Registrovaný účastníci

 • Vladimír Bahýľ, Hvezdáreň „Júlia“, Zvolenská Slatina
 • Oľga Ballaschová, Hvezdáreň a planetárium Medzev
 • Pavel Bakala, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Peter Bartek, Slovenské planetáriá
 • Patrik Čechvala, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Tomáš Dobrovodský, Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
 • Peter Dolinský, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Ivan Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Pavol A. Dubovský, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Maurizio Falanga, International Space Science Institute, Bern
 • Miroslav Fedurco, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Pavol Gajdoš, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Karol Havrila, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Ladislav Hric, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Mária Hricová Bartolomejová
 • Ľubomíra Hujsová
 • Marek HusárikAstronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Milada Jakubecová, Hvezdáreň Michalovce
 • Stanislav Kaniansky, Hvezdáreň v Banskej Bystrici
 • Peter Kaňuk, Centrum voľného času Košice
 • Juraj Kubica, Slovenské planetáriá
 • Hana Kučáková, AsÚ AV ČR Ondřejov / Fyzikální ústav v Opavě
 • Igor Kudzej, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
 • Milan Litavský, STM Košice
 • Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
 • Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
 • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Roman Nagy, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Aleš Nečas, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Igor Parnahaj, Hvezdáreň Michalovce
 • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Emil Puha, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Luigi Stella, INAF – Osservatorio Astronomico di Roma
 • Stanislav Šišulák, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Svetozár Štefeček, MO SZA Sobotište
 • Roman Švihorík, Slovenský zväz astronómov
 • Stanislav Šúst
 • Peter Veress, SOLAR Hvezdáreň Senec
 • Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Martin Vrašťák, Observatórium Liptovská Štiavnica
 • Matej Zigo, Univerzita Komenského, Bratislava

Ďalší účastníci

 • Tamara Ambrová
 • Beata Bačovská
 • Marek Baňárek
 • Kamila Demusová
 • Ladislav Heller
 • Ján Horňák
 • Drahomír Chochol
 • Ján Karlovský
 • Vladimír Karlovský
 • Marián Knotek
 • Jozef Krištofovič
 • Zuzana Kreibiková
 • Emil Kundra
 • Tibor Lieskovský
 • Jarmila Mejia
 • Vlado Mešter
 • Verena Pekarová
 • Martina Sabová
 • Jana Sedmáková
 • Jaro Šimon
 • Jana Švrčková
 • Marek Wolf
 • Katarína Žilinská