Kontakt

Ak sa potrebujete niečo dozvedieť, rada Vám pomôže

Zuzana Kaňuchová
tel.: 052/4467866 klapka 61
alebo zkanuch@ta3.sk