• Samuel Amrich, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
 • Vladimír Bahýl, Slovenský zväz astronómov
 • Peter Bartek, Slovenské planetáriá, o.z.
 • Peter Begeni, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenský zväz astronómov
 • Jozef Bezák, ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom
 • Peter Butka, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
 • Peter Cabuka, Hvezdáreň v Partizánskom
 • Tomáš Dobrovodský, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
 • Rudolf Gális, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica
 • Ľubomíra Hujsová, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenský zväz astronómov, Slovenské planetária, o.z.
 • Stanislav Kaniansky, Hvezdáreň v Banskej Bystrici
 • Peter Kaňuk, Centrum voľného času Košice
 • Eduard Koči, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Valentín Korinek, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
 • Radovan Lascsák, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
 • Milan Litavský, Lintersoft j.s.a
 • Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Košice
 • Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
 • Jaroslav Merc, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
 • Vladimír Mešter, Hvezdáreň v Partizánskom
 • Peter Mikloš, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Dávid Natafaluši, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach
 • Miloš Obert, Slovenský zväz astronómov
 • Igor Parnahaj, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach
 • Pavol Rapavý, Slovenský zväz astronómov
 • Jaroslav Šimon, SOLAR Hvezdáreň Senec
 • Štefan Škuliba, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Michal Šturc, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Roman Švihorík, Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Jana Švrčková, Hvezdáreň Sobotište
 • Peter Veress, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, SOLAR Hvezdáreň Senec
 • Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Mária Záborská, Krajské osvetové stredisko, Nitra