• Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Roman Nagy, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
  • Juraj Tóth, Univerzita Komenského, Bratislava