• Vladimír Bahýl, Slovenský zväz astronómov, hvezdáreň „Júlia“, Zvolenská Slatina
 • Petr Bartoš, Česká astronomická společnost / Hvězdárna Fr. Pešty, Sezimovo Ústí
 • Jozef Bezák, fyzická osoba
 • Radoslava Bodnárová, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Rastislav Ferulík, o.z. Nezdolný vrch
 • Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Michal Gemza, o.z. Nezdolný vrch
 • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica
 • Ľubomíra Hujsová, fyzická osoba
 • Ján Kačmárik, Trifid Automation
 • Eva Kačmáriková, Spojená škola Tokajícka
 • Jana Kačmáriková, Trifid Automation
 • Peter Kaňuk, Centrum voľného času v Košiciach
 • Vladimír Karlovský, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Nina Kochová, Trnavská univerzita v Trnave
 • Renáta Kolivošková, Hvezdáreň a planetárium v Prešove
 • Štěpán Kovář, Česká astronomická společnost
 • Róbert Kožurko, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Martin Krasuľa, o.z. Nezdolný vrch
 • Hana Kučáková, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov / Fyzikální ústav Slezské univerzity Opava
 • Štefan Kürti, Slovenský zväz astronómov
 • Milan Litavský, Lintersoft j.s.a
 • Michal Maturkanič, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Pavol Mikulik, Slovenský zväz astronómov – Sekcia histórie astronómie SAS pri SAV a SZA
 • Juraj Peržo, Centrum vedecko-technických informácií SR – Aurelium, Bratislava
 • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Pavol Rapavý, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
 • Stanislav Šišulák, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Svetozár Štefeček, Hvezdáreň Sobotište
 • Vladimír Štefl, Masarykova univerzita v Brne
 • Stanislav Šúst, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Adrián Takáč, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Peter Veress, SOLAR Hvezdáreň Senec
 • Štefan Zolcer, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Katarína Žilinská, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV