Zoznam registrovaných účastníkov ku dňu 24. 9. 2019:

 • Daniel Baluďanský, súkromná osoba
 • Peter Bartek, Slovenské planetáriá o.z.
 • Peter Begeni, Slovenský zväz astronómov
 • Patrik Čechvala, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Andrea Dianišková, Hvezdáreň v Banskej Bystrici
 • Tomáš Dobrovodský, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
 • Ivan Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Mária Gallová, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Pavol Hazucha, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Ladislav Hric, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Mária Hricová Bartolomejová, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Stanislav Kaniansky, Hvezdáreň v Banskej Bystrici
 • Peter Kaňuk, Centrum voľného času, Košice
 • Eduard Koči, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Jozef Kováč, Tekovská hvezdáreň v Leviciach
 • Milan Litavský, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
 • Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
 • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Peter Mikloš, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Pavol Mikulík, súkromná osoba
 • Roman Nagy, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ján Otrekal, Tekovská hvezdáreň v Leviciach
 • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Daniela Rapavá, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
 • Pavol Rapavý, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
 • Stanislav Šišulák, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Svetozár Štefeček, Hvezdáreň Sobotište
 • Roman Švihorík, Slovenský zväz astronómov
 • Jana Švrčková, Hvezdáreň Sobotište
 • Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Mária Záborská, Krajské osvetové stredisko, Nitra
 • Juraj Zverko, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Mariana Zverková, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV