Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Riaditeľ

Riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Mgr. Peter Gömöry, PhD.