Z dôvodu obmedzeného finančného rozpočtu konferencie Astronomické Slovensko 2019, organizátori vyberajú konferenčný poplatok od všetkých účastníkov. Konferenčný poplatok je 50,-€ a zahŕňa ubytovanie (dve noci) a stravovanie (2 x plná penzia) počas konferencie. Konferenčný poplatok bude vyberaný v hotovosti počas registrácie účastníkov konferencie.

Organizátori konferencie zabezpečia občerstvenie počas prestávok. Tiež pozývajú všetkých účastníkov na uvítací kokteil a konferenčnú večeru.

Na konferenciu Astronomické Slovensko 2019 sa zaregistrujte pomocou nižšie uvedeného formulára.Potvrdenie o registrácii dostanete automaticky e-mailom. Ak by ste e-mail nedostali, prosím kontaktujte organizátorov.

Formulár môžete použiť aj na registráciu názvov, autorov a abstraktov vašich príspevkov. Formulár umožňuje registrovať najviac tri príspevky. Ak by ste chceli prezentovať viac príspevkov, kontaktujte organizátorov.

Registrácia účastníkov a príspevkov je možná do 15. septembra 2019.


Osobné údaje

Logistické informácie

Potrebujete asistenciu s cestovaním?*
nieáno

Príspevky

Budete na konferencii prezentovať príspevok?*
ánonie

Príspevok 1

Budete prezentovať ďalší príspevok?*
ánonie

Príspevok 2

Budete prezentovať ďalší príspevok?*
ánonie

Príspevok 3

Zborník

Máte záujem publikovať Váš príspevok v zborníku?*
ánonie