Blok populárnych prednášok:

(veľká zasadačka Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej)

Nočné pozorovanie za priaznivého počasia:

(areál Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej)