Kniha abstraktov v PDF


Štvrtok, 1. október 2020

09:00 – Testovanie online konferenčného systému pre prednášajúcich
11:00 – Testovanie online konferenčného systému pre všetkých účastníkov
12:00 – Obedná prestávka
13:00 – Zahájenie konferencie
13:10 – Konferenčný blok 1

Ivan DorotovičVedecko-výskumné a pozorovateľské aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove

Igor Kudzej – Stručné dejiny výskumov na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom

Pavol A. Dubovský Výskum premenných hviezd na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

Karol Petrík –  Výskumné aktivity Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci

Martin Vrašťák Fotometrické a spektroskopické pozorovanie symbiotických hviezd v súkromnej pozorovateľni v Liptovskej Štiavnici

14:50 – Prestávka
15:10 – Konferenčný blok 2

Roman NagyAstronómia na MatFyze – od blízkeho okolia Zeme až po vzdialené oblasti Galaxie

Matej ZigoFotometrický program 70 centimetrového ďalekohľadu na AGO Modra

Luigi StellaX-ray diagnostics of extreme gravity in the vicinity of neutron stars and black holes  – (Röntgenová diagnostika extrémnych prejavov gravitácie v okolí neutrónových hviezd a čiernych dier)

Maurizio FalangaOrigin, life, and pulsar evolution to millisecond + Introduction to the International Space Science institute in Bern – (Pôvod, život a vývoj milisekundových pulzarov + Predstavenie Medzinárodného vesmírneho vedeckého ústavu v Berne)

16:50 – Konferenčná fotografia
           – Prestávka
17:10 – Konferenčný blok 3

Jaroslav MercSymbiotické dvojhviezdy na UPJŠ v Košiciach

Pavol GajdošExoplanéty: od tranzitov k planetárnej dynamike

Stanislav KanianskyPríspevok pozemských meraní k Mape svetelného znečistenia

18:10 – Ján MäsiarPod tmavou oblohou (Prezentácia výstavy)
           – Diskusia


Piatok, 2. október 2020

09:00 – Konferenčný blok 4

Marek HusárikVýskum asteroidov a komét na Astronomickom ústave SAV

Šimon MackovjakVýskumné a inžinierske aktivity na Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Peter DolinskýPozorovanie meteorov v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove

10:20 – Konferenčná fotografia
           – Prestávka

10:40 – Konferenčný blok 5

Ján MäsiarOdborno-pozorovateľská činnosť na Krajskej hvezdárni v Žiline

Peter VeressJeden rok na seneckej hvezdárni

Peter KaňukPozorovanie Slnka v Centre voľného času v Košiciach

Vladimír BahýľProgram pozorovania premenných hviezd na hvezdárni „Júlia“, výsledky, plány a perspektívy

Oľga BallaschováČinnosť Hvezdárne a planetária Medzev (poster)

12:00 – Obedná prestávka
13:00 – Konferenčný blok 6

Ľubomír HambálekV392 Persei – Ako sa trpasličia nova zmenila na normálnu novu

Miroslav FedurcoELISa: nový nástroj na modelovanie tesných zákrytových dvojhviezd

Aleš NečasPorovnanie rádiových pozorovaní meteorov z obdobia od 1. do 17. augusta 2019 (poster)

Karol HavrilaExpedícia Košice 2020: Dodatočný zber meteoritov a mikrometeoritov

Jakub Kapuš – Od 1. slovenskej družice k astrofyzike vysokých energií

14:30 – Konferenčná fotografia
           – Prestávka
14:50 – Konferenčný blok 7

Patrik ČechvalaVysokoenergetické častice z vesmíru

Patrik ČechvalaUrčovanie veľkosti Mesiaca s využitím fotiek mesačného zatmenia

Emil PuhaStopárov sprievodca astronomickými databázami

Juraj KubicaPopularizácia astronómie v Bratislave

16:30 – Prestávka
17:00 – Konferenčný blok 8 – Csereho astronomické dni 

Rudolf GálisVesmír – konečná hranica

Pavel BakalaMůže existovat život v okolí černých děr?

Svetozár Štefeček – Charles Messier: Od komét ku katalógu

19:00 – Ukončenie konferencie