Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Dozorná rada

  •   
  • Dozorná rada

Dozorná rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Zloženie:

  • Mgr. Martin Venhart, PhD. (predseda rady) – Slovenská akadémia vied
  • prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. – Slovenská technická univerzita
  • Ing. Romana Jurkiewiczová – Slovenská akadémia vied