• Daniela Ambrušová, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
  • Samuel Amrich, Univerzita Karlova, Praha
  • Daniela Bartková, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Mária Borothová, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
  • Michal Brichta, Slovenská vesmírna kancelária, Bratislava
  • Peter Butka, Technická univerzita v Košiciach
  • Patrik Čechvala, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Pavol A. Dubovský, Vihorlatská hvezdáreň, Humenné
  • Miroslav Fedurco, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Peter Habaj, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
  • Milan Halás, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
  • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
  • Ladislav Hric, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
  • Mária Hricová Bartolomejová, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
  • Peter Jevčák, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Matúš Kamenec, Prešov
  • Leonard Kornoš, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Hana Kučáková, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, Fyzikální ústav SU Opava
  • Adrián Kováč, Michalovce
  • Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • Andrii Maliuk, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
  • Pavol Mártonfi, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Michal Maturkanič, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
  • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Tomáš Ondro, Mendelova univerzita, Brno
  • Štefan Parimucha, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Adriana Pisarčíková, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
  • Emil Puha, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Vajiheh Sabzali, Astronomický ústav Akadémie vied ČR, Praha
  • Stanislav Šišulák, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
  • Ladislav Šmelcer, Hvězdárna Valašské Meziříčí
  • Stanislav Šúst, Suchá nad Parnou
  • Jana Švrčková, Univerzita Karlova, Praha
  • Juraj Tóth, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Matej Varga, Technická univerzita v Košiciach
  • Peter Veress, SOLAR Hvezdáreň Senec
  • Martin Vrašťák, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
  • Jiří Wollmann, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov