Konferenciu Astronomické Slovensko 2019 zorganizovali Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (SAS pri SAV) a Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove. Konferencia bola mimoriadne úspešná. Na konferencii sa zúčastnilo 36 účastníkov, ktorí reprezentovali pestrú paletu astronomický subjektov na Slovensku, od univerzít (Univerzita Komenského Bratislava, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach), cez hvezdárne a planetária (napr. SÚH v Hurbanove), až po astronomické spoločnosti (SAS pri SAV, Slovenský zväz astronómov), občianske združenia a kluby astronómov (napr. Klub astronómov Pallas, Centrum voľného času v Košiciach), a ktorí prezentovali 29 príspevkov formou prednášok a 6 príspevkov vo forme výstav.

Hlavnou témou konferencie bola prezentácia odbornej a vzdelávacej činnosti organizácií a inštitúcií na Slovensku a hľadanie možností vzájomnej spolupráce v oblasti astronomických vzdelávacích a popularizačných aktivít. Zástupcovia prítomných organizácií však neprezentovali len svoju úspešnú činnosť. Diskusie sa nevyhli ani problémom, z ktorými tieto organizácie zápasia ako je nedostatok odborných pracovníkov alebo problémy vo formálnom vzdelávaní astronómie a prírodných vied („kvalita“ školských učebníc) a s tým súvisiaci všeobecný pokles astronomických znalostí súčasnej populácie. Diskutujúci sa zhodli na potrebe centralizovaného zdroja astronomických informácií, spoločného postupu v oblasti medializácie a hľadania možností ako prostredníctvom širokej spolupráce efektívnejšie využívať finančné a ľudské zdroje.

Na konferenciu Astronomické Slovensko nadviazal 18. riadny zjazd SAS pri SAV.

Účastníci konferencie Astronomické Slovensko 2019.


Účastníci

 • Daniel Baluďanský, súkromná osoba
 • Peter Bartek, Slovenské planetáriá o.z.
 • Peter Begeni, Slovenský zväz astronómov
 • Patrik Čechvala, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Andrea Dianišková, Hvezdáreň v Banskej Bystrici
 • Tomáš Dobrovodský, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
 • Ivan Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Mária Gallová, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Pavol Hazucha, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Ladislav Hric, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Mária Hricová Bartolomejová, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Stanislav Kaniansky, Hvezdáreň v Banskej Bystrici
 • Peter Kaňuk, Centrum voľného času, Košice
 • Eduard Koči, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Jozef Kováč, Tekovská hvezdáreň v Leviciach
 • Milan Litavský, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
 • Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
 • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Peter Mikloš, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Pavol Mikulík, súkromná osoba
 • Roman Nagy, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ján Otrekal, Tekovská hvezdáreň v Leviciach
 • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Daniela Rapavá, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
 • Pavol Rapavý, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
 • Stanislav Šišulák, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Svetozár Štefeček, Hvezdáreň Sobotište
 • Roman Švihorík, Slovenský zväz astronómov
 • Jana Švrčková, Hvezdáreň Sobotište
 • Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Mária Záborská, Krajské osvetové stredisko, Nitra
 • Juraj Zverko, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Mariana Zverková, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

Zborník abstraktov

Registrové abstrakty príspevkov je možné nájsť v zborníku abstraktov (pdf).


Program

 

Streda, 25. septembra 2019

13:00 – Registrácia účastníkov
14:00 – Zahájenie konferencie
14:10 – Konferenčný blok 1

Juraj Zverko – SAS pri SAV v toku dejín (30 min.)

Rudolf Gális – IAU – 100 rokov pod jednou oblohou (30 min.)

Jaroslav Merc – Projekt IAU100 NameExoWorld na Slovensku (20 min.)

15:30 – Prestávka
16:00 – Konferenčný blok 2

Patrik Čechvala – Výstava Above and Beyond na Slovensku a aktivity v Prírodovednom múzeu SNM (20 min.)

Ivan Dorotovič – Pozorovateľské, vedecko-výskumné, popularizačno-vzdelávacie a vydavateľské aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove (40 min.)

Marián Vidovenec – 50 rokov Pomaturitného štúdia astronómie vo Hvezdárni v Hurbanove (10 min.)

Eduard Koči – Vydavateľská činnosť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove (10 min.)

Roman Švihorík – Slovenský zväz astronómov (20 min.)

18:00 – Večera
19:00 – Prezentácia výstav a vývesiek

Daniela Rapavá – Kúzlenie svetlom (10 min.)

Stanislav Kaniansky, Róbert Barsa, Ján Mäsiar – Farebná hra vesmíru (10 min.)

Ladislav Hric – Výber fotografií (10 min.)

Ladislav Hric, Mária Hricová Bartolomejová – M. R. Štefánik (10 min.)

Patrik Čechvala – Výstava Above and Beyond (10 min.)

Peter Begeni, Pavol Rapavý – Parky tmavej oblohy na Slovensku (10 min.)

20:00 – Uvítací kokteil


Štvrtok, 26. septembra 2019

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 3

Roman Nagy – Astronómia na FMFaI UK, od slnečnej sústavy až po Mliečnu cestu (20 min.)

Rudolf Gális – Astrofyzika na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach (20 min.)

Šimon Mackovjak – SPACE::LAB – miesto na prilákanie, vzdelávanie a zapojenie mladej generácie do kozmickej vedy a techniky (20 min.)

10:30 – Prestávka
11:00 – Konferenčný blok 4

Tomáš Dobrovodský – Digitálne 4K planetárium v Žiari nad Hronom (20 min.)

Jozef Kováč – Astronómia v Leviciach (20 min.)

Peter Kaňuk – Astronomické vzdelávanie v CVČ v Košiciach (20 min.)

Peter Mikloš – Vzdelávanie na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom (20 min.)

12:50 – Spoločná konferenčná fotografia
13:00 – Obed
14:00 – Konferenčný blok 5

Ľubomír Hambálek – Vzdelávaco-popularizačné aktivity SAS pri SAV v Tatranskej Lomnici (20 min.)

Svetozár Štefeček – Vzdelávacie aktivity Hvezdárne v Sobotišti (20 min.)

Karol Petrík – Odkaz E. Csereho pre Astronomické Slovensko (20 min.)

15:30 – Prestávka
16:00 – Konferenčný blok 6

Ján Mäsiar – Hvezdárne v Žilinskom kraji (20 min.)

Mária Záborská – Astronomické vzdelávacie aktivity v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre (20 min.)

Patrik Čechvala, Peter Volek – Slovenské planetáriá OZ – ciele, zameranie a aktivity (20 min.)

Ladislav Hric, Mária Hricová Bartolomejová – 13 rokov v Astronomickej olympiáde a v IOAA (20 min.)

Jana Švrčková – Astronomické súťaže na Slovensku a vo svete (20 min.)

18:00 – Panelová diskusia

Panelisti: Tomáš Dobrovodský, Ľubomír Hambálek, Ján Mäsiar, Roman Nagy, Karol Petrík, Marián Vidovenec

Moderátor: Rudolf Gális

19:00 – Konferenčná večera


Piatok, 27. septembra 2019

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 7

Stanislav Šišulák – Dejiny astronómie na území Slovenska (30 min.)

Stanislav Šišulák – Sekcia histórie astronómie SAS pri SAV (20 min.)

Svetozár Štefeček – Didaktické využitie astrofotografie (20 min.)

10:30 – Prestávka
11:00 – Konferenčný blok 8

Stanislav Kaniansky – Zábavná astronómia (40 min.)

Pavol Rapavý – Svetelné znečistenie a parky tmavej oblohy (30 min.)

Peter Begeni – Astronomické oko – adaptácia na tmu z fyziologického hľadiska (20 min.)

12:50 – Ukončenie konferencie
13:00 – Obed


Fotogaléria

Fotografie zhotovili Pavol Rapavý a Daniela Rapavá.