Konferencia online

Na základe prijatých nariadení Ústredného krízového štábu v súvislosti s výrazne sa zhoršujúcou situáciou so šírením sa druhej vlny koronavírusovej infekcie COVID-19 na Slovensku platných od 1. októbra 2020 meníme formu konferencie z prezenčnej na online (prostredníctvom systému BigBlueButton). V súvislosti so zmenou formy konferencie bude aktualizovaný aj program konferencie a jej trvanie (štvrtok, piatok). S podrobnosťami budeme informovať všetkých účastníkov prostredníctvom stránky konferencie, ako aj emailovej komunikácie v priebehu dnešného dňa.

COVID-19

Pozorne sledujeme situáciu v súvislosti so šírením sa koronavírusovej infekcie COVID-19. Keďže zdravie učastníkov je nám prvoradé, konferencia sa uskutoční v súlade s platnými nariadeniami a za dodržania všetkých hygienických a epidemiologických opatrení. Ak by došlo k akejkoľvek zmene, budeme Vás ihneď informovať.