Z dôvodu obmedzeného finančného rozpočtu konferencie Bezovec 2024, organizátori vyberajú konferenčný poplatok od všetkých účastníkov. Konferenčný poplatok je XX,-€ (pre členov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV XX,-€). Konferenčný poplatok bude vyberaný v hotovosti počas registrácie účastníkov konferencie.

Na konferenciu Bezovec 2024 sa zaregistrujte pomocou nižšie uvedeného formulára. Potvrdenie o registrácii dostanete automaticky e-mailom. Ak by ste e-mail nedostali, prosím kontaktujte organizátorov.

Formulár môžete použiť aj na registráciu názvov, autorov a abstraktov vašich príspevkov. Formulár umožňuje registrovať najviac tri príspevky. Ak by ste chceli prezentovať viac príspevkov, kontaktujte organizátorov.

Registrácia účastníkov a príspevkov je možná do 13. septembra 2024.


  Osobné údaje/Personal information

  Člen SAS pri SAV/Member of SAS (*)
  áno/yesnie/no

  Logistické informácie/Logistic information

  Potrebujete asistenciu s cestovaním?/Do you need assistance with travel? (*)
  nie/noáno/yes

  Príspevky/Contributions

  Budete na konferencii prezentovať príspevok?/Will you be presenting at the conference?
  áno/yesnie/no

  Príspevok 1/Contribution 1

  Budete prezentovať ďalší príspevok?/Will you be presenting another contribution? (*)
  áno/yesnie/no

  Príspevok 2/Contribution 2

  Budete prezentovať ďalší príspevok?*
  áno/yesnie/no

  Príspevok 3/Contribution 3

  Zborník/Proceedings

  Máte záujem publikovať Váš príspevok v zborníku?/Are you interested in publishing your contribution in the proceedings? (*)
  áno/yesnie/no

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.