• Vladimír Bahýľ, Hvezdáreň „Júlia“, Zvolenská Slatina
 • Pavel Bakala, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Ivan Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Pavol A. Dubovský, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Pavol Gajdoš, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Milan Litavský, STM Košice
 • Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
 • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Luigi Stella, INAF – Osservatorio Astronomico di Roma
 • Ladislav Šmelcer, Hvězdárna Valašské Meziříčí
 • Stanislav Šúst
 • Peter Veress, SOLAR Hvezdáreň Senec
 • Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Martin Vrašťák, Observatórium Liptovská Štiavnica