00 €
2.9.2019 80511000-9 Školenie pracovníkov 240,00 €
2.9.2019 30192000-1 Kancelárske potreby 30,00 €
2.9.2019 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 1200,00 €
2.9.2019 31532920-9 Žiarovky a žiarivkové lampy 160,00 €
2.9.2019 44522200-7 Kľúče 40,00 €
2.9.2019 44521110-2 Dverové zámky 210,00 €
2.9.2019 09132100-4 Bezolovnatý benzín 15,00 €
2.9.2019 31524100-6 Príslušenstvo k stropným svietidlám 20,00 €
2.9.2019 34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá-os. automobil 200,00 €
2.9.2019 31521330-6 Nabíjateľná prenosná elektr. lampa 15,00 €
2.9.2019 44831300-7 Tesniace tmely 10,00 €
2.9.2019 98341000-5 Služby poskytnuté profesijným, odborným organizáciam 360,00 €
2.9.2019 60400000-2 Letecké dopravné služby 250,00 €
2.9.2019 30236100-3 Zariadenie na rozšírenie pamäti 1100,00 €
2.9.2019 30199770-8 Stravné poukážky 34,47 €
2.9.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 212,10 €
2.9.2019 30199770-8 Stravné poukážky 62,88 €
2.8.2019 31520000-7 Lampy/svietidlá a príslušenstvo k ním 120,00 €
2.8.2019 30199770-8 Stravné poukážky 32,40 €
2.8.2019 80522000-9 Školiace semináre 465,00 €
2.8.2019 44411700-1 Záchodové sedadlá, kryty, panvy, misy a nádrže 110,00 €
2.8.2019 22400000-4 Poštové známky 57,50 €
2.8.2019 42113161-0 Odvlhčovače 300,00 €
2.8.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 630,00 €
2.8.2019 09134200-9 Naftové palivo 26,00 €
2.8.2019 30199770-8 Stravné poukážky 71,50 €
2.8.2019 30199770-8 Stravné poukážky 234,80 €
2.8.2019 39221100-8 Kuchynské potreby 80,00 €
2.8.2019 22213000-6 Časopisy 58,00 €
2.8.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 1080,00 €
2.8.2019 75125000-8 Služby verejnej správy súvisiace s cestovným ruchom 850,20 €
2.8.2019 39830000-9 Hadice, stúpacie potrubia a objímky 30,00 €
2.8.2019 39830000-9 Čistiace výrobky 49,00 €
2.8.2019 22120000-7 Publikácie 160,00 €
28.6.2019 14820000-5 Sklo 60,00 €
28.6.2019 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100 €
28.6.2019 30199770-8 Stravné poukážky 61,20 €
28.6.2019 30199770-8 Stravné poukážky 57,60 €
28.6.2019 22120000-7 Publikácie 1599,85 €
28.6.2019 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 25,00 €
28.6.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 1792,00 €
28.6.2019 30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky 180,00 €
28.6.2019 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 15,00 €
28.6.2019 22459000-2 Lístky 880,00 €
28.6.2019 31440000-2 Batérie 40,00 €
28.6.2019 39221150-3 Termosky 100,00 €
28.6.2019 30213000-5 Osobné počítače 1550,00 €
28.6.2019 50340000-0 Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení 500,00 €
28.6.2019 31711100-4 Elektronické komponenty 300,00 €
28.6.2019 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 613,00 €
28.6.2019 44322100-4 Elektroinštalačné káble 280,00 €
28.6.2019 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 511,00 €
28.6.2019 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 940,00 €
28.6.2019 79810000-5 Tlačiarenské služby 20,00 €
28.6.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 306,00 €
28.6.2019 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
28.6.2019 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 150,00 €
31.5.2019 31711100-4 Elektronické komponenty 100,00 €
31.5.2019 15981000-8 Minerálne vody 200,00 €
31.5.2019 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 20,00 €
31.5.2019 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 150,00 €
31.5.2019 30192000-1 Kancelárske potreby 60,00 €
31.5.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 270,00 €
31.5.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 270,00 €
31.5.2019 30237200-1 Príslušenstvo počítačov 30,00 €
31.5.2019 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 420,00 €
31.5.2019 41110000-3 Pitná voda 72,00 €
31.5.2019 15981000-8 Minerálna voda 35,00 €
31.5.2019 31156000-4 Zdroje nepretržitého/prerušovaného napájania 25,00 €
31.5.2019 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 77,40 €
31.5.2019 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 300,60 €
31.5.2019 32342000-2 Reproduktory 30,00 €
31.5.2019 31440000-2 Batérie 80,00 €
31.5.2019 72261000-2 Softvérové podporné služby 400,00 €
31.5.2019 70333000-4 Služby spojené s bývaním 280,00 €
31.5.2019 14820000-5 Sklo 98,00 €
31.5.2019 70333000-4 Služby spojené s bývaním 463,50 €
31.5.2019 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
31.5.2019 30199770-8 Stravné poukážky 75,60 €
31.5.2019 72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 36,00 €
31.5.2019 31711100-4 Elektronické komponenty 160,00 €
2.5.2019 79810000-5 Tlačiarenské služby 60,00 €
2.5.2019 22400000-4 Poštové známky 57,00 €
2.5.2019 30199770-8 Stravné poukážky 1248,00 €
2.5.2019 30199770-8 Stravné poukážky 136,50 €
2.5.2019 60130000-8 Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely 180,00 €
2.5.2019 31711100-4 Elektronické komponenty 379,00 €
2.5.2019 31431000-6 Olovené akumulátory 25,00 €
2.5.2019 50116500-6 Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania 20,00 €
2.5.2019 30199770-8 Stravné poukážky 68,40 €
2.5.2019 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 30,00 €
2.5.2019 18930000-7 Vrecia a vaky 98,00 €
2.5.2019 39831600-2 Čistiace prostriedky na toalety 352,00 €
2.5.2019 2420000-6 Farby a pigmenty 65,00 €
2.5.2019 38600000-1 Optické nástroje 1680,00 €
2.5.2019 38600000-1 Optické nástroje 1650,00 €
2.5.2019 09134200-9 Naftové palivo 26,00 €
2.5.2019 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 40,00 €
2.5.2019 79810000-5 Tlačiarenské služby 26,00 €
5.4.2019 22400000-6 Poštové známky 57,00 €
5.4.2019 80522000-9 Školiace semináre 198,00 €
5.4.2019 80522000-9 Školiace semináre 1430,00 €
5.4.2019 31712111-1 Telefónne karty 30,00 €
5.4.2019 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 25,00 €
5.4.2019 09211100-2 Prevodové oleje 25,00 €
5.4.2019 2420000-6 Farby a pigmenty 41,00 €
5.4.2019 39530000-6 Koberce, rohože a predložky 50,00 €
13.3.2019 30199770-8 Stravné poukážky 964,00 €
13.3.2019 30199770-8 Stravné poukážky 91,00 €
13.3.2019 44831100-5 Tmely 70,00 €
13.3.2019 2420000-6 Farby a pigmenty 20,00 €
13.3.2019 2420000-6 Farby a pigmenty 32,00 €
13.3.2019 39224210-3 Maliarske štetce 32,00 €
13.3.2019 39516110-6 Vankúše 140,00 €
13.3.2019 19522100-2 Epoxidové živice 20,00 €
13.3.2019 44511000-5 Ručné nástroje 20,00 €
13.3.2019 80522000-9 Školiace semináre 420,00 €
13.3.2019 64111000-7 Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami 958,20 €
13.3.2019 60100000-9 Služby cestnej dopravy 25,00 €
13.3.2019 31440000-2 Batérie 30,00 €
13.3.2019 2420000-6 Farby a pigmenty 55,00 €
13.3.2019 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
13.3.2019 38624000-5 Optické pomôcky 350,00 €
13.3.2019 80522000-9 Školiace semináre 240,00 €
13.3.2019 22120000-7 Publikácie 250,00 €
13.3.2019 80522000-9 Školiace semináre 420,00 €
27.2.2019 34980000-0 Cestovné lístky 22,00 €
27.2.2019 31440000-2 Batérie 100,00 €
27.2.2019 39143112-4 Matrace 200,00 €
27.2.2019 22113000-5 Knihy pre knižnice 70,00 €
27.2.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 180,00 €
27.2.2019 34931100-3 Dokovacie zariadenia 35,00 €
27.2.2019 44111000-1 Stavebné materiály 115,00 €
27.2.2019 30125100-2 Tonerové náplne 150,00 €
27.2.2019 72261000-2 Softvérové podporné služby 140,00 €
27.2.2019 80522000-9 Školiace semináre 300,00 €
27.2.2019 80522000-9 Školiace semináre 172,00 €
27.2.2019 30199770-8 Stravné poukážky 46,80 €
27.2.2019 39531000-3 Koberce 560,00 €
27.2.2019 44111000-1 Stavebné materiály 40,00 €
27.2.2019 71632000-7 Technické skúšky 500,00 €
27.2.2019 44111000-1 Stavebné materiály 30,00 €
5.2.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 375,00 €
5.2.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 173,40 €
5.2.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 165,20 €
5.2.2019 31681400-7 Elektrické súčiastky 103,00 €
5.2.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 140,70 €
5.2.2019 48624000-8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača 130,00 €
5.2.2019 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 65,00 €
5.2.2019 22400000-4 Poštové známky 54,00 €
5.2.2019 31440000-2 Batérie 40,00 €
5.2.2019 80522000-9 Školiace semináre 300,00 €
5.2.2019 80522000-9 Školiace semináre 300,00 €
5.2.2019 32412120-1 Internetové siete 290,00 €
5.2.2019 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 96,22 €
5.2.2019 72267200-1 Opravy programového vybavenia (softvéru) 50,00 €
5.2.2019 80511000-9 Školenie pracovníkov 64,00 €
5.2.2019 32580000-2 Dátové zariadenia 200,00 €
5.2.2019 22410000-7 Známky 50,00 €
5.2.2019 39296000-3 Pohrebný spotrebný materiál 40,00 €
5.2.2019 64110000-0 Poštové služby 60 €
5.2.2019 98341000-5 Ubytovacie služby 56,00 €
15.1.2019 31111000-7 Adaptéry 20 €
15.1.2019 14212210-5 Štrkopiesková zmes 40 €
15.1.2019 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 30 €
15.1.2019 09134200-9 Naftové palivo 110,00 €
15.1.2019 30199770-8 Stravné poukážky 68,40 €
15.1.2019 80522000-9 Školiace semináre 100 €
15.1.2019 15981000-8 Minerálna voda 35 €
15.1.2019 41110000-3 Pitná voda 72 €
15.1.2019 44172000-6 Plechy 280 €
15.1.2019 22213000-6 Časopisy 60 €
15.1.2019 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100 €
15.1.2019 63727200-3 Tlačenie 700 €
15.1.2019 22213000-6 Časopisy 1430 €
15.1.2019 301997708 Stravné poukážky 156 €
15.1.2019 301997708 Stravné poukážky 1320 €
15.1.2019 35121300-1 Bezpečnostné príslušenstvo 110 €
15.1.2019 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 400 €
15.1.2019 09122000-0 Propán a bután 220 €
15.1.2019 09134200-9 Naftové palivo 102 €
31.12.2018 18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 632 €
31.12.2018 30237100-0 Časti počítačov 43,00 €
31.12.2018 22400000-4 Poštové známky 53,36 €
31.12.2018 30237100-0 Časti počítačov 50,00 €
31.12.2018 34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá - osobné automobily 50,00 €
31.12.2018 44511120-2 Lopaty 30 €
31.12.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 80 €
31.12.2018 32580000-2 Dátové zariadenia 60,00 €
31.12.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 35,00 €
31.12.2018 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 1300 €
31.12.2018 71632000-7 Technické skúšky 106 €
31.12.2018 71632000-7 Technické skúšky 1700,00 €
31.12.2018 80511000-9 Školenie pracovníkov 796,00 €
31.12.2018 80511000-9 Školenie pracovníkov 40,00 €
31.12.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 80,00 €
31.12.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 52,84 €
31.12.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 200,00 €
31.12.2018 50340000-0 Oprava a údržba audiovizuálnych a optických zariadení 313,56 €
31.12.2018 33195100-4 Monitory 270 €
31.12.2018 32580000-2 Dátové zariadenia 25,00 €
31.12.2018 30199770-8 Stravné poukážky 56,00 €
31.12.2018 32580000-2 Dátové zariadenia 60,00 €
31.12.2018 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 280 €
13.11.2018 71632000-7 Práčky 269,00 €
13.11.2018 31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje 330,00 €
13.11.2018 39522540-4 Spacie vaky 60,00 €
13.11.2018 79810000-5 Tlačiarenské služby 160,00 €
13.11.2018 22213000-6 Časopisy 56,10 €
13.11.2018 31156000-4 Zdroje nepretržítého napájania 490,00 €
13.11.2018 32580000-2 Dátové zariadenie 990,00 €
13.11.2018 43800000-1 Dielenské zariadenia 100,00 €
13.11.2018 43800000-1 Dielenské zariadenia 100,00 €
13.11.2018 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 150,00 €
13.11.2018 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní 180,00 €
13.11.2018 30213200-7 Tabletový počítač 130,00 €
13.11.2018 42661100-8 Zariadenia na spájkovanie a tvrdé spájkovanie 185,00 €
13.11.2018 55523000-2 Služby hromadného stravovania 126,90 €
13.11.2018 55523000-2 Služby hromadného stravovania 126,90 €
13.11.2018 98341000-5 Ubytovacie služby 203,40 €
13.11.2018 30213000-5 Osobné počítače 1698,00 €
13.11.2018 31440000-2 Batérie 70,00 €
13.11.2018 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
13.11.2018 22213000-6 Časopisy 3300 €
13.11.2018 30199770-8 Stravné poukážky 42,00 €
13.11.2018 38412000-6 Teplomery 215,00 €
13.11.2018 38342000-4 Osciloskopy 1070,00 €
13.11.2018 31521000-4 Lampy 840,00 €
26.10.2018 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 50,00 €
26.10.2018 30213000-5 Osobné počítače 1200,00 €
26.10.2018 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné inštitúcie 259,00 €
26.10.2018 64113000-1 Poštové služby súvisiace s balíkmi 10,00 €
26.10.2018 30213000-5 Osobné počítače 1000,00 €
26.10.2018 71632000-7 Technické skúšky 150,00 €
26.10.2018 30213000-5 Osobné počítače 1437,00 €
26.10.2018 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 25,00 €
26.10.2018 98341000-5 Ubytovacie služby 135,00 €
26.10.2018 22400000-4 Poštové známky 50,00 €
26.10.2018 44619300-5 Prepravky 400,00 €
26.10.2018 30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky 440,00 €
26.10.2018 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
26.10.2018 30199770-8 Stravné poukážky 697,80 €
26.10.2018 31440000-2 Batérie 50,00 €
26.10.2018 30195920-7 Magnetické tabule 156,00 €
26.10.2018 80522000-9 Školiace semináre 200,00 €
26.10.2018 71632000-7 Technické skúšky 420,00 €
26.10.2018 09132000-3 Automobilový benzín 100,00 €
12.10.2018 98341000-5 Ubytovacie služby 306,00 €
12.10.2018 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 430,00 €
12.10.2018 15000000-8 Potraviny a nápoje 595,00 €
12.10.2018 15981000-8 Minerálne vody 220,00 €
12.10.2018 18530000-3 Dary a ceny 176,00 €
12.10.2018 63727200-3 Tlačenie 45,00 €
12.10.2018 30237000-9 Časti a príslušenstvo PC 78,00 €
12.10.2018 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 25,00 €
12.10.2018 24951120-2 Silikónové mazivá 4,00 €
12.10.2018 63522000-4 Služby sprostredkovateľov 100,00 €
5.10.2018 30213300-8 Počítač 1468,00 €
5.10.2018 30213300-8 Počítač 1468,00 €
5.10.2018 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 20,00 €
5.10.2018 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 15,00 €
5.10.2018 30213100-6 Notebook 1200,00 €
5.10.2018 30233130-1 Externé 2,5 USB harddisky 660,00 €
5.10.2018 30125110-5 Toner 320,00 €
5.10.2018 48760000-3 Softvérový balík na ochranu pred vírusmi 740,00 €
5.10.2018 30199770-8 Stravné poukážky 35,00 €
5.10.2018 98341000-5 Ubytovacie služby 50,00 €
5.10.2018 30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 30,00 €
5.10.2018 73430000-5 Revízie 250,00 €
5.10.2018 31220000-4 Komponenty elektrických obvodov 116,00 €
5.10.2018 22458000-5 Tlačoviny na objednávku 15,00 €
5.10.2018 30213300-8 Počítač 800,00 €
5.10.2018 30125110-5 Toner 200,00 €
5.10.2018 32580000-2 Dátové zariadenie 1020,00 €
5.10.2018 30237460-1 Počítačové klávesnice 50,00 €
5.10.2018 32580000-2 Dátové zariadenie 120,00 €
5.10.2018 31216100-4 Zariadenie na ochranu pred prepätím/bleskom 130,00 €
5.10.2018 31158100-9 Nabíjač batérií 79,00 €
5.10.2018 31711100-4 Elektronické komponenty 250,00 €
5.10.2018 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 220,00 €
5.10.2018 30213100-6 Notebook 1670,00 €
5.10.2018 30237460-1 Počítačové klávesnice 52,00 €
5.10.2018 31681410-0 Elektromateriál 93,00 €
17.9.2018 98341000-5 Ubytovacie služby 4127,00 €
17.9.2018 50344000-8 Opravy optických zariadení 857,00 €
17.9.2018 85121200-5 Lekárske služby 10,00 €
17.9.2018 55300000-3 Reštauračné služby 11130,00 €
17.9.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 22,00 €
17.9.2018 30199770-8 Stravné poukážky 28,00 €
17.9.2018 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 700,00 €
17.9.2018 09210000-4 Mazacie prípravky 40,00 €
17.9.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 315,00 €
17.9.2018 31681410-0 Elektromateriál 40,00 €
17.9.2018 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
17.9.2018 75310000-2 Služby poskytovania dávok 265,00 €
10.9.2018 18331000-8 Tričká s krátkym rukávom 1368,00 €
10.9.2018 18931100-5 Batohy 450,00 €
10.9.2018 30195000-2 Tabule 64,50 €
10.9.2018 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 200,00 €
10.9.2018 31630000-1 Magnety 740,00 €
10.9.2018 22120000-7 Publikácie 34,00 €
10.9.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 30,00 €
10.9.2018 75310000-2 Služby poskytovania dávok 186,00 €
10.9.2018 50112000-3 Oprava a údržba osob. vozidiel 200,00 €
10.9.2018 35113400-3 Ochranné a bezp. odevy 110,00 €
10.9.2018 66514110-0 Poistenie motorových vozidiel 416,00 €
10.9.2018 44831100-5 Tmely 100,00 €
2.9.2018 55110000-4 Hotelové a ubytovacie služby 375,00 €
2.9.2018 64110000-0 Poštové známky 954,30 €
2.9.2018 22458000-5 Tlačoviny na objednávku 30,00 €
2.9.2018 55110000-4 Hotelové a ubytovacie služby 270,00 €
2.9.2018 75310000-2 Služby poskytovania dávok 384,60 €
2.9.2018 85121200-5 Lekárske služby 15,00 €
2.9.2018 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 80,00 €
2.9.2018 63514000-5 Sprievodcovské služby 240,00 €
2.9.2018 22458000-5 Tlačoviny na objednávku 20,00 €
2.9.2018 22400000-4 Poštové známky 50,00 €
2.9.2018 22458000-5 Tlačoviny na objednávku 20,00 €
2.9.2018 44810000-1 Náterové farby 45,00 €
2.9.2018 22211100-3 Úradné vestníky 30,00 €
2.9.2018 301997708 Jedálne kupóny 1380,00 €
2.9.2018 301997708 Nápojové kupóny 162,50 €
2.9.2018 30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 30,00 €
2.9.2018 41110000-3 Pitná voda 72,00 €
2.9.2018 15981000-8 Minerálna voda 35,00 €
2.9.2018 22400000-4 Poštové známky 9,50 €
2.9.2018 42943210-3 Ponorné termostaty 55,00 €
2.9.2018 15981000-8 Minerálna voda 3,00 €
2.9.2018 30125110-5 Toner do tlačiarní 140,00 €
2.9.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
2.9.2018 31440000-2 Batérie 20,00 €
2.9.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
2.9.2018 98390000-3 Iné služby 100,00 €
2.9.2018 30234500-3 Pamäťové archivačné média 200,00 €
10.8.2018 63727200-3 tlačenie 400,00 €
10.8.2018 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 140,00 €
10.8.2018 44316400-2 železný tovar 100,00 €
10.8.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 113,00 €
10.8.2018 44510000-8 nástroje 285,00 €
10.8.2018 72212461-5 služby na vývoj softveru 1000,00 €
10.8.2018 30199770-8 Stravné poukážky 45,50 €
10.8.2018 18930000-7 Vrecia a vaky 600,00 €
10.8.2018 39541140-9 šnúry 200,00 €
10.8.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 342,50 €
10.8.2018 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 970,00 €
10.8.2018 64110000-0 Poštové služby 5,00 €
31.7.2018 44165100-5 hadice 5,00 €
31.7.2018 44316400-2 železný tovar 30,00 €
31.7.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 318,00 €
31.7.2018 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 200,00 €
31.7.2018 44522200-7 Kľúče 3,00 €
31.7.2018 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
31.7.2018 60000000-8 Dopravné služby 400,00 €
31.7.2018 63727200-3 Tlačenie 150,00 €
31.7.2018 50300000-8 Oprava a údržba kanc. vybavenia 100,00 €
31.7.2018 50112000-3 Oprava a údržba osob. vozidiel 1000,00 €
31.7.2018 98312000-3 Čistenie textilu 400,00 €
31.7.2018 09122000-0 Propán - bután 220,00 €
20.7.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 750,00 €
20.7.2018 50532000-3 Opravy strojov a prístrojov 2200,00 €
20.7.2018 64110000-0 Poštové služby 27,00 €
20.7.2018 31440000-2 Batérie 20,00 €
20.7.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 350,00 €
20.7.2018 44522200-7 Kľúče 5,00 €
20.7.2018 39830000-9 Čistiace výrobky 500,00 €
20.7.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
20.7.2018 30125110-5 Toner do laser. tlačiarní 20,00 €
20.7.2018 33791000-1 Sklenené výrobky 25,00 €
20.7.2018 75310000-2 Služby poskytovania dávok 640,00 €
20.7.2018 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 730,00 €
11.7.2018 09211500-6 Oleje 203,00 €
11.7.2018 38311000-8 Elektronické váhy 20,00 €
11.7.2018 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 100,00 €
11.7.2018 30199770-8 Stravné poukážky 74,00 €
11.7.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 55,00 €
11.7.2018 39512000-4 Posteľná bielizeň 200,00 €
11.7.2018 30199000-0 Papiernický tovar 3,00 €
11.7.2018 03121210-0 Kvetinové aranžmány 35,00 €
11.7.2018 80000000-4 Vzdelávacie služby 55,00 €
11.7.2018 50532300-6 Opravy a údržba generátorov 900,00 €
11.7.2018 50510000-3 Opravy čerpadiel, ventilov 623,00 €
11.7.2018 42131100-7 Ventily definované funkčne 110,00 €
27.6.2018 2121000-4 Technické publikácie 135,00 €
27.6.2018 30199770-8 Stravné poukážky 1551,00 €
27.6.2018 33791000-1 Sklenené výrobky 40,00 €
27.6.2018 75310000-2 Služby poskytovania dávok 550,00 €
27.6.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 320,00 €
27.6.2018 30192153-8 Textové pečiatky 200,00 €
27.6.2018 39717000-1 ventilátory a klimatické spotrebiče 20,00 €
27.6.2018 63727200-3 Tlačenie 700,00 €
27.6.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 13,00 €
27.6.2018 80580000-3 Poskytovanie jazykových kurzov 240,00 €
27.6.2018 31651000-4 Elektroizolačná páska 30,00 €
27.6.2018 22400000-4 Poštové známky 76,00 €
26.6.2018 30199770-8 Stravné poukážky 67,00 €
26.6.2018 38624000-5 Optické pomôcky 1110,00 €
26.6.2018 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 60,00 €
26.6.2018 42113161-0 Odvlhčovače 80,00 €
26.6.2018 39370000-6 Vodoinštalácie 20,00 €
26.6.2018 22120000-7 Publikácie 180,00 €
26.6.2018 42410000-3 Zdvižné a manip. zariadenia 20,00 €
26.6.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
26.6.2018 63727200-3 Tlačenie 37,00 €
26.6.2018 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
26.6.2018 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 350,00 €
26.6.2018 15000000-8 Potraviny a nápoje 6,00 €
28.5.2018 31681410-0 Elektromateriál 275,00 €
28.5.2018 30125110-5 Toner do laser. tlačiarní 350,00 €
28.5.2018 22410000-7 Známky 35,00 €
28.5.2018 18424000-7 Rukavice 10,00 €
28.5.2018 45331100-7 Inštalovanie ústr. kúrenia 4100,00 €
28.5.2018 31625200-5 Požiarne poplachové systémy 180,00 €
28.5.2018 15911100-8 Liehoviny 10,00 €
28.5.2018 63522000-4 Služby sprostredkovateľov 100,00 €
28.5.2018 22120000-7 Publikácie 170,00 €
28.5.2018 75310000-2 Služby poskytovania dávok 395,00 €
28.5.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 420,00 €
28.5.2018 79970000-4 Publikačné služby 1007,00 €
18.5.2018 50112000-3 Oprava a údržba osob. vozidiel 300,00 €
18.5.2018 31711000-3 Elektronický spotr. materiál 420,00 €
18.5.2018 24200000-6 Farby a pigmenty 35,00 €
18.5.2018 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
18.5.2018 30197110-0 Svorky 15,00 €
18.5.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
18.5.2018 80000000-4 Vzdelávacie služby 110,00 €
18.5.2018 09134200-9 Naftové palivo 30,00 €
18.5.2018 22120000-7 Publikácie 72,00 €
18.5.2018 72400000-4 Internetové služby 36,00 €
18.5.2018 30234500-3 Pamäťové archivačné médiá 100,00 €
18.5.2018 64110000-0 Poštové služby 45,00 €
3.5.2018 22120000-7 Publikácie 18,00 €
3.5.2018 24200000-6 Farby a pigmenty 500,00 €
3.5.2018 22456000-1 Povolenia 180,00 €
3.5.2018 39370000-6 Vodoinštalácie 30,00 €
3.5.2018 64200000-8 Telekomunikačné služby 25,00 €
3.5.2018 30199770-8 Stravné poukážky 74,00 €
3.5.2018 24000000-4 Chemické výrobky 10,00 €
3.5.2018 18424000-7 Rukavice 10,00 €
3.5.2018 30199770-8 Stravné poukážky 1080,00 €
3.5.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 113,00 €
3.5.2018 15981000-8 Minerálne vody 15,00 €
3.5.2018 90420000-7 Služby na čistenie splaškov 100,00 €
25.4.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 50,00 €
25.4.2018 09134200-9 Naftové palivo 45,00 €
25.4.2018 34928200-0 Ploty 80,00 €
25.4.2018 15981000-8 Minerálne vody 5,00 €
25.4.2018 30232110-8 Laserové tlačiarne 400,00 €
25.4.2018 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
25.4.2018 38624000-5 Optické pomôcky 65,00 €
25.4.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
25.4.2018 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 150,00 €
25.4.2018 30230000-0 Zariadenia súvisiace s PC 270,00 €
25.4.2018 30213300-8 Stolový počítač 835,00 €
25.4.2018 30213100-6 Prenosné počítače 850,00 €
13.4.2018 80000000-4 Vzdelávacie služby 150,00 €
13.4.2018 14820000-5 Sklo 10,00 €
13.4.2018 39525200-0 Filtračné prvky 60,00 €
13.4.2018 38520000-6 Skenery 200,00 €
13.4.2018 22410000-7 Známky 34,00 €
13.4.2018 44831100-5 Tmely 80,00 €
13.4.2018 15981000-8 Minerálne vody 35,00 €
13.4.2018 41110000-3 Pitná voda 60,00 €
13.4.2018 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 300,00 €
13.4.2018 42913000-9 Olejové a nasávacie filtre 50,00 €
13.4.2018 09211500-6 Oleje 60,00 €
13.4.2018 31681410-0 Elektromateriál 310,00 €
5.4.2018 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
5.4.2018 30237230-0 Pamäte 40,00 €
5.4.2018 30199770-8 Stravné poukážky 53,00 €
5.4.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 1158,00 €
5.4.2018 32422000-7 Sieťové komponenty 718,00 €
5.4.2018 31681410-0 Elektromateriál 4,00 €
5.4.2018 15981000-8 Minerálne vody 5,00 €
5.4.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
5.4.2018 64110000-0 Poštové služby 30,00 €
5.4.2018 30125110-5 Toner do laser. tlačiarní 122,00 €
5.4.2018 33195100-4 Monitory 225,00 €
5.4.2018 31521000-4 Lampy 35,00 €
16.3.2018 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 980,00 €
16.3.2018 03121210-0 Kvetinové aranžmány 40,00 €
16.3.2018 22120000-7 Publikácie 180,00 €
16.3.2018 64110000-0 Poštové služby 627,00 €
16.3.2018 42910000-8 Destilačné prístroje 1000,00 €
16.3.2018 85121200-5 Lekárske služby 10,00 €
16.3.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 300,00 €
16.3.2018 48624000-8 Soft. balík pre OS PC 270,00 €
16.3.2018 80000000-4 Vzdelávacie služby 64,00 €
16.3.2018 30199770-8 Stravné poukážky 70,00 €
16.3.2018 42161000-5 Ohrievač teplej vody 60,00 €
16.3.2018 48820000-2 Servery 1150,00 €
2.3.2018 42513200-7 Chladiace zariadenia 10,00 €
2.3.2018 85121200-5 Lekárske služby 20,00 €
2.3.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 170,00 €
2.3.2018 63522000-4 Služby sprostredkovateľov 100,00 €
2.3.2018 31156000-4 Zdroje napájania 55,00 €
2.3.2018 45310000-3 Elektroinštalačné práce 300,00 €
2.3.2018 64200000-8 Telekomunikačné služby 25,00 €
2.3.2018 50344100-9 Opravy foto zariadení 256,00 €
2.3.2018 64110000-0 Poštové služby 15,00 €
2.3.2018 31532400-8 Zástrčky a zásuvky 100,00 €
2.3.2018 44141000-0 Potrubie 10,00 €
2.3.2018 39830000-9 Čistiace výrobky 7,00 €
16.2.2018 30213300-8 Stolový počítač 700,00 €
16.2.2018 39522540-4 Spacie vaky 50,00 €
16.2.2018 80000000-4 Vzdelávacie služby 700,00 €
16.2.2018 30236110-6 Pamäť RAM 42,00 €
16.2.2018 30216100-7 Optické snímače 25,00 €
16.2.2018 48624000-8 Soft. balík pre OS PC 150,00 €
16.2.2018 63727200-3 Tlačenie 1400,00 €
16.2.2018 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 160,00 €
16.2.2018 30199770-8 Stravné poukážky 1851,00 €
16.2.2018 15000000-8 Potraviny a nápoje 40,00 €
16.2.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
16.2.2018 39143112-4 Matrace 100,00 €
5.2.2018 15000000-8 Potraviny a nápoje 10,00 €
5.2.2018 31521000-4 Lampy 90,00 €
5.2.2018 30199770-8 Stravné poukážky 53,00 €
5.2.2018 64216110-7 Služby elektronickej výmeny údajov 140,00 €
5.2.2018 39714100-1 Ventilátory 50,00 €
5.2.2018 44322100-4 Elektrinštalačné káble 20,00 €
5.2.2018 39830000-9 Čistiace výrobky 550,00 €
5.2.2018 18930000-7 Vrecia a vaky 180,00 €
5.2.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 250,00 €
5.2.2018 30199000-0 Papiernický tovar 20,00 €
5.2.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 12,00 €
5.2.2018 60000000-8 Dopravné služby 20,00 €
19.1.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
19.1.2018 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 1400,00 €
19.1.2018 15981000-8 Minerálne vody 35,00 €
19.1.2018 39531000-3 Koberce 300,00 €
19.1.2018 79530000-8 Prekladateľské služby 150,00 €
19.1.2018 64110000-0 Poštové služby 15,00 €
19.1.2018 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 150,00 €
19.1.2018 30199770-8 Stravné poukážky 1557,50 €
19.1.2018 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 750,00 €
19.1.2018 30213300-8 Stolový počítač 1650,00 €
19.1.2018 22410000-7 Známky 100,00 €
19.1.2018 31400000-0 Akumulátory, batérie 80,00 €
12.1.2018 35121500-3 Pečate 6,00 €
12.1.2018 32424000-1 Infraštruktúra siete 154,00 €
12.1.2018 64110000-0 Poštové služby 15,00 €
12.1.2018 15981000-8 Minerálne vody 5,00 €
12.1.2018 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 60,00 €
12.1.2018 44831100-5 Tmely 10,00 €
12.1.2018 90510000-5 Likvidácia odpadu 90,00 €
12.1.2018 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 55,00 €
12.1.2018 35113400-3 Ochranné a bezp. odevy 60,00 €
12.1.2018 60000000-8 Dopravné služby 400,00 €
12.1.2018 98312000-3 Čistenie textilu 400,00 €
12.1.2018 09122000-0 Propán - bután 220,00 €
3.1.2018 30192000-1 Kancelárske potreby 30,00 €
3.1.2018 39525800-6 Handry na čistenie 100,00 €
3.1.2018 31531000-7 Žiarovky 150,00 €
3.1.2018 22410000-7 Známky 10,40 €
3.1.2018 44520000-1 Zámky, kľúče 20,00 €
3.1.2018 09132100-4 Bezolovnatý benzín 113,00 €
3.1.2018 22400000-7 Poštové známky 70,00 €
18.12.2017 44411740-3 Záchodové misy 80,00 €
18.12.2017 90510000-5 Likvidácia odpadu 90,00 €
18.12.2017 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 63,00 €
18.12.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
18.12.2017 30199770-8 Stravné poukážky 63,00 €
18.12.2017 64200000-8 Telekomunikačné služby 40,00 €
18.12.2017 44510000-8 Nástroje 20,00 €
18.12.2017 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 162,00 €
18.12.2017 50530000-9 Oprava strojov 30,00 €
18.12.2017 30192000-1 Kancelárske potreby 80,00 €
18.12.2017 30125110-5 Toner do laser. tlačiarní 80,00 €
18.12.2017 30237135-4 Karty na sieťové rozhrania 14,00 €
20.11.2017 64228100-1 Služby prenosu tel. vysielania 55,60 €
20.11.2017 30199770-8 Stravné poukážky 1032,00 €
20.11.2017 55523000-2 Služby hromadného stravovania 595,00 €
20.11.2017 79131000-1 Dokumentačné služby 9,00 €
20.11.2017 15981000-8 Minerálne vody 5,00 €
20.11.2017 72400000-4 Internetové služby 12,00 €
20.11.2017 09134200-9 Naftové palivo 52,00 €
20.11.2017 30213300-8 Stolový počítač 800,00 €
20.11.2017 72212461-5 Služby na vývoj softveru 942,00 €
20.11.2017 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 3260,00 €
20.11.2017 32562200-2 Optické káble 500,00 €
20.11.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 113,00 €
6.11.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 590,00 €
6.11.2017 50532400-7 Opravy a údržba rozvodov el.en. 200,00 €
6.11.2017 30199770-8 Stravné poukážky 70,00 €
6.11.2017 41110000-3 Pitná voda 107,00 €
6.11.2017 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
6.11.2017 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 45,00 €
6.11.2017 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 700,00 €
6.11.2017 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 550,00 €
6.11.2017 42131100-7 Ventily definované funkčne 50,00 €
6.11.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 50,00 €
6.11.2017 39830000-9 čistiace výrobky 250,00 €
6.11.2017 30125110-5 Toner do laser. tlačiarní 78,00 €
26.10.2017 42131100-7 Ventily definované funkčne 470,00 €
26.10.2017 22120000-7 Publikácie 100,00 €
26.10.2017 09134200-9 Naftové palivo 22,00 €
26.10.2017 30192000-1 Kancelárske potreby 76,00 €
26.10.2017 15981000-8 Minerálne vody 220,00 €
26.10.2017 75310000-2 Služby poskytovania dávok 494,00 €
26.10.2017 30213300-8 Stolový počítač 400,00 €
26.10.2017 60000000-8 Dopravné služby 40,00 €
26.10.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 500,00 €
26.10.2017 30199750-2 Poukážky 1140,00 €
26.10.2017 64110000-0 Poštové služby 16,00 €
26.10.2017 45421000-4 Stolárske práce 320,00 €
16.10.2017 48760000-3 Softvérový balík na ochranu pred vírusmi 738,00 €
16.10.2017 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 420,00 €
16.10.2017 15000000-8 Potraviny a nápoje 10,00 €
16.10.2017 15981000-8 Minerálne vody 15,00 €
16.10.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
16.10.2017 63727200-3 Tlačenie 20,00 €
16.10.2017 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 60,00 €
16.10.2017 75310000-2 Služby poskytovania dávok 380,00 €
16.10.2017 38550000-5 Merače 100,00 €
16.10.2017 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 65,00 €
16.10.2017 80000000-4 Vzdelávacie služby 324,00 €
16.10.2017 30199770-8 Stravné poukážky 1425,00 €
5.10.2017 55300000-3 Reštauračné služby 50,00 €
5.10.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 21,00 €
5.10.2017 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 60,00 €
5.10.2017 80000000-4 Vzdelávacie služby 55,00 €
5.10.2017 39711440-5 Variče 40,00 €
5.10.2017 30199770-8 Stravné poukážky 77,00 €
5.10.2017 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
5.10.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 300,00 €
5.10.2017 44510000-8 Nástroje 10,00 €
5.10.2017 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 263,00 €
5.10.2017 30234500-3 Pamäťové archivačné médiá 93,00 €
5.10.2017 64110000-0 Poštové služby 724,00 €
22.9.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 20,00 €
22.9.2017 45261900-3 Oprava a údržba striech 400,00 €
22.9.2017 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 85,00 €
22.9.2017 22400000-4 Poštové známky 96,00 €
22.9.2017 38550000-5 Merače 1600,00 €
22.9.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
22.9.2017 75310000-2 Služby poskytovania dávok 1353,00 €
22.9.2017 64110000-0 Poštové služby 5,00 €
22.9.2017 32420000-3 Sieťové zariadenia 845,00 €
22.9.2017 44522200-7 Kľúče 11,00 €
22.9.2017 30213100-6 Prenosné počítače 1100,00 €
22.9.2017 30213100-6 Prenosné počítače 1100,00 €
6.9.2017 30234500-3 Pamäťové archivačné médiá 45,00 €
6.9.2017 09134200-9 Nafta motorová 50,00 €
6.9.2017 60000000-8 Dopravné služby 130,00 €
6.9.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
6.9.2017 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
6.9.2017 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
6.9.2017 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 30,00 €
6.9.2017 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 170,00 €
6.9.2017 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 420,00 €
6.9.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 40,00 €
6.9.2017 85121200-5 Lekárske služby 20,00 €
6.9.2017 31214100-0 Spínače 60,00 €
21.8.2017 44820000-2 Servery 950,00 €
21.8.2017 63727200-3 Tlačenie 380,00 €
21.8.2017 31400000-0 Akumulátory, batérie 348,00 €
21.8.2017 33195100-4 Monitory 110,00 €
21.8.2017 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 70,00 €
21.8.2017 41110000-3 Pitná voda 71,00 €
21.8.2017 15981000-8 Minerálne vody 5,00 €
21.8.2017 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 200,00 €
21.8.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 225,00 €
21.8.2017 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 25,00 €
21.8.2017 33141118-0 Utierky 100,00 €
21.8.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
7.8.2017 15981000-8 Minerálne vody 150,00 €
7.8.2017 22120000-7 Publikácie 290,00 €
7.8.2017 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 684,00 €
7.8.2017 30199770-8 Stravné poukážky 60,00 €
7.8.2017 60000000-8 Dopravné služby 90,00 €
7.8.2017 64110000-0 Poštové služby 15,00 €
7.8.2017 30216100-7 Optické snímače 700,00 €
7.8.2017 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 600,00 €
7.8.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 215,00 €
7.8.2017 19513000-7 Lepiaca páska 20,00 €
7.8.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 1319,00 €
7.8.2017 64216110-7 Služby elektronickej výmeny údajov 180,00 €
19.7.2017 16311000-8 Kosačky trávnikov 20,00 €
19.7.2017 44512000-2 Rôzne ručné nástroje 120,00 €
19.7.2017 44811000-8 Farba na vozovku 50,00 €
19.7.2017 30199770-8 Stravné poukážky 17,50 €
19.7.2017 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
19.7.2017 63727200-3 Tlačenie 600,00 €
19.7.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 112,00 €
19.7.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 200,00 €
19.7.2017 44316400-2 Železný tovar 50,00 €
19.7.2017 34992000-7 Značky a svetelné znaky 10,00 €
19.7.2017 39370000-6 Vodovodné inštalácie 30,00 €
19.7.2017 44522200-7 Kľúče 8,00 €
30.6.2017 64110000-0 Poštové služby 12,00 €
30.6.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 236,00 €
30.6.2017 22400000-4 Poštové známky 97,50 €
30.6.2017 31440000-2 Batérie 20,00 €
30.6.2017 09210000-4 Mazacie prípravky (sprej) 20,00 €
30.6.2017 09221100-5 Vazelína 30,00 €
30.6.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 220,00 €
30.6.2017 44164310-3 Rúry a príslušenstvo 100,00 €
30.6.2017 30237270-2 Púzdra na prenosné počítače 35,00 €
30.6.2017 30234500-3 Pamäťové archivačné médiá 120,00 €
30.6.2017 34928200-0 Ploty 30,00 €
30.6.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
15.6.2017 75310000-2 Služby poskytovania dávok 650,00 €
15.6.2017 30199770-8 Stravné poukážky 2091,00 €
15.6.2017 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 150,00 €
15.6.2017 30192000-1 Kancelárske potreby 200,00 €
15.6.2017 33141118-0 Utierky 50,00 €
15.6.2017 44611600-2 Zásobníky 250,00 €
15.6.2017 31400000-0 Akumulátory, batérie 75,00 €
15.6.2017 44522200-7 Kľúče 5,00 €
15.6.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
15.6.2017 45211300-2 Stavebné práce na domoch 13562,00 €
15.6.2017 15000000-8 Potraviny a nápoje 20,00 €
15.6.2017 31681410-0 Elektromateriál 300,00 €
9.6.2017 50112000-3 Oprava a údržba osobných vozidiel 150,00 €
9.6.2017 50220000-3 Oprava železníc a zariadení 1623,00 €
9.6.2017 31400000-0 Akumulátory, batérie 120,00 €
9.6.2017 32562100-1 Káble na prenos informácií 950,00 €
9.6.2017 30199770-8 Stravné poukážky 62,00 €
9.6.2017 44510000-8 Nástroje 10,00 €
9.6.2017 22120000-7 Publikácie 360,00 €
9.6.2017 31625200-5 Požiarne poplachové systémy 180,00 €
9.6.2017 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 270,00 €
9.6.2017 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 80,00 €
9.6.2017 34322000-0 Brzdy a časti bŕzd 15,00 €
9.6.2017 48624000-8 Softvérový balík 171,00 €
24.5.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 215,00 €
24.5.2017 31682210-5 Prístrojové vybavenie a reg. zariadenia 500,00 €
24.5.2017 63727200-3 Tlačenie 25,00 €
24.5.2017 39112000-0 Stoličky 50,00 €
24.5.2017 45442100-8 Maliarske a natieračské práce 2000,00 €
24.5.2017 44522200-7 Kľúče 20,00 €
24.5.2017 31400000-0 Akumulátory, batérie 14,00 €
24.5.2017 50730000-1 Opravy a údržba chladiacich zostáv 80,00 €
24.5.2017 44192200-4 Klince 10,00 €
24.5.2017 44531100-2 Skrutky do dreva 10,00 €
24.5.2017 33696300-8 Chemické činidlá 30,00 €
24.5.2017 31154000-0 Zdroje nepretržitého napájania 160,00 €
16.5.2017 72400000-4 Internetové služby 36,00 €
16.5.2017 31681410-0 Elektromateriál 200,00 €
16.5.2017 44322100-4 Elektroinštalačné káble 20,00 €
16.5.2017 32340000-8 Mikrofóny a reproduktory 45,00 €
16.5.2017 31440000-2 Batérie 70,00 €
16.5.2017 22456000-1 Povolenia 180,00 €
16.5.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
16.5.2017 50112000-3 Oprava a údržba osobných vozidiel 630,00 €
16.5.2017 15981000-8 Minerálne vody 150,00 €
16.5.2017 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
16.5.2017 45442100-8 Maliarske a natieračské práce 2170,00 €
16.5.2017 75310000-2 Služby poskytovania dávok 217,00 €
3.5.2017 30213100-6 Prenosné počítače 1020,00 €
3.5.2017 30199770-8 Stravné poukážky 49,00 €
3.5.2017 73300000-5 Projektovanie 580,00 €
3.5.2017 44322100-4 Elektroinštalačné káble 10,00 €
3.5.2017 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 250,00 €
3.5.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
3.5.2017 63727200-3 Tlačenie 15,00 €
3.5.2017 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 850,00 €
3.5.2017 22400000-4 Poštové známky 100,00 €
3.5.2017 44831100-5 Tmely 21,00 €
3.5.2017 19521200-6 Polystyrénové dosky 24,00 €
3.5.2017 38300000-8 Meracie prístroje 180,00 €
21.4.2017 64200000-8 Telekomunikačné služby 11,00 €
21.4.2017 79970000-4 Publikačné služby 600,00 €
21.4.2017 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 420,00 €
21.4.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 295,00 €
21.4.2017 39800000-0 Čistiace potreby 250,00 €
21.4.2017 44521100-9 Zámky 5,00 €
21.4.2017 64216110-7 Služby elektronickej výmeny údajov 377,00 €
21.4.2017 63727200-3 Tlačenie 60,00 €
21.4.2017 15000000-8 Potraviny a nápoje 40,00 €
21.4.2017 22410000-7 Známky 10,00 €
21.4.2017 09134200-9 Naftové palivo 70,00 €
21.4.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 170,00 €
5.4.2017 80000000-4 Vzdelávacie služby 50,00 €
5.4.2017 09211500-6 Oleje 10,00 €
5.4.2017 44172000-6 Plechy 20,00 €
5.4.2017 44540000-7 Reťaze 20,00 €
5.4.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
5.4.2017 30199770-8 Stravné poukážky 2169,00 €
5.4.2017 22410000-7 Známky 10,00 €
5.4.2017 30199000-0 Papiernický tovar 30,00 €
5.4.2017 44411800-2 Pisoáre 100,00 €
5.4.2017 38623000-8 Optické filtre 3000,00 €
5.4.2017 50532100-4 Opravy a údržba elektromotorov 50,00 €
5.4.2017 22120000-7 Publikácie 745,00 €
9.3.2017 44321000-6 Káble 15,00 €
9.3.2017 44165100-5 Hadice 20,00 €
9.3.2017 44510000-8 Nástroje 40,00 €
9.3.2017 30192000-1 Kancelárske potreby 60,00 €
9.3.2017 34322000-0 Brzdy a časti bŕzd 50,00 €
9.3.2017 22410000-7 Známky 714,00 €
9.3.2017 44115210-4 Klampiarske materiály 10,00 €
9.3.2017 31224100-3 Zásuvky a zástrčky 10,00 €
9.3.2017 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 300,00 €
9.3.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 400,00 €
9.3.2017 50712000-9 Oprava a údržba zariadení budov 80,00 €
9.3.2017 38437000-7 Laboratórne príslušenstvo 4,00 €
27.2.2017 39143110-0 Postele a lôžkoviny 52,10 €
27.2.2017 80000000-4 Vzdelávacie služby 50,00 €
27.2.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 100,00 €
27.2.2017 31224100-3 Zásuvky a zástrčky 80,00 €
27.2.2017 41110000-3 Pitná voda 106,30 €
27.2.2017 30199770-8 Stravné poukážky 59,00 €
27.2.2017 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 102,00 €
27.2.2017 31111000-7 Adaptéry 70,00 €
27.2.2017 30213100-6 Prenosné počítače 1020,00 €
27.2.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
27.2.2017 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 100,00 €
27.2.2017 63727200-3 Tlačenie 800,00 €
24.2.2017 35121500-3 Pečate 10,00 €
24.2.2017 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 150,00 €
14.2.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
14.2.2017 30216100-7 Optické snímače 153,00 €
14.2.2017 39370000-6 Vodoinštalácie 50,00 €
14.2.2017 79821100-6 Korektorské služby 100,00 €
14.2.2017 32420000-3 Sieťové zariadenia 140,00 €
14.2.2017 31520000-7 Svietidlá a príslušenstvo 110,00 €
14.2.2017 60000000-8 Dopravné služby 100,00 €
14.2.2017 64216110-7 Služby elektronickej výmeny údajov 140,00 €
14.2.2017 44521100-9 Zámky 20,00 €
14.2.2017 50530000-9 Oprava strojov 70,00 €
31.1.2017 22400000-7 Poštové známky 99,00 €
31.1.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 20,00 €
31.1.2017 30141200-1 Stolové kalkulačky 30,00 €
31.1.2017 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 180,00 €
31.1.2017 22410000-7 Známky 100,00 €
31.1.2017 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 30,00 €
31.1.2017 38550000-5 Merače 30,00 €
31.1.2017 30199770-8 Stravné poukážky 33,00 €
31.1.2017 64200000-8 Telekomunikačné služby 20,00 €
31.1.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
31.1.2017 44510000-8 Nástroje 10,00 €
31.1.2017 44532100-9 Nity 10,00 €
19.1.2017 39830000-9 Čistiace výrobky 25,00 €
19.1.2017 39370000-6 Vodoinštalácie 70,00 €
19.1.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 13,00 €
19.1.2017 37411160-1 Lyžiarsky výstroj 100,00 €
19.1.2017 38550000-5 Merače 40,00 €
19.1.2017 44115310-5 Rolovacie žalúzie 400,00 €
19.1.2017 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 150,00 €
19.1.2017 30199230-1 Obálky 0,50 €
19.1.2017 31520000-7 Lampy, svietidlá 60,00 €
19.1.2017 30199770-8 Stravné poukážky 1990,50 €
19.1.2017 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 60,00 €
19.1.2017 44316400-2 Železný tovar 100,00 €
12.1.2017 80000000-4 Vzdelávacie služby 96,00 €
12.1.2017 30199770-8 Stravné poukážky 45,50 €
12.1.2017 45441000-0 Sklenárske práce 400,00 €
12.1.2017 60000000-8 Dopravné služby 500,00 €
12.1.2017 42131200-8 Ventily 40,00 €
12.1.2017 64110000-0 Poštové služby 60,00 €
12.1.2017 24200000-6 Farby a pigmenty 15,00 €
12.1.2017 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 1380,00 €
12.1.2017 22410000-7 Známky 100,00 €
12.1.2017 98312000-3 Čistenie textilu 500,00 €
12.1.2017 09122000-0 Propán - bután 350,00 €
11.1.2017 39711440-5 Variče 300,00 €
2.1.2017 44220000-8 Výrobky stav. stolárstva 20,00 €
2.1.2017 44522200-7 Kľúče 20,00 €
2.1.2017 30192000-1 Kancelárske potreby 5,00 €
2.1.2017 32540000-0 Rozvádzače 15,00 €
2.1.2017 09134200-9 Naftové palivo 90,00 €
2.1.2017 63110000-3 Manipulácia s nákladom 200,00 €
2.1.2017 50510000-3 Opravy a údržba čerpadiel a kovových nádob 3250,00 €
2.1.2017 44830000-7 Tmely a rozpúšťadlá 2,00 €
2.1.2017 44531510-9 Svorníky a skrutky 3,00 €
2.1.2017 09132100-4 Bezolovnatý benzín 215,00 €
2.1.2017 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 400,00 USD
2.1.2017 189300000-7 Vrecia a vaky 30,00 €
1.12.2016 31521000-4 Lampy 40,00 €
1.12.2016 22120000-7 Publikácie 212,00 €
1.12.2016 39532000-0 Rohože 40,00 €
1.12.2016 30199770-8 Stravné poukážky 80,00 €
1.12.2016 14620000-3 Zliatiny 400,00 €
1.12.2016 48781000-6 soft.balík na riadenie systému 500,00 USD
1.12.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 30,00 €
1.12.2016 30234500-3 Pamäťové archivačné médiá 30,00 €
1.12.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 110,00 €
1.12.2016 39800000-0 Čistiace potreby 800,00 €
1.12.2016 189300000-7 Vrecia a vaky 120,00 €
1.12.2016 30192000-1 Kancelárske potreby 430,00 €
25.11.2016 30192000-1 Kancelárske potreby 400,00 €
25.11.2016 24500000-9 Plasty prim. formách 100,00 €
25.11.2016 42994200-2 Strojové zariadenia na plasty 720,00 €
25.11.2016 64110000-0 Poštové služby 725,00 €
25.11.2016 31224400-6 Spájacie káble 310,00 €
25.11.2016 44322100-4 Elektroinštalačné káble 560,00 €
25.11.2016 32542000-4 Rozvodné panely 770,00 €
25.11.2016 32420000-3 Sieťové zariadenia 516,00 €
25.11.2016 30197630-1 Papier na tlač 30,00 €
25.11.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 680,00 €
25.11.2016 30232110-8 Laserové tlačiarne 270,00 €
25.11.2016 42122220-8 Čerpadlá odpadových vôd 350,00 €
23.11.2016 39522540-1 Spacie vaky 60,00 €
23.11.2016 55320000-9 Služby spojené s vydáv. jedál 736,00 €
23.11.2016 42124320-3 Časti vákuových čerpadiel 380,00 €
23.11.2016 42131200-7 Ventily 5,00 €
23.11.2016 31531000-7 Žiarovky 15,00 €
23.11.2016 39531000-3 Koberce 450,00 €
23.11.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 200,00 €
23.11.2016 31219000-4 Ochranné kryty 350,00 €
23.11.2016 30121400-7 Rozmnožovacie stroje 725,00 €
23.11.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
23.11.2016 60000000-8 Dopravné služby 100,00 €
23.11.2016 30213300-8 Stolový počítač 1400,00 €
11.11.2016 33195100-4 Monitory 186,00 €
11.11.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 110,00 €
11.11.2016 60000000-8 Dopravné služby 70,00 €
11.11.2016 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
11.11.2016 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 250,00 €
11.11.2016 31400000-0 Akumulátory, batérie 401,00 €
11.11.2016 30194500-0 Písacie pomôcky 10,00 €
11.11.2016 44510000-8 Nástroje 50,00 €
11.11.2016 09122000-0 Propán - bután 200,00 €
11.11.2016 31521000-4 Lampy 100,00 €
11.11.2016 45442100-8 Maliarske a natieračské práce 700,00 €
11.11.2016 72400000-4 Internetové služby24 24,00 €
7.11.2016 30125100-5 Tonerové náplne 112,00 €
7.11.2016 79821100-6 Korektorské služby 75,00 €
7.11.2016 30213100-6 Prenosné počítače 600,00 €
7.11.2016 09134200-9 Naftové palivo 90,00 €
7.11.2016 30199770-8 Stravné poukážky 130,00 €
7.11.2016 39531000-3 Koberce 850,00 €
7.11.2016 31170000-8 Transformátory 2670,00 €
7.11.2016 71321200-6 Projektovanie vykur. systémov 250,00 €
7.11.2016 75310000-2 Služby poskytovania dávok 150,00 €
7.11.2016 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 3315,00 €
7.11.2016 19520000-7 Plastové výrobky 150,00 €
7.11.2016 15000000-8 Potraviny a nápoje 20,00 €
26.10.2016 63727200-3 Tlačenie 800,00 €
26.10.2016 50112000-3 Oprava a údržba osobných vozidiel 50,00 €
26.10.2016 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 280,00 €
26.10.2016 44510000-8 Nástroje 796,00 €
26.10.2016 31710000-6 Elektronické zariadenia 400,00 €
26.10.2016 44611600-2 Zásobníky 112,00 €
26.10.2016 30211400-5 Počítačové konfigurácie 1427,00 €
26.10.2016 30237270-2 Puzdrá na prenosné PC 30,00 €
26.10.2016 30200000-1 PC zariadenia 156,00 €
26.10.2016 80000000-4 Vzdelávacie služby 120,00 €
26.10.2016 44212310-5 Lešenie 120,00 €
26.10.2016 30125100-5 Tonerové náplne 580,00 €
20.10.2016 15981000-8 Minerálne vody 150,00 €
20.10.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 12,00 €
20.10.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
20.10.2016 30211400-5 Počítačové konfigurácie 957,00 €
20.10.2016 32421000-0 Kabeláž siete 125,00 €
20.10.2016 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 455,00 €
20.10.2016 79821100-6 Korektorské služby 160,00 €
20.10.2016 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 45,00 €
20.10.2016 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 1880,00 €
20.10.2016 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 600,00 €
20.10.2016 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 430,00 €
20.10.2016 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 550,00 €
14.10.2016 72212461-8 Služby na vývoj analytického, vedeckého softvéru 1200,00 €
14.10.2016 48461000-7 Analytický, vedecký softvérový balík 950,00 €
14.10.2016 24200000-6 Farby a pigmenty 200,00 €
14.10.2016 31681410-0 Elektromateriál 210,00 €
14.10.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
14.10.2016 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 240,00 €
14.10.2016 09211500-6 Oleje znižujúce odpor 40,00 €
14.10.2016 31531000-7 Žiarovky 10,00 €
14.10.2016 30199000-0 Papiernický tovar 5,00 €
14.10.2016 80000000-4 Vzdelávacie služby 96,00 €
14.10.2016 44111000-1 Stavebné materiály 100,00 €
14.10.2016 44170000-2 Dosky, pásy, fólie súvisiace so staveb. materiálmi 275,00 €
6.10.2016 75310000-2 Služby poskytovania dávok 872,00 €
6.10.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
6.10.2016 60000000-8 Dopravné služby 28,00 €
6.10.2016 30195000-2 Tabule 100,00 €
6.10.2016 30192000-1 Kancelárske potreby 40,00 €
6.10.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 120,00 €
6.10.2016 31400000-0 Akumulátory, batérie 930,00 €
6.10.2016 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 110,00 €
6.10.2016 38651000-3 Fotografické prístroje 1500,00 €
6.10.2016 79980000-7 Predplatiteľské služby 132,00 €
6.10.2016 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 240,00 €
6.10.2016 32351200-0 Obrazovky 140,00 €
22.9.2016 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 80,00 €
22.9.2016 39830000-9 Čistiace výrobky 300,00 €
22.9.2016 38550000-5 Merače 800,00 €
22.9.2016 39190000-0 Tapetový papier 30,00 €
22.9.2016 31224810-3 Predlžovacie káble 130,00 €
22.9.2016 30237460-1 PC klávesnice 30,00 €
22.9.2016 39714100-1 Ventilátory 42,00 €
22.9.2016 31300000-9 Izolované drôty a káble 24,00 €
22.9.2016 31219000-4 Ochranné kryty 119,00 €
22.9.2016 31520000-87 Svietidlá a príslušenstvo 32,00 €
22.9.2016 31400000-0 Akumulátory, batérie 50,00 €
22.9.2016 32421000-0 Kabeláž siete 94,00 €
22.9.2016 31400000-0 Akumulátory, batérie 1500,00 €
22.9.2016 32422000-7 Sieťové komponenty 400,00 €
22.9.2016 41110000-3 Pitná voda 106,30 €
22.9.2016 22400000-4 Poštové známky 89,50 €
22.9.2016 38300000-8 Meracie prístroje 1590,00 €
22.9.2016 31520000-87 Svietidlá a príslušenstvo 150,00 €
22.9.2016 30199770-8 Stravné poukážky 68,25 €
22.9.2016 44316400-2 Železný tovar 90,00 €
22.9.2016 50532200-5 Opravy a údržba transformátorov 35,00 €
22.9.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 25,00 €
22.9.2016 45310000-3 Elektroinštalačné práce 1900,00 €
22.9.2016 60000000-8 Dopravné služby 57,00 €
14.9.2016 03417000-6 Drevené zvyšky 20,00 €
13.9.2016 31539220-9 Žiarovky a žiarivkové lampy 10,00 €
13.9.2016 39224340-3 Koše 150,00 €
13.9.2016 30232110-8 Laserové tlačiarne 350,00 €
13.9.2016 45442100-8 Maliarske a natieračské práce 700,00 €
13.9.2016 75231000-4 Služby súdov 9,00 €
13.9.2016 31400000-0 Akumulátory, galv. články a batérie 10,00 €
13.9.2016 75310000-2 Služby poskytovania dávok 1090,00 €
13.9.2016 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
13.9.2016 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotr. mat. 25,00 €
13.9.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
13.9.2016 15000000-8 Potraviny a nápoje 10,00 €
5.9.2016 22211100-3 Úradné vestníky 30,00 €
5.9.2016 24965000-4 Enzýmy 10,00 €
5.9.2016 44511000-5 Ručné nástroje 20,00 €
5.9.2016 31681410-0 Elektromateriál 90,00 €
5.9.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
5.9.2016 5000000000-5 Opravárenské a údržbárske služby 10,00 €
5.9.2016 44190000-8 Rôzne stavebné materiály 70,00 €
5.9.2016 39500000-7 Textilné výrobky 40,00 €
5.9.2016 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 800,00 €
5.9.2016 31681410-0 Elektromateriál 20,00 €
5.9.2016 30199770-8 Stravné poukážky 58,50 €
5.9.2016 45261300-7 Klampiarske práce 468,00 €
17.8.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 112,50 €
17.8.2016 19520000-7 Plastové výrobky 4,00 €
17.8.2016 44831100-5 Tmely 53,00 €
17.8.2016 33195100-4 Monitory 450,00 €
17.8.2016 32552100-8 Telefónne prístroje 55,00 €
17.8.2016 75310000-2 Služby poskytovania dávok 120,00 €
17.8.2016 30199770-8 Stravné poukážky 2260,00 €
17.8.2016 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 10,00 €
17.8.2016 19500000-1 Gumené a plastové materiály 20,00 €
17.8.2016 64200000-8 Správcovské služby 30,00 €
17.8.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 23,00 €
17.8.2016 15981000-8 Minerálne vody 150,00 €
1.8.2016 22120000-7 Publikácie 100,00 €
1.8.2016 75310000-2 Služby poskytovania dávok 500,00 €
1.8.2016 60000000-8 Dopravné služby 20,00 €
1.8.2016 34928220-6, 44800000-8 Súčasti oplotenia 670,00 €
1.8.2016 302013300-8, 48624000-8 Stolový počítač, Softvérový balík pre počítač 757,00 €
1.8.2016 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
15.7.2016 60000000-8 Dopravné služby 216,00 €
15.7.2016 24200000-6 Farby a pigmenty 6,00 €
15.7.2016 30216100-7 Optické snímače 360,00 €
15.7.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 12,50 €
15.7.2016 55110000-4 Ubytovacie služby 148,00 €
15.7.2016 44114000-2 Betón 200,00 €
11.7.2016 30237460-1 Počítačové klávesnice 50,00 €
11.7.2016 32562000-0 Káble s opt. vláknom 40,00 €
11.7.2016 31681410-0 Elekromateriály 150,00 €
11.7.2016 39711440-5 Variče 40,00 €
11.7.2016 09134200-9 Naftové palivo 40,00 €
11.7.2016 38636100-3 Lasery 21,00 €
11.7.2016 42131100-7 Ventily definované funkčne 40,00 €
11.7.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
11.7.2016 39122100-4 Príborníky 80,00 €
11.7.2016 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 300,00 €
11.7.2016 34931100-3 Dokovacie zariadenia 190,00 €
11.7.2016 33195100-4 Monitory 175,00 €
30.6.2016 63727200-3 Tlačenie 70,00 €
30.6.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
30.6.2016 80000000-4 Vzdelávacie služby 95,00 €
30.6.2016 22120000-7 Publikácie 25,00 €
30.6.2016 50532200-5 Opravy a údržba transformátorov 4200,00 €
30.6.2016 33141623-3 Lekárničky 10,00 €
30.6.2016 32552420-7 Konvertory frekvencie 10,00 €
30.6.2016 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 85,00 €
30.6.2016 31400000-0 Akumulátory, galv. články a batérie 16,00 €
30.6.2016 22400000-4 Poštové známky 50,00 €
30.6.2016 31532910-6 Žiarivkové trubice 50,00 €
30.6.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 300,00 €
8.6.2016 30237460-1 Počítačové klávesnice 20,00 €
8.6.2016 19520000-7 Plastové výrobky 245,00 €
8.6.2016 31400000-0 Akumulátory, galv. články a batérie 110,00 €
8.6.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
8.6.2016 41110000-3 Pitná voda 106,30 €
8.6.2016 31625200-5 Požiarne poplachové systémy 180,00 €
8.6.2016 30233130-8 Pamäťové jednotky s mag. diskom 240,00 €
8.6.2016 30199770-8 Stravné poukážky 61,75 €
8.6.2016 72400000-4 Internetové služby 72,00 €
8.6.2016 63727200-3 Tlačenie 90,00 €
8.6.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
8.6.2016 30234500-3 Pamäťové arch. médiá 40,00 €
11.5.2016 30199000-0 Papiernický tovar 8,00 €
11.5.2016 24200000-6 Farby a pigmenty 20,00 €
11.5.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 113,00 €
11.5.2016 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 400,00 €
11.5.2016 63727200-3 Tlačenie 45,00 €
11.5.2016 22456000-1 Povolenia 280,00 €
11.5.2016 22400000-7 Poštové známky 10,00 €
11.5.2016 18930000-7 Vrecia a vaky 30,00 €
11.5.2016 75310000-2 Služby poskytovania dávok 539,00 €
11.5.2016 85121200-5 Lekárske služby 20,00 €
11.5.2016 64221000-1 Služby prepojenia na diaľku 60,00 €
11.5.2016 30199770-8 Stravné poukážky 1726,50 €
27.4.2016 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 250,00 €
27.4.2016 19520000-7 Plastové výrobky 400,00 €
27.4.2016 80000000-4 Vzdelávacie služby 39,00 €
27.4.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 11,00 €
27.4.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
27.4.2016 30192000-1 Kancelárske potreby 300,00 €
27.4.2016 44111000-1 Stavebné materiály 950,00 €
27.4.2016 42414000-1 Žeriavy 300,00 €
27.4.2016 75310000-2 Služby poskytovania dávok 478,00 €
27.4.2016 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 208,00 €
27.4.2016 45417300-5 Elektropráce na rozvádzačoch 280,00 €
27.4.2016 37411140-5 Viazania 60,00 €
15.4.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 80,00 €
15.4.2016 15860000-4 Káva, čaj 10,00 €
15.4.2016 19522100-2 Epoxidové živice 20,00 €
15.4.2016 39240000-6 Príbor 40,00 €
15.4.2016 44425200-7 Gumené tesnenia 35,00 €
15.4.2016 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotr. mat. 128,00 €
15.4.2016 98341000-5 Ubytovacie služby 640,00 €
15.4.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
15.4.2016 15981000-8 Minerálne vody 150,00 €
15.4.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
15.4.2016 71332000-4 Geotechnické služby 200,00 €
15.4.2016 39293000-2 Umelé výrobky 100,00 €
22.3.2016 45259000-7 Opravy a údržba zariadenia 480,00 €
22.3.2016 45211340-4 Stavebné práce na objektoch viacbytových budov 6000,00 €
22.3.2016 35121500-3 Pečate 2,00 €
22.3.2016 44212381-3 Obklady 150,00 €
22.3.2016 38624000-5 Optické pomôcky 27,00 €
22.3.2016 24200000-6 Farby a pigmenty 45,00 €
22.3.2016 15981000-8 Minerálne vody 10,00 €
22.3.2016 22120000-7 Publikácie 320,00 €
22.3.2016 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 22,00 €
22.3.2016 22410000-7 Známky 100,00 €
22.3.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
22.3.2016 44111000-1 Stavebné materiály 200,00 €
3.3.2016 35121500-3 Pečate 8,00 €
3.3.2016 22410000-7 Známky 10,00 €
3.3.2016 30199000-0 Papiernický tovar 30,00 €
3.3.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 40,00 €
3.3.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
3.3.2016 31221200-3 Relé na všeobecné účely 60,00 €
3.3.2016 34933000-6 Navigačné zariadenia 150,00 €
3.3.2016 38423100-7 Tlakomery 30,00 €
3.3.2016 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 400,00 €
3.3.2016 30199770-8 Stravné poukážky 52,00 €
3.3.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 550,00 €
3.3.2016 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 56,10 €
19.2.2016 32352000-5 Antény a paraboly 20,00 €
19.2.2016 31681500-8 Nabíjačky 65,00 €
19.2.2016 80000000-4 Vzdelávacie služby 40,00 €
19.2.2016 50532200-5 Opravy a údržba transformátorov 600,00 €
19.2.2016 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 300,00 €
19.2.2016 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
19.2.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
19.2.2016 44522200-7 Kľúče 4,00 €
19.2.2016 64221000-1 Služby elektronickej výmeny dát 33,00 €
19.2.2016 85312320-8 Poradenské služby 50,00 €
19.2.2016 22400000-4 Známky a kolky 830,40 €
19.2.2016 64200000-8 Telekomunikačné služby 18,00 €
3.2.2016 60000000-8 Dopravné služby 150,00 €
3.2.2016 09134200-9 Naftové palivo 20,00 €
3.2.2016 42968000-9 Dávkovače 20,00 €
3.2.2016 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 300,00 €
3.2.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
3.2.2016 50730000-1 Opravy a údržba chladiacich zostáv 25,00 €
3.2.2016 32552410-4 Modemy 30,00 €
3.2.2016 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 170,95 €
3.2.2016 31681410-0 Elekromateriály 150,00 €
3.2.2016 30199770-8 Stravné poukážky 65,00 €
3.2.2016 31111000-7 Adaptéry 70,00 €
3.2.2016 22410000-7 Známky 100,00 €
22.1.2016 42513000-5 Chladiace a mraziace zariadenia 800,00 €
22.1.2016 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 19,92 €
22.1.2016 44510000-8 Nástroje 16,00 €
22.1.2016 30213300-8 Stolový počítač 1700,00 €
22.1.2016 50320000-4 Opravy a údržba počítačov 150,00 €
22.1.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
22.1.2016 30237270-2 Puzdrá na prenosné počítače 20,00 €
22.1.2016 33195100-4 Monitory 800,00 €
22.1.2016 44111000-1 Stavebné materiály 400,00 €
22.1.2016 63727200-3 Tlačenie 800,00 €
22.1.2016 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 260,00 €
22.1.2016 24951120-2 Silikónové mazivo 100,00 €
15.1.2016 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 10,00 €
15.1.2016 41110000-3 Pitná voda 106,30 €
15.1.2016 30199770-8 Stravné poukážky 368,00 €
15.1.2016 30192000-1 Kancelárske potreby 40,00 €
15.1.2016 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
15.1.2016 22213000-6 Časopisy 564,81 €
15.1.2016 98312000-3 Čistenie textilu 500,00 €
15.1.2016 22400000-94 Známky a kolky 8,00 €
15.1.2016 60100000-9 Služby cestnej dopravy 25,00 €
15.1.2016 50511000-0 Opravy a údržba čerpadiel 50,00 €
15.1.2016 80000000-4 Vzdelávacie služby 95,00 €
15.1.2016 64110000-0 Poštové služby 5,00 €
28.12.2015 30199770-8 Stravné poukážky 3486,60 €
28.12.2015 44510000-8 Nástroje 300,00 €
28.12.2015 09134200-9 Naftové palivo 80,00 €
28.12.2015 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 1000,00 €
28.12.2015 75310000-2 Služby poskytovania dávok 470,00 €
28.12.2015 60000000-8 Dopravné služby 130,00 €
28.12.2015 64110000-0 Poštové služby 60,00 €
28.12.2015 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 320,00 €
28.12.2015 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 180,00 €
28.12.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
28.12.2015 30192000-1 Kancelárske potreby 120,00 €
28.12.2015 31681400-7 Elektrické súčiastky 80,00 €
15.12.2015 14000000-1 Základné kovy a produkty 1354,00 €
15.12.2015 66515200-5 Poistenie majetku 8,00 €
15.12.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
15.12.2015 15880000-0 Výrobky špeciálnej výživy 10,00 €
15.12.2015 44221000-5 Okná, dvere 170,00 €
15.12.2015 35125100-7 Snímače 70,00 €
15.12.2015 33195100-4 Monitory 150,00 €
15.12.2015 22120000-7 Publikácie 17,00 €
15.12.2015 63727200-3 Tlačenie 20,00 €
15.12.2015 64113000-1 Poštové služby pre balíky 30,00 €
15.12.2015 30192000-1 Kancelárske potreby 114,90 €
15.12.2015 34980000-0 Cestovné lístky 100,00 €
3.12.2015 30237380-6 CD-ROM 26,00 €
3.12.2015 39831300-9 Čistiace prostriedky na podlahu 220,00 €
3.12.2015 31214100-0 Spínače 15,00 €
3.12.2015 30192000-1 Kancelárske potreby 103,00 €
3.12.2015 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
3.12.2015 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotr. mat. 60,00 €
3.12.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
3.12.2015 30232000-4 Periférne vybavenia 190,00 €
3.12.2015 30237460-1 Počítačové klávesnice 100,00 €
3.12.2015 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 250,00 €
3.12.2015 22120000-7 Publikácie 27,00 €
3.12.2015 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 1035,00 €
25.11.2015 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 813,60 USD
25.11.2015 50300000-8 Opravy kancelárskeho vybavenia 2,00 €
25.11.2015 30199770-8 Stravné poukážky 52,00 €
25.11.2015 44174000-0 Fólie 10,00 €
25.11.2015 44321000-6 Káble 12,50 €
25.11.2015 79131000-1 Dokumentačné služby 301,60 €
25.11.2015 44531510-9 Svorníky a skrutky 20,00 €
25.11.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
25.11.2015 34000000-7 Prepravné zariadenia 865,00 €
25.11.2015 55520000-1 Služby hromadného stravovania 760,00 €
25.11.2015 30197630-1 Papier na tlač 12,00 €
19.11.2015 30213100-6 Prenosné počítače 240,00 €
19.11.2015 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 90,00 €
19.11.2015 31431000-6 Olovené akumulátory 800,00 €
19.11.2015 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 3200,00 €
19.11.2015 44172000-6 Plechy 10,00 €
19.11.2015 39293000-2 Umelé výrobky 30,00 €
19.11.2015 14720000-4 Hliník 260,00 €
19.11.2015 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 110,00 €
19.11.2015 79521000-2 Fotokopírovanie 25,00 €
19.11.2015 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 120,00 €
19.11.2015 22120000-7 Publikácie 53,20 €
19.11.2015 31224000-2 Spájacie a kontaktné prvky 6,00 €
17.11.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
11.11.2015 31211310-4 Vypínacie poistky 34,00 €
11.11.2015 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 895,00 €
11.11.2015 72400000-4 Internetové služby 23,80 €
11.11.2015 43830000-0 Mechanické náradie 150,00 €
11.11.2015 44212300-2 Vrtná korunka, špice skrutkovačov 20,00 €
11.11.2015 44192200-4 Klince 30,00 €
11.11.2015 44531510-9 Svorníky a skrutky 30,00 €
11.11.2015 44531300-4 Závitorezné skrutky 20,00 €
11.11.2015 44212300-2 Konštrukcie a ich časti 50,00 €
11.11.2015 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 350,00 €
11.11.2015 31219000-4 Ochranné kryty 9,00 €
6.11.2015 30213300-8 Stolový počítač 1551,00 €
6.11.2015 32552420-7 Konvertory frekvencie 20,00 €
6.11.2015 44522200-7 Kľúče 5,00 €
6.11.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
6.11.2015 18143000-3 Ochranný výstroj 4000,00 €
6.11.2015 39522540-4 Spacie vaky 50,00 €
6.11.2015 30237460-1 Počítačové klávesnice 40,00 €
6.11.2015 32562100-1 Káble na prenos informácií 100,00 €
6.11.2015 60000000-8 Dopravné služby 46,00 €
6.11.2015 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 300,00 €
6.11.2015 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače 497,00 €
6.11.2015 22120000-7 Publikácie 780,00 €
6.11.2015 32541000-0 Zariadenie rozvádzača 333,00 €
6.11.2015 32540000-0 Rozvádzače 540,00 €
6.11.2015 39830000-9 Čistiace výrobky 80,00 €
5.11.2015 31531000-7 Žiarovky 15,00 €
5.11.2015 44424200-0 Nabíjatelné prenosné lampy 75,00 €
5.11.2015 44424200-0 Priľnavé pásky 160,00 €
5.11.2015 31670000-3 Eektrické časti strojov 30,00 €
5.11.2015 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 336,00 €
5.11.2015 33711610-6 Šampóny 30,00 €
5.11.2015 42913300-2 Olejové filtre 50,00 €
5.11.2015 09211500-6 Oleje 100,00 €
5.11.2015 34322000-0 Brzdy a časti bŕzd 105,00 €
5.11.2015 44831100-5 Tmely 30,00 €
5.11.2015 24200000-6 Farby a pigmenty 90,00 €
5.11.2015 42122000-0 Čerpadlá 130,00 €
5.11.2015 31532700-1 Kryty lámp 5,00 €
5.11.2015 44521100-9 Zámky 25,00 €
5.11.2015 43830000-0 Mechanické náradie 75,00 €
5.11.2015 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 750,00 €
5.11.2015 30213100-6 Prenosné počítače 1120,00 €
5.11.2015 39541120-3 Laná 10,00 €
5.11.2015 32562100-1 Káble na prenos informácií 30,00 €
5.11.2015 30213100-6 Prenosné počítače 1650,00 €
5.11.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 115,00 €
26.10.2015 44510000-8 Nástroje 100,00 €
26.10.2015 45211340-4 Stavebné práce na objektoch viacbytových budov 3200,00 €
26.10.2015 38624000-5 Optické pomôcky 60,00 €
26.10.2015 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 30,00 €
26.10.2015 30192000-1 Kancelárske potreby 71,00 €
26.10.2015 30199770-8 Stravné poukážky 60,00 €
26.10.2015 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotr. mat. 45,00 €
26.10.2015 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 200,00 €
26.10.2015 66516100-1 Poistenie motorových vozidiel 18,90 €
26.10.2015 66516100-1 Poistenie motorových vozidiel 118,00 €
26.10.2015 34324000-4 Kolesá 10,00 €
26.10.2015 44810000-1 Náterové farby 20,00 €
25.10.2015 38552000-9 Elektronické merače 284,00 €
21.10.2015 32352000-5 Antény a paraboly 25,00 €
21.10.2015 30237280-5 Napájacie príslušenstvo 100,00 €
21.10.2015 64110000-0 Poštové služby 50,00 €
21.10.2015 22400000-7 Poštové známky 58,50 €
21.10.2015 42676000-5 Časti ručných nástrojov 74,00 €
21.10.2015 44511000-5 Ručné nástroje 117,00 €
21.10.2015 31224810-3 Predlžovacie káble 39,00 €
21.10.2015 31219000-4 Ochranné kryty 26,00 €
21.10.2015 31320000-5 Elektrické rozvodné káble 300,00 €
21.10.2015 312113100-4 Vypínače 60,00 €
21.10.2015 33499000-3 Riadiace, bezpečnostné, signalizačné zariadenia 145,00 €
14.10.2015 30213300-8 Stolový počítač 1690,00 €
14.10.2015 30234500-3 Pamäťové arch. médiá 65,00 €
14.10.2015 38624000-5 Optické pomôcky 640,00 €
14.10.2015 43830000-0 Mechanické náradie 45,00 €
14.10.2015 42142200-8 Časti prvkov riadenia 70,00 €
14.10.2015 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 160,00 €
14.10.2015 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia 75,00 €
14.10.2015 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 2308,00 €
14.10.2015 30213100-6 Prenosné počítače 3340,00 €
14.10.2015 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 60,00 €
14.10.2015 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 660,00 €
14.10.2015 30141000-9 Počítacie stroje 25,00 €
12.10.2015 75310000-2 Služby poskytovania dávok 882,00 €
12.10.2015 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 1400,00 €
12.10.2015 24951000-5 Mazivá a mazacie oleje 28,00 €
12.10.2015 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 410,00 CHF
12.10.2015 15981000-8 Minerálne vody 150,00 €
12.10.2015 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
12.10.2015 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 1199,00 USD
12.10.2015 50116500-6 Oprava pneumatík 30,00 €
12.10.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
12.10.2015 14620000-3 Zliatiny 100,00 €
12.10.2015 30213300-8 Stolový počítač 1700,00 €
12.10.2015 80000000-4 Vzdelávacie služby 69,00 €
8.10.2015 30213300-8 Stolový počítač 680,00 €
8.10.2015 39514100-9 Uteráky 460,00 €
8.10.2015 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 635,00 €
8.10.2015 31224000-2 Spájacie a kontaktné prvky 85,00 €
8.10.2015 30192124-6 Fixky 3,00 €
8.10.2015 14212400-4 Pôda 17,00 €
8.10.2015 33141118-0 Utierky 30,00 €
8.10.2015 39512000-4 Posteľná bielizeň 180,00 €
8.10.2015 31154000-4 Zdroje prerušovaného napájania 30,00 €
8.10.2015 30213100-6 Prenosné počítače 1526,00 €
8.10.2015 48760000-3 Softwerový balík na ochranu pred vírusmi 1500,00 €
8.10.2015 45441000-0 Sklenárske práce 30,00 €
5.10.2015 45214620-2 Stavebné práce na objektoch výskumných zariadení 2500,00 €
5.10.2015 18930000-7 Vrecia a vaky 40,00 €
5.10.2015 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 45,00 €
5.10.2015 19513200-7 Lepiaca páska 50,00 €
5.10.2015 30213300-8 Stolový počítač 650,00 €
5.10.2015 50711000-2 Opravy a údržba elektrických zariadení budov 150,00 €
5.10.2015 50531200-8 Služby na údržbu plynových zariadení 650,00 €
5.10.2015 50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob 350,00 €
5.10.2015 50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení 550,00 €
5.10.2015 63727200-3 Tlačenie 60,00 €
5.10.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
5.10.2015 38651600-9 Digitálne fotoaparáty 115,00 €
29.9.2015 41110000-3 Pitná voda 141,70 €
29.9.2015 44611600-2 Zásobníky 100,00 €
29.9.2015 32581110-3 Kábel na prenos údajov 16,00 €
29.9.2015 32562300-3 Káble s optokáblom 210,00 €
29.9.2015 31224100-3 Zástrčky a zásuvky 10,00 €
29.9.2015 31531000-7 Žiarovky 55,00 €
29.9.2015 31532910-6 Žiarivkové trubice 35,00 €
29.9.2015 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 35,00 €
29.9.2015 63727200-3 Tlačenie 35,00 €
29.9.2015 30199770-8 Stravné poukážky 56,70 €
29.9.2015 80000000-4 Vzdelávacie služby 40,00 €
29.9.2015 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 80,00 €
29.9.2015 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 170,00 €
22.9.2015 63727200-3 Tlačenie 15,00 €
22.9.2015 31431000-6 Olovené akumulátory 25,00 €
22.9.2015 30199770-8 Stravné poukážky 1715,00 €
22.9.2015 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 303,00 €
22.9.2015 45214620-2 Stav. práce na objektoch výskum. zariadení 2400,00 €
22.9.2015 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 10,00 €
22.9.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
22.9.2015 22120000-7 Publikácie 100,00 €
22.9.2015 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 134,00 €
22.9.2015 31219000-4 Ochranné kryty 176,00 €
22.9.2015 44512800-0 Skrutkovače 160,00 €
22.9.2015 44514200-8 Časti náradia 90,00 €
22.9.2015 42999100-6 Vysávače prachu 330,00 €
22.9.2015 31731000-9 Elektrotechnický spotrebný materiál 203,00 €
22.9.2015 31700000-3 Elektrotechnické potreby 60,00 €
22.9.2015 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia 60,00 €
22.9.2015 42142200-8 Časti prvkov riadenia 430,00 €
22.9.2015 43830000-0 Mechanické náradie 23,00 €
22.9.2015 31230000-7 Časti rozvodu elektriny 208,00 €
22.9.2015 31224000-2 Spájacie a kontaktné prvky 274,00 €
22.9.2015 31430000-9 Elektrické akumulátory 60,00 €
22.9.2015 75310000-2 Služby poskytovania dávok 376,20 €
8.9.2015 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 381,00 €
8.9.2015 22120000-7 Publikácie 732,00 USD
8.9.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
8.9.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 16,00 €
8.9.2015 98390000-3 Služby týkajúce sa povolenia vkladu do katastra nehnuteľností 132,00 €
26.8.2015 35113400-3 Ochranné a bezp. odevy 40,00 €
26.8.2015 30199770-8 Stravné poukážky 60,00 €
26.8.2015 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 113,50 €
26.8.2015 38821000-6 Rádiové prístroje na diaľkové riadenie 160,00 €
26.8.2015 31321210-7 Káble nízkeho napätia 220,00 €
26.8.2015 63727200-3 Tlačenie 15,00 €
26.8.2015 75310000-2 Služby poskytovania dávok 912,00 €
26.8.2015 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 1009,00 €
26.8.2015 42962000-7 Tlačiarske, kopírovacie a grafické zariadenia 230,00 €
26.8.2015 44522100-6 Háčiky 10,00 €
26.8.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
26.8.2015 18830000-6 Ochranná obuv 40,00 €
24.8.2015 85121200-5 Služby lekárov 10,00 €
19.8.2015 60000000-8 Dopravné služby 120,00 €
19.8.2015 38821000-6 Rádiové prístroje na diaľkové riadenie 50,00 €
19.8.2015 31224100-3 Zástrčky a zásuvky 40,00 €
19.8.2015 75310000-2 Služby poskytovania dávok 376,20 €
19.8.2015 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače 120,00 €
19.8.2015 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 522,00 €
19.8.2015 18930000-7 Vrecia a vaky 100,00 €
19.8.2015 44316400-2 Železný tovar 20,00 €
19.8.2015 31681410-0 Elekromateriály 15,00 €
19.8.2015 92220000-9 Televízne služby 34,00 €
19.8.2015 30213300-8 Stolový počítač 1550,00 €
10.8.2015 75310000-2 Služby týkajúce sa poskytovania dávok 205,80 €
10.8.2015 24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 15,00 €
10.8.2015 22211100-3 Úradné vestníky 30,00 €
10.8.2015 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 50,00 €
10.8.2015 60000000-8 Dopravné služby 130,00 €
10.8.2015 31518200-2 Zariadenia pre núdzové osvetlenia 50,00 €
10.8.2015 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 80,00 €
10.8.2015 22400000-7 Poštové známky 66,00 €
10.8.2015 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 115,00 €
10.8.2015 44321000-6 Káble 100,00 €
10.8.2015 30199770-8 Stravné poukážky 90,00 €
10.8.2015 44111000-1 Stavebné materiály 20,00 €
10.8.2015 31520000-7 Lampy, svietidlá 300,00 €
10.8.2015 44423200-3 Rebríky 50,00 €
10.8.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 300,00 €
10.8.2015 24200000-6 Farby a pigmenty 10,00 €
10.8.2015 44522200-7 Kľúče 5,00 €
10.8.2015 35121500-3 Pečate 10,00 €
16.7.2015 34324000-4 Kolesá a príslušenstvo 15,00 €
16.7.2015 32581100-0 Kábel na prenos údajov 50,00 €
16.7.2015 35125100-7 Snímače 150,00 €
16.7.2015 30192000-1 Kancelárske potreby 605,00 €
16.7.2015 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 275,00 €
16.7.2015 42968100-0 Dávkovače nápojov 215,00 €
16.7.2015 50884000-5 Oprava kemp. zariadenia 15,00 €
16.7.2015 34312500-2 Tesnenia 5,00 €
16.7.2015 18830000-6 Ochranná obuv 7,00 €
16.7.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
16.7.2015 22400000-7 Poštové známky 822,80 €
16.7.2015 31111000-7 Adaptéry 8,00 €
2.7.2015 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 180,00 €
2.7.2015 42161000-5 Ohrievače vody 30,00 €
2.7.2015 98310000-9 Pranie a chemické čistenie 600,00 €
2.7.2015 60000000-8 Dopravné služby 10,00 €
2.7.2015 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 465,00 €
2.7.2015 44531510-9 Svorníky a skrutky 40,00 €
2.7.2015 30199770-8 Stravné poukážky 1648,50 €
2.7.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 115,00 €
2.7.2015 44318000-2 Vodiče 30,00 €
2.7.2015 31213000-2 Rozvodné zariadenia 110,00 €
2.7.2015 31343000-2 Spoje izolovaných káblov 20,00 €
2.7.2015 44322200-5 Káblové konektory 10,00 €
22.6.2015 44531100-2 Skrutky do dreva 5,00 €
22.6.2015 80410000-1 Rôzne školské služby 100,00 €
22.6.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
22.6.2015 30192000-1 Kancelárske potreby 38,00 €
22.6.2015 30500000-1 Osvetľovacie zariadenia 44,00 €
22.6.2015 35125100-7 Snímače 100,00 €
22.6.2015 63727200-3 Tlačenie 27,00 €
22.6.2015 31224100-3 Zástrčky a zásuvky 10,00 €
22.6.2015 19520000-7 Plastové výrobky 5,00 €
22.6.2015 31320000-5 Eletrické káble 80,00 €
1.6.2015 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 700,00 €
1.6.2015 24959100-2 Aerosóly 5,00 €
1.6.2015 22120000-7 Publikácie 651,00 USD
1.6.2015 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
1.6.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
1.6.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
1.6.2015 30199770-8 Stravné poukážky 157,00 €
1.6.2015 30192700-8 Tlačoviny 50,00 €
1.6.2015 44165100-5 Hadice 15,00 €
1.6.2015 09134200-9 Naftové palivo 80,00 €
1.6.2015 44163130-0 Kanalizačné rúry 30,00 €
20.5.2015 98111000-4 Služby poskytované podnikateľskými organizáciami 20,00 €
20.5.2015 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 30,00 €
20.5.2015 24200000-6 Farby a pigmenty 10,00 €
20.5.2015 31625200-5 Požiarne poplachové systémy 180,00 €
20.5.2015 63727200-3 Tlačenie 800,00 €
20.5.2015 92000000-1 Kultúrne služby 200,00 €
20.5.2015 85121200-5 Služby lekárov 20,00 €
20.5.2015 75310000-2 Služby poskytovania dávok 1265,00 €
20.5.2015 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 2856,00 €
20.5.2015 44512200-0 Kliešte 21,00 €
20.5.2015 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 6,00 €
20.5.2015 33195100-4 Monitory 432,00 €
11.5.2015 15981000-8 Minerálne vody 10,00 €
11.5.2015 50122000-3 Opravy motorových vozidiel 150,00 €
11.5.2015 35121500-3 Pečate 15,00 €
11.5.2015 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 110,00 €
11.5.2015 30213100-6 Prenosné počítače 700,00 €
11.5.2015 72400000-4 Internetové služby 72,00 €
11.5.2015 42131200-8 Ventily 30,00 €
11.5.2015 22400000-7 Poštové známky 105,50 €
11.5.2015 30199770-8 Stravné poukážky 77,00 €
11.5.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 115,00 €
11.5.2015 85121200-5 Lekárske služby 30,00 €
11.5.2015 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 530,00 €
22.4.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
22.4.2015 37411140-5 Viazania 40,00 €
22.4.2015 30199770-8 Stravné poukážky 1212,00 €
22.4.2015 39830000-9 Čistiace výrobky 20,00 €
22.4.2015 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 110,00 €
22.4.2015 24200000-6 Farby a pigmenty 20,00 €
22.4.2015 44111000-1 Stavebné materiály 80,00 €
22.4.2015 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 270,00 €
22.4.2015 39713430-6 Vysávače prachu 80,00 €
22.4.2015 14620000-3 Zliatiny 185,00 €
22.4.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
10.4.2015 15981000-8 Minerálne vody 300,00 €
10.4.2015 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 80,00 €
10.4.2015 48328000-3 Softvérový balík pre spracovanie obrazu 1100,00 €
10.4.2015 38624000-5 Optické pomôcky 50,00 €
10.4.2015 79961000-8 Fotografické služby 30,00 €
10.4.2015 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 220,00 €
10.4.2015 22120000-7 Publikácie 60,00 €
10.4.2015 44831000-4 Tmely, plnivá 65,00 €
10.4.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 6,00 €
30.3.2015 31320000-5 Elektrické káble 140,00 €
30.3.2015 44322300-6 Káblovody 5,00 €
30.3.2015 19520000-7 Plastové výrobky 20,00 €
30.3.2015 44322200-5 Káblové konektory 25,00 €
30.3.2015 31343000-2 Spoje izolovaných káblov 10,00 €
30.3.2015 31224500-7 Koncovky 40,00 €
30.3.2015 32442100-4 Svorkovnice 85,00 €
30.3.2015 31212000-5 Prerušovače obvodov 100,00 €
30.3.2015 34942000-2 ignalizačné zariadenia 10,00 €
30.3.2015 31221000-1 Elektrické relé 140,00 €
30.3.2015 31344000-9 Úchytky izolovaných káblov 5,00 €
30.3.2015 31170000-8 Transformátory 50,00 €
30.3.2015 38551000-2 Merače energie 60,00 €
30.3.2015 32540000-0 Rozvádzače 110,00 €
30.3.2015 44115800-7 Vnútorné vybavenie budo 100,00 €
30.3.2015 44164310-3 Rúry a príslušenstvo 15,00 €
30.3.2015 24200000-6 Farby a pigmenty 85,00 €
30.3.2015 50531000-6 Opravy neelektrických strojov 50,00 €
30.3.2015 30199770-8 Stravné poukážky 141,68 €
30.3.2015 80000000-4 Vzdelávacie služby 320,00 €
20.3.2015 22400000-7 Poštové známky 45,00 €
20.3.2015 22852100-8 Spisové dosky 25,00 €
20.3.2015 30234500-3 Pamäťové archivačné médiá 16,00 €
20.3.2015 24200000-6 Farby a pigmenty 10,00 €
20.3.2015 30237410-6 Počítačová myš 5,00 €
20.3.2015 30237460-1 Počítačová klávesnica 15,00 €
20.3.2015 44831100-5 Tmely 5,00 €
20.3.2015 18900000-8 Vrecká a tašky 40,00 €
20.3.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
20.3.2015 31400000-0 Akumulátory, batérie 31,20 €
10.3.2015 31214100-0 Spínače 1100,00 €
10.3.2015 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 30,00 €
10.3.2015 64221000-1 Služby elektronickej výmeny dát 33,00 €
10.3.2015 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 200,00 €
10.3.2015 31400000-0 Akumulátory, batérie 7,00 €
10.3.2015 38650000-6 Fotografické zariadenia 35,00 €
10.3.2015 30199770-8 Stravné poukážky 971,00 €
10.3.2015 22400000-4 Známky a kolky 8,00 €
10.3.2015 31521100-5 Stolné lampy 40,00 €
10.3.2015 85121200-5 Lekárske služby 8,50 €
24.2.2015 72227000-2 Poradenstvo pri integr. softvéru 84,00 €
24.2.2015 14720000-4 Hliník 30,00 €
24.2.2015 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 320,00 €
24.2.2015 73430000-5 Skúšanie a hodnotenie 100,00 €
24.2.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 220,00 €
24.2.2015 30199770-8 Stravné poukážky 312,90 €
24.2.2015 80000000-4 Vzdelávacie služby 90,00 €
24.2.2015 55100000-4 Hotelové služby 150,00 €
24.2.2015 30233130-1 Pamäťové jednotky s mag. diskom 100,00 €
24.2.2015 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 110,00 €
24.2.2015 22100000-1 Kniy, brožúry, letáky 520,00 €
4.2.2015 31681400-0 Elektrické súčiastky 230,00 €
4.2.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 130,00 €
4.2.2015 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia 30,00 €
4.2.2015 44531100-2 Skrutky do dreva 5,00 €
4.2.2015 19520000-7 Plastové výrobky 20,00 €
4.2.2015 24000000-4 Chemické výrobky 20,00 €
4.2.2015 44831100-5 Tmely 25,00 €
4.2.2015 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
4.2.2015 30199770-8 Stravné poukážky 77,00 €
28.1.2015 09134200-9 Naftové palivo 60,00 €
28.1.2015 19520000-7 Plastové výrobky 25,00 €
28.1.2015 39221000-7 Kuchynské vybavenie 50,00 €
28.1.2015 32581100-0 Kábel na prenos údajov 100,00 €
28.1.2015 30213100-6 Prenosné počítače 599,00 €
28.1.2015 22400000-7 Poštové známky 70,00 €
28.1.2015 44511120-2 Lopaty 30,00 €
28.1.2015 50344000-8 Oprava a údržba optických zariadení 1500,00 €
28.1.2015 35121000-8 Zabezpečovacie zariadenia 70,00 €
28.1.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
28.1.2015 24900000-3 Čisté chemické výrobky 24,00 €
28.1.2015 44831100-5 Tmely 15,00 €
22.1.2015 30199770-8 Stravné poukážky 913,00 €
22.1.2015 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
22.1.2015 22817000-0 Diáre 6,50 €
22.1.2015 60000000-8 Dopravné služby 10,00 €
22.1.2015 80000000-4 Vzdelávacie služby 49,00 €
22.1.2015 39143112-4 Matrace 100,00 €
22.1.2015 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 5,00 €
22.1.2015 35121300-1 Bezpečnostné príslušenstvo 10,00 €
22.1.2015 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 220,00 €
23.12.2014 22410000-7 Známky 100,00 €
23.12.2014 64121100-1 Služby doručovania poštových zásielok 750,00 €
19.12.2014 64110000-0 Poštové služby 60,00 €
19.12.2014 15981000-8 Minerálne vody 180,00 €
19.12.2014 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 700,00 €
19.12.2014 30199770-8 Stravné poukážky 140,00 €
19.12.2014 66515200-5 Poistenie majetku 8,00 €
19.12.2014 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 110,00 €
19.12.2014 09134200-9 Naftové palivo 60,00 €
19.12.2014 64121100-1 Služby doručovania poštových zásielok 54,00 €
19.12.2014 22400000-7 Poštové známky 48,00 €
19.12.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 115,00 €
19.12.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 569,00 €
12.12.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 200,00 €
12.12.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 125,00 €
12.12.2014 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 68,00 €
12.12.2014 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače 322,00 €
12.12.2014 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 45,00 €
12.12.2014 50112000-3 Oprava a údržba vozidiel 220,00 €
12.12.2014 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 29,00 €
12.12.2014 30199770-8 Stravné poukážky 606,35 €
12.12.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 77,00 €
3.12.2014 44510000-8 Nástroje 1068,00 €
3.12.2014 30199770-8 Stravné poukážky 150,00 €
3.12.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1060,00 €
3.12.2014 39370000-4 Vodoinštalácie 20,00 €
3.12.2014 30192000-1 Kancelárske potreby 376,00 €
3.12.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 990,00 €
3.12.2014 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 396,00 €
3.12.2014 80410000-1 Rôzne školské služby 20,00 €
3.12.2014 44333000-3 Drôty 12,00 €
3.12.2014 39370000-4 Vodoinštalácie 10,00 €
3.12.2014 44530000-4 Upínadlá, spony 50,00 €
3.12.2014 22120000-7 Publikácie 180,00 €
21.11.2014 60000000-8 Dopravné služby 65,00 €
21.11.2014 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 125,00 €
21.11.2014 55520000-1 Služby hromadného stravovania 500,00 €
21.11.2014 64110000-0 Poštové služby 60,00 €
21.11.2014 31110000-0 Elektromotory 495,00 €
21.11.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 450,00 €
21.11.2014 31720000-9 Elektromechanické zariadenia 200,00 €
21.11.2014 22120000-7 Publikácie 20,22 €
21.11.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 40,00 €
13.11.2014 80410000-1 Rôzne školské služby 80,00 €
13.11.2014 31720000-9 Elektromechanické zariadenia 600,00 €
13.11.2014 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
13.11.2014 22400000-7 Poštové známky 41,50 €
13.11.2014 33195100-4 Monitory 170,00 €
13.11.2014 63727200-3 Tlačenie 800,00 €
13.11.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
13.11.2014 72400000-4 Internetové služby 24,00 €
13.11.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 805,00 €
13.11.2014 665100000-8 Poisťovacie služby 18,90 €
13.11.2014 44530000-4 Upínadlá, spony 30,00 €
13.11.2014 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 810,00 €
31.10.2014 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 118,00 €
31.10.2014 34980000-0 Cestovné lístky 680,00 €
31.10.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 630,00 €
31.10.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 420,00 €
31.10.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
31.10.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
31.10.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 1500,00 €
31.10.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
31.10.2014 30192000-1 Kancelárske potreby 34,00 €
31.10.2014 30199770-8 Stravné poukážky 129,36 €
23.10.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
23.10.2014 44522200-7 Kľúče 10,00 €
23.10.2014 60000000-8 Dopravné služby 120,00 €
23.10.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 395,00 €
23.10.2014 33761000-2 Toaletný papier 30,00 €
23.10.2014 39370000-6 Vodoinštalácie 30,00 €
23.10.2014 24200000-6 Farby a pigmenty 15,00 €
23.10.2014 50112200-5 Údržba osobných motorových vozidiel 30,00 €
23.10.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
23.10.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
23.10.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 240,00 €
23.10.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 303,20 €
23.10.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 223,20 €
23.10.2014 22120000-7 Publikácie 800,00 €
16.10.2014 22400000-7 Poštové známky 10,00 €
16.10.2014 39143112-4 Matrace 90,00 €
16.10.2014 31711100-4 Elektronické materiály 190,00 €
16.10.2014 50341000-7 Opravy televíznych zariadení 35,00 €
16.10.2014 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
16.10.2014 50531200-8 Služby na údržbu plynových zariadení 600,00 €
16.10.2014 50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob 350,00 €
16.10.2014 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 550,00 €
16.10.2014 14711000-8 Železo 40,00 €
16.10.2014 31681400-0 Elektrické súčiastky 3330,00 €
16.10.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 1550,00 €
9.10.2014 31711100-4 Elektronické materiály 250,00 €
9.10.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 100,00 €
9.10.2014 15981000-8 Minerálne vody 10,00 €
9.10.2014 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 756,00 €
9.10.2014 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 92,00 €
9.10.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 50,00 €
9.10.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 30,00 €
9.10.2014 30192000-1 Kancelárske potreby 310,00 €
9.10.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 60,00 €
9.10.2014 31681410-0 Elektromateriály 130,00 €
9.10.2014 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 36,00 €
25.9.2014 14810000-2 Brúsne produkty 75,00 €
25.9.2014 37221600-0 Obaly alebo puzdrá 15,00 €
25.9.2014 30199770-8 Stravné poukážky 163,24 €
25.9.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 131,00 €
25.9.2014 33791000-1 Sklenené výrobky 10,00 €
25.9.2014 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 35,00 €
25.9.2014 45223210-1 Oceľové konštrukcie 80,00 €
25.9.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 100,00 €
25.9.2014 44831100-5 Tmely 30,00 €
25.9.2014 09134200-9 Naftové palivo 60,00 €
19.9.2014 60000000-8 Dopravné služby 70,00 €
19.9.2014 60000000-8 Dopravné služby 60,00 €
12.9.2014 63515000-2 Služby cestovného ruchu 211,00 €
12.9.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 139,50 €
12.9.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 300,00 €
12.9.2014 31681410-0 Elektromateriály 25,00 €
12.9.2014 44500000-5 Zámky, kľúče 2,00 €
12.9.2014 60000000-8 Dopravné služby 65,00 €
12.9.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 80,00 €
12.9.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 35,00 €
12.9.2014 60640000-6 Špedičné operácie 550,00 €
12.9.2014 22400000-7 Poštové známky 75,50 €
4.9.2014 63522000-4 Služby sprostredkovateľov 51,00 €
4.9.2014 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
4.9.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 25,00 €
4.9.2014 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 110,50 €
28.8.2014 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
28.8.2014 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 381,00 €
28.8.2014 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
28.8.2014 44112200-0 Podlahové krytiny 260,00 €
28.8.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 10,00 €
28.8.2014 63712400-7 Parkovacie služby 10,00 €
28.8.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 180,00 €
25.8.2014 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 90,00 €
25.8.2014 30213200-7 Tabletový počítač 130,00 €
25.8.2014 34992200-9 Dopravné značky 1235,00 €
25.8.2014 44221000-5 Okná, dvere 190,00 €
25.8.2014 34980000-0 Cestovné lístky 90,00 €
25.8.2014 09210000-4 Mazacie prípravky 70,00 €
25.8.2014 44831100-5 Tmely 15,00 €
25.8.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 20,00 €
25.8.2014 63727200-3 Tlačenie 60,00 €
14.8.2014 31711140-6 Elektródy 20,00 €
14.8.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 30,00 €
14.8.2014 60000000-8 Dopravné služby 160,00 €
14.8.2014 15981000-8 Minerálne vody 240,00 €
14.8.2014 31681410-0 Elektromateriály 15,00 €
14.8.2014 63727200-3 Tlačenie 20,00 €
14.8.2014 922200000-9 Televízne služby 19,20 €
14.8.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 10,00 €
14.8.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 180,00 €
14.8.2014 63712400-7 Parkovacie služby 10,00 €
6.8.2014 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
6.8.2014 42261300-7 Klampiarske práce 1180,00 €
6.8.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 285,00 €
6.8.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 35,00 €
6.8.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
6.8.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
6.8.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 105,00 €
6.8.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 300,00 €
1.8.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 370,00 €
1.8.2014 24200000-6 Farby a pigmenty 15,00 €
1.8.2014 63100000-0 Manipulácia s nákladom 130,00 €
1.8.2014 34980000-0 Cestovné lístky 180,00 €
1.8.2014 30195000-2 Tabule 7,00 €
28.7.2014 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 48,00 €
28.7.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 16,00 €
28.7.2014 30199770-8 Stravné poukážky 59,00 €
28.7.2014 39299000-4 Sklenený tovar 20,00 €
28.7.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
28.7.2014 31216100-4 Zariadenie na ochranu pre prepätím/bleskom 13,90 €
15.7.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 130,00 €
15.7.2014 30199770-8 Stravné poukážky 1587,00 €
15.7.2014 64121100-1 Služby doručovania balíkov 480,00 €
15.7.2014 77231000-8 Správa lesov 82,23 €
15.7.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 325,00 €
15.7.2014 30192000-1 Kancelárske potreby 300,00 €
15.7.2014 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 70,00 €
15.7.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 800,00 €
15.7.2014 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 30,00 €
8.7.2014 44111520-2 Tepelnoizolačný materiál 20,00 €
8.7.2014 64200000-8 Telekomunikačné služby 12,00 €
8.7.2014 92000000-1 Kultúrne služby 200,00 €
8.7.2014 44831100-5 Tmely 20,00 €
8.7.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
8.7.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
8.7.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
8.7.2014 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 120,00 €
8.7.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 25,00 €
8.7.2014 85121200-5 Služby lekárov 15,00 €
8.7.2014 31681400-7 Elektrické súčiastky 40,00 €
27.6.2014 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 52,00 €
27.6.2014 22410000-7 Známky 76,00 €
27.6.2014 31681410-0 Elektromateriály 100,00 €
27.6.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 410,00 €
27.6.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
27.6.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
27.6.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
27.6.2014 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 32,00 €
27.6.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 12,00 €
27.6.2014 63727200-3 Tlačenie 57,00 €
27.6.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 30,00 €
23.6.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 112,00 €
23.6.2014 31681410-0 Elektromateriály 70,00 €
23.6.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 145,00 €
23.6.2014 30500000-1 Osvetľovacie zariadenia 10,00 €
23.6.2014 30199770-8 Stravné poukážky 130,00 €
23.6.2014 63727200-3 Tlačenie 40,00 €
23.6.2014 42161000-5 Ohrievače vody 125,00 €
23.6.2014 14720000-4 Hliník 60,00 €
23.6.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 240,00 €
20.6.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 240,00 €
20.6.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 2500,00 €
20.6.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 168,00 €
20.6.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 210,00 €
20.6.2014 44831100-5 Tmely 20,00 €
20.6.2014 44530000-4 Upínadlá, spony 10,00 €
20.6.2014 39714100-1 Ventilátory 15,00 €
20.6.2014 38650000-6 Fotografické zariadenia 1354,00 €
20.6.2014 30232700-1 Riadiaca jednotka 780,00 €
20.6.2014 31111000-7 Adaptéry 400,00 €
17.6.2014 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
17.6.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 139,50 €
17.6.2014 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
17.6.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 720,00 €
17.6.2014 18800000-7 Obuv 20,00 €
17.6.2014 22410000-7 Známky 760,00 €
17.6.2014 32341000-5 Mikrofóny 30,00 €
17.6.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 100,00 €
13.6.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 3,00 €
13.6.2014 39370000-4 Vodoinštalácie 10,00 €
13.6.2014 63727200-3 Tlačenie 154,00 €
13.6.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 6000,0 CZK
13.6.2014 24000000-4 Chemické výrobky 5,00 €
13.6.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 25,00 €
9.6.2014 31154000-0 Zdroje nepretržitého stáleho napätia 210,00 €
9.6.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 556,00 €
9.6.2014 31681410-0 Elektromateriály 85,00 €
9.6.2014 24200000-6 Farby a pigmenty 25,00 €
9.6.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 10,00 €
9.6.2014 63712400-7 Parkovacie služby 10,00 €
9.6.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 180,00 €
9.6.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 1004,40 €
9.6.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 1428,00 €
9.6.2014 30213100-6 Prenosné počítače 749,00 €
9.6.2014 63727200-3 Tlačenie 20,00 €
4.6.2014 71356100-9 Technická kontrola 15,00 €
4.6.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 215,00 €
4.6.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 95,10 €
4.6.2014 60000000-8 Dopravné služby 240,00 €
4.6.2014 63522000-4 Služby sprostredkovateľov 59,00 €
4.6.2014 85160000-8 Služby – optika 30,00 €
27.5.2014 30199770-8 Stravné poukážky 120,00 €
27.5.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
27.5.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
27.5.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
27.5.2014 31154000-0 Zdroje nepretržitého stáleho napätia 185,00 €
27.5.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 250,00 €
27.5.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 34,00 €
27.5.2014 37411140-5 Viazania 5,00 €
27.5.2014 39714100-1 Ventilátory 40,00 €
27.5.2014 44510000-8 Nástroje 30,00 €
27.5.2014 39531000-3 Koberce 20,00 €
27.5.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 838,00 €
19.5.2014 63712400-7 Parkovacie služby 10,00 €
19.5.2014 44510000-8 Nástroje 100,00 €
19.5.2014 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 500,00 €
19.5.2014 44115210-4 Klampiarske materiály 10,00 €
19.5.2014 14720000-4 Hliník 60,00 €
19.5.2014 38623000-8 Optické pomôcky 650,00 €
19.5.2014 50531200-8 Služby na údržbu plyn. zariadení 80,00 €
19.5.2014 44522200-7 Kľúče 15,00 €
19.5.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 10,00 €
19.5.2014 31681410-0 Elektromateriály 400,00 €
19.5.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 110,00 €
14.5.2014 31681410-0 Elektromateriály 100,00 €
14.5.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 180,00 €
14.5.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 2176,00 €
14.5.2014 31625200-5 Požiarne poplachové systémy 180,00 €
14.5.2014 22400000-4 Známky 62,00 €
14.5.2014 33761000-2 Toaletný papier 80,00 €
14.5.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 10,00 €
14.5.2014 15981000-8 Minerálne vody 300,00 €
14.5.2014 75310000-2 Služby poskytovania dávok 1662,00 €
14.5.2014 63712400-7 Parkovacie služby 10,00 €
7.5.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 1015,00 USD
7.5.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 15,00 €
7.5.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 40,00 €
7.5.2014 715000000-3 Služby týkajúce sa výstavby 30,00 €
7.5.2014 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 520,00 €
7.5.2014 30233180-6 Archivačné flash pamäte 12,00 €
7.5.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 560,00 €
7.5.2014 72400000-4 Internetové služby 72,00 €
7.5.2014 22400000-4 Známky a kolky 12,00 €
7.5.2014 63727200-3 Tlačenie 800,00 €
25.4.2014 31681410-0 Elektromateriály 30,00 €
25.4.2014 71356100-9 Technická kontrol 35,00 €
25.4.2014 50116500-6 Oprava pneumatík 100,00 €
25.4.2014 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
25.4.2014 39111000-3 Sedadlá 30,00 €
25.4.2014 30192000-1 Kancelárske potreby 20,00 €
25.4.2014 39510000-0 Textilné výrobky pre domácnosť 100,00 €
25.4.2014 30199770-8 Stravné poukážky 138,60 €
25.4.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
25.4.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
25.4.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
25.4.2014 14820000-5 Sklo 30,00 €
22.4.2014 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 20,00 €
22.4.2014 39370000-4 Vodoinštalácie 20,00 €
22.4.2014 30199770-8 Stravné poukážky 1448,00 €
22.4.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
22.4.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
22.4.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
22.4.2014 71356100-9 Technická kontrola 30,00 €
22.4.2014 18930000-7 Vrecia a vaky 90,00 €
22.4.2014 71313400-9 posudzovanie vplyvu stavby na ŽP 1900,00 €
14.4.2014 45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce 100,00 €
14.4.2014 79220000-2 Finančné služby 502,20 €
14.4.2014 22456000-1 Povolenia 50,00 €
14.4.2014 39370000-4 Vodoinštalácie 100,00 €
14.4.2014 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
14.4.2014 63727200-3 Tlačenie 1426,00 €
2.4.2014 31521320-3 Vreckové lampáše 40,00 €
2.4.2014 79962000-5 Spracovanie fotografií 20,00 €
2.4.2014 45100000-8 Príprava staveniska 576,00 €
2.4.2014 64200000-8 Telekomunikačné služby 12,00 €
2.4.2014 31154000-0 Zdroje nepretržitého stáleho napätia 1400,00 €
2.4.2014 4483100-5 Tmely 20,00 €
2.4.2014 98390000-3 Iné služby 15,00 €
2.4.2014 32581000-9 Kábel na prenos údajov 10,00 €
2.4.2014 31681410-0 Elektromateriály 100,00 €
2.4.2014 22400000-4 Známky 4,15 €
31.3.2014 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
28.3.2014 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 70,00 €
28.3.2014 71314100-3 Služby súvisiace s elektrinou 100,00 €
28.3.2014 31224100-3 Zástrčky a zásuvky 70,00 €
28.3.2014 31520000-7 Svietidlá a príslušenstvo 50,00 €
28.3.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 150,00 €
28.3.2014 33195100-4 Monitory 200,00 €
25.3.2014 60000000-8 Dopravné služby 540,00 €
25.3.2014 30199770-8 Stravné poukážky 150,00 €
25.3.2014 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 190,00 €
25.3.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 800,00 €
25.3.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
25.3.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
25.3.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
25.3.2014 14810000-2 Brúsne produkty 20,00 €
25.3.2014 80000000-4 Vzdelávacie služby 400,00 €
25.3.2014 73300000-5 Projektovanie 240,00 €
25.3.2014 31681410-0 Elektromateriály 400,00 €
14.3.2014 15981000-8 Minerálne vody 100,00 €
14.3.2014 22410000-7 Známky 73,50 €
14.3.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
14.3.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
14.3.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
14.3.2014 42410000-3 Zdvižné a manipulačné zariadenia 30,00 €
14.3.2014 63515000-2 Služby cestovného ruchu 300,00 €
14.3.2014 31681410-0 Elektromateriály 200,00 €
14.3.2014 63727200-3 Tlačenie 100,00 €
4.3.2014 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 60,00 €
4.3.2014 63110000-3 Manipulácie s nákladom 140,00 €
4.3.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 10,00 €
4.3.2014 63712400-7 Parkovacie služby 10,00 €
4.3.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 180,00 €
4.3.2014 31681410-0 Elektromateriály 400,00 €
4.3.2014 44510000-8 Nástroje 100,00 €
27.2.2014 32210000-8 Vysielace prístroje 100,00 €
27.2.2014 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 100,00 €
27.2.2014 30199770-8 Stravné poukážky 140,00 €
27.2.2014 50344000-8 Opravy a údržba optických zariadení 100,00 €
27.2.2014 14720000-4 Hliník 20,00 €
27.2.2014 33141118-0 Utierky 20,00 €
27.2.2014 45511310-1 Čakany 20,00 €
27.2.2014 44511120-2 Lopaty 60,00 €
27.2.2014 34980000-0 Cestovné lístky 280,00 €
27.2.2014 32351200-0 Obrazovky 34,00 €
21.2.2014 31681410-0 Elektromateriály 150,00 €
21.2.2014 44212310-5 Lešenie 1400,00 €
21.2.2014 22410000-7 Známky 15,00 €
21.2.2014 43130000-3 Vŕtacie zariadenie 110,00 €
21.2.2014 45223210-1 Oceľové konštrukcie 100,00 €
21.2.2014 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 500,00 €
14.2.2014 18930000-7 Vrecia a vaky 50,00 €
14.2.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
14.2.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 105,00 €
14.2.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 390,00 €
14.2.2014 44163150-6 Nízkotlakové rúry 20,00 €
14.2.2014 31681410-0 Elektromateriály 40,00 €
14.2.2014 30192000-1 Kancelárske potreby 510,00 €
14.2.2014 39531000-3 Koberce 300,00 €
14.2.2014 21113000-5 Knihy pre knižnice 17,00 €
14.2.2014 34312700-4 Kaučukové hnacie remene 50,00 €
14.2.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 300,00 €
14.2.2014 14700000-1 Železo, olovo, zinok, meď 30,00 €
14.2.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
6.2.2014 63712400-7 Parkovacie služby 10,00 €
6.2.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 180,00 €
6.2.2014 04221000-1 Služby prepojenia na diaľku 90,00 €
6.2.2014 64200000-8 Telekomunikačné služby 22,00 €
6.2.2014 50344000-8 Opravy a údržba optických zariadení 100,00 €
6.2.2014 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 497,00 €
6.2.2014 14720000-4 Hliník 30,00 €
6.2.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 10,00 €
29.1.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 350,00 €
29.1.2014 22410000-7 Známky 73,50 €
29.1.2014 64221000-1 Služby elektronickej výmeny dát 33,00 €
29.1.2014 64221000-1 Služby prepojenia na diaľku 84,00 €
29.1.2014 50531200-8 Služby na údržbu plynových zariadení 100,00 €
29.1.2014 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 80,00 €
29.1.2014 31681410-0 Elektromateriály 34,00 €
29.1.2014 30199770-8 Stravné poukážky 300,00 €
29.1.2014 30199770-8 Stravné poukážky 1807,00 €
23.1.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
23.1.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
23.1.2014 64110000-0 Poštové služby 54,00 €
23.1.2014 21113000-5 Knihy pre knižnice 55,00 €
23.1.2014 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 66,00 €
23.1.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
16.1.2014 39370000-4 Vodoinštalácie 200,00 €
16.1.2014 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
16.1.2014 24950000-8 Špecializované chemické výrobky 15,00 €
16.1.2014 34980000-0 Cestovné lístky 200,00 €
16.1.2014 15000000-8 Potraviny, nápoje a príbuzné produkty 10,00 €
16.1.2014 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 8,00 €
16.1.2014 60000000-8 Dopravné služby 90,00 €
16.1.2014 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 840,00 €
16.1.2014 64121200-2 Služby doručovania balíkov 150,00 €
16.1.2014 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
16.1.2014 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
16.1.2014 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 8,00 €
20.12.2013 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 150,00 €
20.12.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 40,00 €
20.12.2013 39522540-4 Spacie vaky 100,00 €
20.12.2013 66516100-1 PZP 14,90 €
20.12.2013 22410000-7 Známky 100,00 €
20.12.2013 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 130,00 €
20.12.2013 31681410-0 Elektromateriály 487,92 €
19.12.2013 19520000-7 Plastové výrobky 200,00 €
19.12.2013 22410000-7 Známky 73,50 €
19.12.2013 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 18,50 €
19.12.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 198,00 €
19.12.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 12,00 €
19.12.2013 34351100-3 Pneumatiky na motorové vozidlá 250,00 €
19.12.2013 31681410-0 Elektromateriály 60,00 €
19.12.2013 09240000-3 Oleje 30,00 €
19.12.2013 44832200-3 Riedidlá 50,00 €
19.12.2013 44510000-8 Nástroje 2000,00 €
17.12.2013 38636100-3 Lasery 179,99 €
17.12.2013 09112200-9 Rašelina 20,00 €
17.12.2013 39370000-4 Vodoinštalácie 58,00 €
17.12.2013 42122000-0 Čerpadlá 110,00 €
17.12.2013 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 45,00 €
17.12.2013 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 45,00 €
10.12.2013 44331000-9 Tyče 70,00 €
10.12.2013 31154000-0 Zdroje nepretržitého stáleho napätia 740,00 €
10.12.2013 445115000-0 Ručné píly 142,00 €
10.12.2013 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 85,00 €
10.12.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 108,60 €
10.12.2013 19520000-7 Plastové výrobky 235,00 €
10.12.2013 39221000-7 Kuchynské vybavenie 135,00 €
10.12.2013 31681410-0 Elektromateriály 315,00 €
9.12.2013 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 50,00 €
9.12.2013 55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál 480,00 €
9.12.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
9.12.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
9.12.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 140,00 €
9.12.2013 42120000-6 Čerpadlá a kompresory 78,20 €
9.12.2013 44165100-5 Hadice 130,00 €
9.12.2013 44424200-0 Priľnavé pásky 50,00 €
9.12.2013 39221000-7 Kuchynské vybavenie 32,00 €
9.12.2013 31681410-0 Elektromateriály 200,00 €
6.12.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 85,00 €
6.12.2013 30500000-1 Osvetlovacie zariadenia 17,00 €
6.12.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 550,00 €
6.12.2013 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 50,00 €
6.12.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 700,00 €
6.12.2013 33195100-4 Monitory 270,50 €
6.12.2013 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 615,00 USD
6.12.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
6.12.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
6.12.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
4.12.2013 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 115,00 €
4.12.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 195,00 €
4.12.2013 34980000-0 Cestovné lístky 680,00 €
4.12.2013 445115000-0 Ručné píly 50,00 €
1.12.2013 39112000-0 Stoličky 100,00 €
29.11.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 7,00 €
29.11.2013 42122000-0 Čerpadlá 330,00 €
29.11.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 338,00 €
29.11.2013 39370000-4 Vodoinštalácie 10,00 €
29.11.2013 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 52,00 €
28.11.2013 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače 220,00 €
28.11.2013 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 180,00 €
28.11.2013 21113000-5 Knihy pre knižnice 92,00 €
28.11.2013 45223210-1 Oceľové konštrukcie 2200,00 €
28.11.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 70,00 €
28.11.2013 30500000-1 Osvetlovacie zariadenia 30,00 €
28.11.2013 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 335,00 €
28.11.2013 30195000-2 Tabule 320,00 €
28.11.2013 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 56,00 €
28.11.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 90,00 €
26.11.2013 50112000-3 Opravy a údržba motorových vozidiel 20,00 €
26.11.2013 18143000-3 Ochranný výstroj 320,00 €
26.11.2013 18830000-6 Ochranná obuv 150,00 €
26.11.2013 39143110-0 Postele a lôžkoviny 70,00 €
26.11.2013 39220000-0 Kuchynské zariadenie 480,00 €
26.11.2013 44171000-9 Dosky stavebné 330,00 €
26.11.2013 44111800-9 Malta 150,00 €
26.11.2013 39370000-4 Vodoinštalácie 370,00 €
26.11.2013 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 57,00 €
21.11.2013 48000000-0 Softvérové balíky a informačné systémy 681,00 €
21.11.2013 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1659,00 €
21.11.2013 21113000-5 Knihy pre knižnice 594,00 €
21.11.2013 31681410-0 Elektromateriály 594,00 €
21.11.2013 44321000-6 Káble 50,00 €
21.11.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 410,00 €
21.11.2013 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 300,00 €
21.11.2013 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 50,00 €
21.11.2013 351251002-7 Snímače 989,00 €
19.11.2013 09211000-1 Mazacie oleje a mazivá 60,00 €
19.11.2013 34312700-4 Kaučukové hnacie remene 50,00 €
19.11.2013 35124000-9 Detektory kovov 5,00 €
19.11.2013 24200000-6 Farby a pigmenty 15,00 €
19.11.2013 30237380-6 CD Rom 4,00 €
19.11.2013 45442100-8 Maliarske a natieračské práce 1395,00 €
19.11.2013 24200000-6 Farby a pigmenty 30,00 €
19.11.2013 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 630,00 €
19.11.2013 45261300-7 Klampiarske práce 852,00 €
19.11.2013 22410000-7 Známky 761,60 €
19.11.2013 14720000-4 Hliník 30,00 €
14.11.2013 31111000-7 Adaptéry 50,00 €
14.11.2013 24200000-6 Farby a pigmenty 50,00 €
14.11.2013 63522000-4 Služby sprostredkovateľov 49,00 €
14.11.2013 44510000-8 Nástroje 502,06 €
14.11.2013 33195100-4 Monitory 460,00 €
14.11.2013 31681410-0 Elektromateriály 4275,00 €
14.11.2013 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 110,00 €
14.11.2013 44321000-6 Káble 100,00 €
14.11.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 600,00 €
14.11.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 10,00 €
14.11.2013 63712400-7 Parkovacie služby 10,00 €
14.11.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 180,00 €
13.11.2013 31681410-0 Elektromateriály 1560,00 €
13.11.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 160,00 €
13.11.2013 42660000-0 Nástroje na spájkovanie 100,00 €
13.11.2013 34980000-0 Cestovné lístky 13,00 €
13.11.2013 38410000-2 Meracie nástroje 200,00 €
9.11.2013 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 1500,00 €
9.11.2013 44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály 100,00 €
9.11.2013 21113000-5 Knihy pre knižnice 30,00 €
9.11.2013 31681410-0 Elektromateriály 34,00 €
9.11.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
9.11.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
9.11.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
7.11.2013 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 30,00 €
7.11.2013 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 330,00 €
7.11.2013 31224000-2 Spájacie a kontaktné prvky 250,00 €
7.11.2013 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 180,00 €
7.11.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 60,00 €
7.11.2013 30234000-8 Pamäťové médiá 20,00 €
7.11.2013 33761000-2 Toaletný papier 190,00 €
7.11.2013 31154000-0 Zdroje nepretržitého stáleho napätia 210,00 €
7.11.2013 44322100-4 Monitory 150,00 €
7.11.2013 31681410-0 Elektromateriály 500,00 €
7.11.2013 31110000-0 Elektromotory 650,00 €
7.11.2013 39221220-5 Riad 30,00 €
7.11.2013 39224340-3 Koše 57,00 €
7.11.2013 31681410-0 Elektromateriály 60,00 €
7.11.2013 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, spotrebný materiál 310,00 €
7.11.2013 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká, časopisy 1000,00 €
7.11.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 70,00 €
6.11.2013 39370000-4 Plastové výrobky 700,00 €
6.11.2013 39370000-4 Vodoinštalácie 330,00 €
6.11.2013 22400000-4 Známky a kolky 12,00 €
6.11.2013 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
5.11.2013 31214100-0 Spínače 85,00 €
5.11.2013 30125110-5 Toner do laserovej tlačiarne 145,00 €
5.11.2013 44318000-2 Vodiče 15,00 €
5.11.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 210,00 €
5.11.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 56,00 €
5.11.2013 30213100-6 Prenosné počítače 575,00 €
5.11.2013 31154000-0 Zdroje nepretržitého stáleho napätia 210,00 €
31.10.2013 50112200-5 Údržba osobných motorových vozidiel 20,00 €
31.10.2013 35111300-8 Hasiace zariadenia 30,00 €
31.10.2013 39500000-7 Textilné výrobky 50,00 €
31.10.2013 34351100-3 Pneumatiky 420,00 €
31.10.2013 37453300-1 Disky 280,00 €
31.10.2013 42140000-2 Jednoduché prevody 30,00 €
31.10.2013 14720000-4 Hliník 40,00 €
31.10.2013 351251002-7 Snímače 400,00 €
28.10.2013 21113000-5 Knihy pre knižnice 770,00 €
28.10.2013 30234000-8 Pamäťové médiá 80,00 €
25.10.2013 44531600-7 Matice 20,00 €
25.10.2013 30199770-8 Stravné poukážky 126,28 €
25.10.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
25.10.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
25.10.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 98,00 €
25.10.2013 63727200-3 Tlačenie 1500,00 €
21.10.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
21.10.2013 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 30,00 €
21.10.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 115,00 €
21.10.2013 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, spotrebný materiál 81,00 €
21.10.2013 33761000-2 Toaletný papier 42,00 €
21.10.2013 44163000-0 Rúrky a príslušenstvo 10,00 €
21.10.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
21.10.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
16.10.2013 15000000-8 Potraviny, nápoje a príbuzné produkty 15,00 €
16.10.2013 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 30,00 €
16.10.2013 30199770-8 Stravné poukážky 1664,00 €
16.10.2013 32320000-2 Televízne a audio zariadenie 30,00 €
16.10.2013 31221000-1 Elektrické relé 44,00 €
14.10.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 140,00 €
14.10.2013 22800000-8 Papierové registre, formuláre, tlačivá 20,00 €
14.10.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 90,00 €
14.10.2013 39133000-3 Zobrazovacie jednotky 30,00 €
14.10.2013 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 100,00 €
14.10.2013 21113000-5 Knihy pre knižnice 140,00 €
14.10.2013 30234000-8 Pamäťové médiá 60,00 €
10.10.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
10.10.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
10.10.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
10.10.2013 15981000-8 Minerálne vody 250,00 €
10.10.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 100,00 €
10.10.2013 22410000-7 Známky 63,05 €
10.10.2013 30199770-8 Stravné poukážky 300,00 €
10.10.2013 60210000-3 Služby verejnej železničnej dopravy 243,00 €
4.10.2013 32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo 500,00 €
4.10.2013 44512900-1 Vrtné korunky a ostatné príslušenstvo 5,50 €
4.10.2013 50531200-8 Služby na údržbu plynových zariadení 700,00 €
4.10.2013 50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob 350,00 €
4.10.2013 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 500,00 €
4.10.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 79,60 €
1.10.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 79,60 €
1.10.2013 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače 180,00 €
1.10.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 80,00 €
1.10.2013 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 50,00 €
1.10.2013 15000000-8 Potraviny, nápoje a príbuzné produkty 400,00 €
1.10.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 217,00 €
1.10.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 491,00 €
1.10.2013 50344000-8 Opravy a údržba optických zariadení 100,00 €
1.10.2013 19520000-7 Plastové výrobky 280,00 €
27.9.2013 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 135,00 €
27.9.2013 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
27.9.2013 09134200-9 Naftové palivo 35,00 €
27.9.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 60,00 €
27.9.2013 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, spotrebný materiál 60,00 €
24.9.2013 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
24.9.2013 31519100-8 Žiarivky 35,00 €
24.9.2013 39221200-9 Jedálenské potreby 75,00 €
24.9.2013 44163150-6 Nízkotlakové rúrky 10,00 €
24.9.2013 60210000-3 Služby verejnej železničnej dopravy 88,00 €
24.9.2013 44321000-6 Káble 70,00 €
24.9.2013 14720000-4 Hliník 20,00 €
24.9.2013 30000000-9 Kancelárske stroje a spotrebný materiál 9,00 €
24.9.2013 39240000-6 Príbor 170,00 €
24.9.2013 44316000-8 Železiarsky tovar 110,00 €
24.9.2013 39722100-0 Časti sporákov 20,00 €
23.9.2013 22410000-7 Známky 10,00 €
23.9.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
23.9.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
23.9.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
23.9.2013 63727200-3 Tlačenie 20,00 €
23.9.2013 30199770-8 Stravné poukážky 150,00 €
23.9.2013 09134200-9 Naftové palivo 35,00 €
23.9.2013 665141103-0 Poistenie motorových vozidiel 381,00 €
23.9.2013 64216110-7 Služby elektronickej výmeny údajov 101,00 €
23.9.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 460,00 €
19.9.2013 30199770-8 Stravné poukážky 569,00 €
19.9.2013 63727200-3 Tlačenie 15,00 €
19.9.2013 15000000-8 Potraviny, nápoje a príbuzné produkty 9,50 €
19.9.2013 31321200-4 Káble nízkeho a stredného napätia 35,00 €
19.9.2013 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, spotrebný materiál 105,00 €
18.9.2013 63522000-4 Služby sprostredkovateľov 30,00 €
18.9.2013 64121200-2 Služby doručovania balíkov 62,00 €
18.9.2013 30192000-1 Kancelárske potreby 5,00 €
18.9.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 760,00 €
18.9.2013 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 30,00 €
17.9.2013 30237130-9 Počítačové karty 240,00 €
17.9.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 188,00 €
17.9.2013 63727200-3 Tlačenie 40,00 €
17.9.2013 18444000-3 Ochranné pokrývky hlavy 20,00 €
17.9.2013 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 552,00 €
17.9.2013 18830000-6 Ochranná obuv 300,00 €
17.9.2013 19520000-7 Plastové výrobky 5,00 €
17.9.2013 39224200-0 Kefy 10,00 €
17.9.2013 34911100-7 Vozíky 35,00 €
17.9.2013 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, spotrebný materiál 60,00 €
17.9.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
17.9.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
17.9.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
13.9.2013 30199700-7 Tlačené výrobky z papiera 12,00 €
13.9.2013 43331000-9 Tyče 30,00 €
13.9.2013 44512800-0 Skrutkovače 50,00 €
13.9.2013 44512200-4 Kliešte 8,00 €
13.9.2013 31711100-4 Elektronické komponenty 200,00 €
12.9.2013 39370000-4 Vodoinštalácie 20,00 €
12.9.2013 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
11.9.2013 44115220-7 Kúrenárske materiály 750,00 €
11.9.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
11.9.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
11.9.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
9.9.2013 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 42,00 €
9.9.2013 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 340,00 €
9.9.2013 42671000-0 Držiaky na nástroje 50,00 €
9.9.2013 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 2890,00 €
9.9.2013 44114000-2 Betón 30,00 €
6.9.2013 42913300-2 Olejové filtre 70,00 €
6.9.2013 39830000-9 Čistiace prostriedky 10,00 €
6.9.2013 09211100-2 Motorové oleje 120,00 €
6.9.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
6.9.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
6.9.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
4.9.2013 42671000-0 Držiaky na nástroje 30,00 €
4.9.2013 39713431-3 Príslušenstvo k vysávačom 65,00 €
4.9.2013 24200000-6 Farby a pigmenty 10,00 €
4.9.2013 31411000-0 Alkalické batérie 20,00 €
4.9.2013 39711330-1 Elektrické hriankovače 80,00 €
4.9.2013 30192000-1 Kancelárske potreby 20,00 €
3.9.2013 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 457,00 €
3.9.2013 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 320,00 €
3.9.2013 64200000-8 Telekomunikačné služby 12,00 €
3.9.2013 50511000-0 Opravy a údržba čerpadiel 50,00 €
3.9.2013 39143110-0 Postele a lôžkoviny 40,00 €
3.9.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
3.9.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
3.9.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
2.9.2013 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 120,00 €
2.9.2013 44411000-4 sanitárne výrobky 125,00 €
28.8.2013 19513200-7 Lepiaca páska z pogum. textílií 6,00 €
28.8.2013 31711140-6 Elektródy 20,00 €
28.8.2013 31681000-3 Elektropríslušenstvo 80,00 €
28.8.2013 42131400-0 Sanitárne výpusty, kohúty 15,00 €
28.8.2013 44532200-0 Podložky, tesnenia 4,00 €
28.8.2013 24200000-6 Farby a pigmenty 10,00 €
28.8.2013 31154000-0 Zdroje nepretržitého stáleho napätia 210,00 €
26.8.2013 30124510-2 Popisovače 59,00 €
26.8.2013 30237460-1 Počítačové klávesnice 5,90 €
26.8.2013 30237410-6 Počítačová myš 4,00 €
26.8.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 68,00 €
26.8.2013 34980000-0 cestovné lístky 120,00 €
26.8.2013 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
26.8.2013 30199770-8 Stravné poukážky 92,40 €
26.8.2013 30192000-1 Kancelárske potreby 85,00 €
22.8.2013 63727200-3 Tlačenie 840,00 USD
21.8.2013 30124510-2 Popisovače 75,00 €
21.8.2013 64200000-8 Telekomunikačné služby 10,00 €
21.8.2013 30192000-1 Kancelárske potreby 50,00 €
21.8.2013 31110000-0 Elektromotory 208,00 €
21.8.2013 30234500-3 Pamäťové archivačné médiá 36,00 €
21.8.2013 63727200-3 Tlačenie 100,00 €
20.8.2013 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 840,00 €
20.8.2013 30199770-8 Stravné poukážky 634,50 €
20.8.2013 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 700,00 €
20.8.2013 31680000-6 Elektropotreby a príslušenstvo 15,00 €
20.8.2013 63727200-3 Tlačenie 30,00 €
20.8.2013 18939000-0 Kabelky 333,00 €
20.8.2013 39221150-3 Termosky 370,00 €
20.8.2013 30192000-1 Kancelárske potreby 309,00 €
19.8.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
19.8.2013 24200000-6 Farby a pigmenty 5,00 €
19.8.2013 44531300-4 Závitorezné skrutky 10,00 €
19.8.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
19.8.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
15.8.2013 22400000-4 Kolkové známky 16,00 €
15.8.2013 45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov 910,00 €
12.8.2013 09132100-4 Bezolovnatý benzín 90,00 €
12.8.2013 39831500-1 Čistiace prostriedky na autá 5,00 €
12.8.2013 63712400-7 Parkovacie služby 5,00 €
7.8.2013 31731000-9 Elektrotechnický spotrebný materiál 15,00 €
7.8.2013 22410000-7 Známky 68,00 €
5.8.2013 30192000-1 Kancelárske potreby 120,00 €
5.8.2013 22410000-7 Známky 1,20 €
1.8.2013 38624000-5 Optické pomôcky 308,62 €
1.8.2013 55120000-7 Služby a organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 200,00 €
1.8.2013 55120000-7 Služby a organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 1300,00 €
30.7.2013 48461000-7 Analytický alebo vedecký softvérový balík 70,00 €
26.7.2013 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 200,00 €
26.7.2013 31731000-9 Elektrotechnický spotrebný materiál 55,00 €
26.7.2013 31321210-7 Káble nízkeho napätia 125,00 €
25.7.2013 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 200,00 €
23.7.2013 30237000-9 časti a príslušenstvo počítačov a spotr. mat. k nim 40,00 €
23.7.2013 14710000-1 Železo, olovo, zinok, cín meď 50,00 €
23.7.2013 31681000-3 Príslušenstvo 5,00 €
23.7.2013 42141000-9 Jednoduché prevody, prvky ozubených prevodov 30,00 €
23.7.2013 44112120-5 Profilové diely 10,00 €
22.7.2013 31731000-9 Elektrotechnický spotrebný materiál 335,00 €
22.7.2013 30199770-8 Stravné poukážky 129,36 €
22.7.2013 30199770-8 Stravné poukážky 579,00 €
22.7.2013 31321210-7 Káble nízkeho napätia 245,00 €
22.7.2013 38300000-8 Meracie prístroje 122,70 €
22.7.2013 31213100-3 Rozvodné skrine 328,00 €
19.7.2013 30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 80,00 €
19.7.2013 63727200-3 Tlačenie 10,00 €
19.7.2013 31400000-0 Akumulátory, galvanické články, batérie 40,00 €
9.7.2013 32413100-2 Sieťové smerovače 3000,00 €
9.7.2013 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 84,00 €