Streda, 27. septembra 2023

13:00 – Registrácia účastníkov
15:00 – Zahájenie konferencie
15:10 – Konferenčný blok 1

Michal Šturc, Roman Nagy – Astronómia na MatFyze – od vedy k popularizácii

Peter Kaňuk – Astronomické krúžky v Centre voľného času

Igor Parnahaj – Popularizačno-vzdelávacia činnosť hvezdárne v Michalovciach

16:20 – Prestávka
17:00 – Konferenčný blok 2

Jana Švrčková – Vzdelávacie a popularizačné aktivity Hvezdárne v Sobotišti

Ján Mäsiar – SMART kultúra ŽSK a jej aplikácia na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline

Vladimír Mešter, Peter Cabuka – Hvezdáreň v Partizánskom v zrkadle času

Ľubomíra Hujsová – DSB Observatorium – hvezdáreň v Deutsche Schule Bratislava

18:30 – Večera
20:00 – Uvítací kokteil
              Prezentácia výstav a vývesiek

Tomáš Dobrovodský, Valentín Korinek – Prezentácia KHaP MH v Žiari nad Hronom (roll-up)

Ján Mäsiar, Stanislav Kaniansky – Farebná hra vesmíru (výstava)


Štvrtok, 28. septembra 2023

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 3

Tomáš Dobrovodský, Valentín Korinek – Netradičné formy popularizácie astronómie ako odpoveď na výzvy súčasnosti

Stanislav Kaniansky – Techniky popularizácie astronómie vo Hvezdárni v Banskej Bystrici

Peter Mikloš – Novinky z Astronomického observatória na Kolonickom sedle

10:10 – Prestávka
10:50 – Konferenčný blok 4

Roman Švihorík, Miloš Obert,  – Slovenský zväz astronómov

Juraj Kubica, Peter Volek, Patrik Čechvala, Peter Bartek, Peter Wachter – Občianske združenie Slovenské planetáriá – astronomické aktivity v Bratislave a okolí

Peter Bartek – (Ne-)astronomická Bratislava alebo smutný príbeh ďalšieho neuskutočneného projektu

Vladimír Bahýl – Hvezdáreň „Júlia“, 14 rokov pozorovaní, popularizácie astronómie a vedeckej práce

12:20 – Spoločná konferenčná fotografia
12:30 – Obed
14:00 – Konferenčný blok 5

Marián Vidovenec – Nová forma financovania a podpory podujatí a súťaží vyhlasovaných Slovenskou ústrednou hvezdárňou, prvé skúsenosti

Jana Švrčková, Radovan Lascsák, Samuel Amrich – Astronomická olympiáda I

Jana Švrčková, Radovan Lascsák, Samuel Amrich – Astronomická olympiáda II

15:20 – Prestávka
16:00 – Konferenčný blok 6

Ľubomíra Hujsová – Výlet do vesmíru

Rudolf Gális, Peter Kaňuk – S ďalekohľadom na cestách

Jaroslav Šimon – KOZMO a jeho dobrodružstvá

Ľubomír Hambálek – Stellarium a jeho slovenská jazyková mutácia

17:30 – Panelová diskusia
18:30 – Konferenčná večera


Piatok, 29. septembra 2023

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 7

Šimon Mackovjak – East Slovak Space Cluster

Peter Butka – Projekt SK-S2P-Edu – úprava študijných plánov v kontexte vedeckých a technických zručností pre oblasť kozmickej bezpečnosti

Eduard Koči – Štatistika KULT alebo „Ako sme ustáli Koronu“

10:10 – Prestávka
10:50 – Konferenčný blok 8

Peter Bartek – Využitie infračervenej a ultrafialovej fotografie pri poznávaní sveta okolo nás

Pavol Rapavý, Milan Gargulák, Peter Begeni – Slovenské meteority

Pavol Rapavý, Milan Gargulák, Peter Begeni – Meteorit Kňahyňa

Milan Litavský – Štyridsať rokov od konferencie Kozmogénne vplyvy na človeka (Tatranská Lomnica 17.-19. 5. 1984)

12:20 – Ukončenie konferencie
12:30 – Obed