Streda, 25. septembra 2019

13:00 – Registrácia účastníkov
14:00 – Zahájenie konferencie
14:10 – Konferenčný blok 1

Juraj Zverko – SAS pri SAV v toku dejín (30 min.)

Rudolf Gális – IAU – 100 rokov pod jednou oblohou (30 min.)

Jaroslav Merc – Projekt IAU100 NameExoWorld na Slovensku (20 min.)

15:30 – Prestávka
16:00 – Konferenčný blok 2

Patrik Čechvala – Výstava Above and Beyond na Slovensku a aktivity v Prírodovednom múzeu SNM (20 min.)

Ivan Dorotovič, Marián Vidovenec, Eduard Koči  – Pozorovateľské, vedecko-výskumné, popularizačno-vzdelávacie a vydavateľské aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove (60 min.)

Roman Švihorík – Slovenský zväz astronómov (20 min.)

18:00 – Večera
19:00 – Prezentácia výstav a vývesiek

Daniela Rapavá – Kúzlenie svetlom (10 min.)

Stanislav Kaniansky, Róbert Barsa, Ján Mäsiar – Farebná hra vesmíru (10 min.)

Ladislav Hric – Výber fotografií (10 min.)

Ladislav Hric, Mária Hricová Bartolomejová – M. R. Štefánik (10 min.)

Patrik Čechvala – Výstava Above and Beyond (10 min.)

Peter Begeni, Pavol Rapavý – Parky tmavej oblohy na Slovensku (10 min.)

20:00 – Uvítací kokteil


Štvrtok, 26. septembra 2019

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 3

Roman Nagy – Astronómia na FMFaI UK, od slnečnej sústavy až po Mliečnu cestu (20 min.)

Rudolf Gális – Astrofyzika na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach (20 min.)

Šimon Mackovjak – SPACE::LAB – miesto na prilákanie, vzdelávanie a zapojenie mladej generácie do kozmickej vedy a techniky (20 min.)

10:30 – Prestávka
11:00 – Konferenčný blok 4

Tomáš Dobrovodský – Digitálne 4K planetárium v Žiari nad Hronom (20 min.)

Jozef Kováč – Astronómia v Leviciach (20 min.)

Peter Kaňuk – Astronomické vzdelávanie v CVČ v Košiciach (20 min.)

Peter Mikloš – Vzdelávanie na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom (20 min.)

12:50 – Spoločná konferenčná fotografia
13:00 – Obed
14:00 – Konferenčný blok 5

Ľubomír Hambálek – Vzdelávaco-popularizačné aktivity SAS pri SAV v Tatranskej Lomnici (20 min.)

Svetozár Štefeček – Vzdelávacie aktivity Hvezdárne v Sobotišti (20 min.)

Karol Petrík – Odkaz E. Csereho pre Astronomické Slovensko (20 min.)

15:30 – Prestávka
16:00 – Konferenčný blok 6

Ján Mäsiar – Hvezdárne v Žilinskom kraji (20 min.)

Mária Záborská – Astronomické vzdelávacie aktivity v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre (20 min.)

Patrik Čechvala, Peter Volek – Slovenské planetáriá OZ – ciele, zameranie a aktivity (20 min.)

Ladislav Hric, Mária Hricová Bartolomejová – 13 rokov v Astronomickej olympiáde a v IOAA (20 min.)

Jana Švrčková – Astronomické súťaže na Slovensku a vo svete (20 min.)

18:00 – Panelová diskusia
19:00 – Konferenčná večera


Piatok, 27. septembra 2019

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 7

Stanislav Šišulák – Dejiny astronómie na území Slovenska (30 min.)

Stanislav Šišulák – Sekcia histórie astronómie SAS pri SAV (20 min.)

Svetozár Štefeček – Didaktické využitie astrofotografie (20 min.)

10:30 – Prestávka
11:00 – Konferenčný blok 8

Stanislav Kaniansky – Zábavná astronómia (40 min.)

Pavol Rapavý – Svetelné znečistenie a parky tmavej oblohy (30 min.)

Peter Begeni – Astronomické oko – adaptácia na tmu z fyziologického hľadiska (20 min.)

12:50 – Ukončenie konferencie
13:00 – Obed