Piatok, 9. september 2022

17:00 – Registrácia účastníkov
18:00 – Otvorenie konferencie
18:15 – Konferenčný blok 1
              Štěpán Kovář – Zrcadlo kosmu
19:00 – Večera
20:00 – Konferenčný blok 2
              Vladimír Bahýl – Odídenci
21:00 – Uvítací kokteil


Sobota, 10. september 2022

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 3
              Vladimír Karlovský – Rondel Lengyelskej kultúry v Bučanoch
              Rastislav Ferulík – Tatry – krajina starovekých mýtov
              Ľubomír Hambálek – Čínske súhvezdia – ich historický vývoj a moderná prezentácia
10:30 – Prestávka
11:00 – Konferenčný blok 4
              Štefan Zolcer – Premeny astronómie v ranom novoveku
              Pavol Mikulik – Papierové astroláby Philippa Danfrieho z konca 16. storočia
              Vladimír Štefl – Keplerova teorie pohybu primárních planet
              Nina Kochová, Stanislav Šišulák – Obraz vesmíru v barokovej matematickej príručke
                                                                         Williama Leybourna z roku 1690
13:00 – Konferenčná fotografia
13:05 – Obed
14:00 – Exkurzia (Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci)
19:00 – Večera
20:00 – Konferenčný blok 5
              Renáta Kolivošková – Astronomická špacírka po Prešove
              Adrián Takáč – Konkolyho cestovný teodolit
              Juraj Peržo – Sondy do histórie astronómie na západnom Slovensku
21:30 – Spoločenský večer SAS pri SAV


Nedeľa, 11. september 2022

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 6
               Juraj Peržo – Vznik a činnosť MO SZAA v Modre
               Petr Bartoš – Digitalizace archívů a periodik
10:00 – Prestávka
10:30 – Konferenčný blok 7

               Stanislav Šišulák – Historické sekcie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
11:30 – Ukončenie konferencie
12:00 – Obed

 


Zborník abstraktov

Abstrakty prezentovaných príspevkov je možné nájsť v zborníku abstraktov (PDF).