[astroCS] hvezdarnajh

Jiri Kubat kubat at pleione.asu.cas.cz
Fri Oct 25 08:03:58 UTC 2002


Vazeni pratele,

uvital bych, kdyby byly takove zpravy posilany jako prosty text a ne jako
wordovsky dokument.

S pozdravem

Jiri Kubat

On Wed, 23 Oct 2002, jana [ISO-8859-2] jirkù wrote:

> Vazeni pratele,
> v priloze posilam pozvanku do Jindrichova Hradce...
> S pozdravem Jana Jirku
> 
> --------------------
> Více ne¾ 5.200 bytù, domù a pozemkù v ÈR i zahranièí.
> http://reality.centrum.cz
> 
> 
> 
> 

More information about the astroCS mailing list