• Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
  • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
  • Stanislav Šišulák, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo