Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Súhrn zákaziek

Súhrnná správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000,00 EUR

s cenami od 1 000 do 10 000 EUR bez DPH (tovary a služby) a od 1 000 do 20 000 EUR bez DPH (stavebné práce), v zmysle § 102 ods. 4) zákona o verejnom obstarávaní

 

 • 2018
   • 4. štvrťrok
   • 3. štvrťrok
   • 2. štvrťrok
   • 1. štvrťrok

 

 • 2017
   • 4. štvrťrok
   • 3. štvrťrok
   • 2. štvrťrok
   • 1. štvrťrok

 

 • 2016
   • 4. štvrťrok
   • 3. štvrťrok
   • 2. štvrťrok
   • 1. štvrťrok

 

 • 2015
   • 4. štvrťrok
   • 3. štvrťrok
   • 2. štvrťrok
   • 1. štvrťrok

 

 • 2014
   • 4. štvrťrok
   • 3. štvrťrok
   • 2. štvrťrok
   • 1. štvrťrok

 

 • 2013
   • 4. štvrťrok
   • 3. štvrťrok
   • 2. štvrťrok
   • 1. štvrťrok

 

 • 2012
   • 4. štvrťrok
   • 3. štvrťrok
   • 2. štvrťrok
   • 1. štvrťrok

 

 • 2011
   • 4. štvrťrok
   • 3. štvrťrok
   • 2. štvrťrok