Čo môžete vidieť na oblohe v treťom štvrťroku 2022

Východy a západy Slnka a Mesiaca:

Časy sú uvedené pre Bratislavu, v Košiciach nastanú javy približne o 16 minút skôr – údaje pre tretí štvrťrok 2022 sú v „letnom“ (LSEČ) čase:

deň

východ Slnka

západ Slnka

východ Mesiaca

západ Mesiaca

júl 04

04h44m

20h46m

09h47m

23h52m

júl 14

04 52

20 40

21 53

04 59

júl 24

05 04

20 30

01 04

17 42

august 03

05 17

20 16

11 11

22 45

august 13

05 30

20 00

21 11

06 47

august 23

05 44

19 41

01 04

18 18

september 02

05 58

19 22

12 51

21 53

september 12

06 12

19 01

20 06

08 22

september 22

06 26

18 40

02 01

17 51

 

Fázy Mesiaca

  

 

prvá štvrť

07. júl

05. august

03. september

 spln

13. júl

12. august

10. september

 posledná štvrť

20. júl

19. august

17. september

 nov

28. júl

27. august

25. september

 

 Zatmenia Slnka a Mesiaca

 V treťom štvrťroku nenastane ani zatmenie Slnka ani zatmenie Mesiaca.

  

Viditeľnosť planét

 Na začiatku tretieho štvrťroka budú všetky okom viditeľné planéty pozorovateľné na rannej oblohe. Obdobie pozorovateľnosti Marsu, Jupitera a Saturna sa bude predlžovať, v septembri budú planéty Saturn a Jupiter viditeľné aj na večernej oblohe.

 Merkúr – bude pozorovateľný v prvej dekáde júla ráno tesne pred východom Slnka, koncom augusta bude viditeľný po západe Slnka vo večernom súmraku, 27. augusta bude v najväčšej východnej elongácii 27 stupňov od Slnka. V septembri nie je pozorovateľný.

Venuša – bude celý tretí štvrťrok viditeľná na rannej oblohe. V júli vychádza takmer 2 hodiny pred východom Slnka. Podmienky na pozorovanie sa zhoršujú, koncom augusta vychádza 1,5 hodiny pred východom Slnka, koncom spetembra menej ako hodinu. Bude nízko nad obzorom, napriek tomu vďaka vysokej jasnosti dobre pozorovateľná.

 Mars – podmienky na pozorovanie sú dobré. Začiatkom júla vychádza 1 hodinu po polnoci, v strede augusta 1 hodinu pred polnocou, koncom septembra už pred 22. hodinou.

 Jupiter – podmienky na pozorovanie sú dobré. Začiatkom júla vychádza 20 minút po polnoci, v strede augusta 2,5 hodiny pred polnocou, koncom septembra už pred 19. hodinou.

Saturn – podmienky na pozorovanie sú výborné. Začiatkom júla vychádza 1 hodinu pred polnocou, v strede augusta okolo 20. hodiny a koncom septembra, keď vychádza už pred západom Slnka je pozorovateľný od večera až do 3. hodiny ráno.

 

Mapky znázorňujú polohu planét na rannej a večernej oblohe pre stred príslušného mesiaca:

 

Júl – ranná obloha (poloha Mesiaca 16. júla)

 

Júl – večerná obloha

 

August – ranná obloha (poloha Mesiaca 16. augusta)

 

August – večerná obloha

 

 

September – ranná obloha (poloha Mesiaca 15. septembra)

 

September – večerná obloha

 

 

Meteorické roje

V treťom štvrťroku očakávame tri významné roje. Najznámejší meteorický roj Perzeidy má v roku 2022 veľmi nepriaznivé podmienky na pozorovanie – pozorovanie bude rušiť Mesiac, ktorý je v deň maxima len 1 deň po splne.

 

elta Aquaridy - meteorický roj činný od 12. júla do 23. augusta s maximom aktivity 30. júla 2022

Meteorický roj, ktorého materské teleso nie je známe. Delta Aquaridy sú jedným z hlavných meteorických rojov. Dráha Delta Aquaríd vyplývajúca z fotografických pozorovaní má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia (najbližšieho bodu dráhy ku Slnku), len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú aj južnú vetvu. Radiant roja leží v blízkosti hviezdy delta v súhvezdí Vodnára. Geocentrická rýchlosť Delta Aquaríd je 41 km/s, patria k stredne rýchlym rojom. Prvé záznamy o pozorovani Delta Aquaríd sú z 19. júla 714. V maxime aktivity možno uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2022 sú podmienky na pozorovanie priaznivé – v čase maxima bude Mesiac 2 dni po nove.

 

Alfa Kaprikornidy – meteorický roj činný od 3. júla do 15. augusta s maximom aktivity 30. júla 2022

Meteorický roj pravdepodobne súvisí s krátkoperiodickou kométou 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radiant Kaprikorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Kaprikornidy patria k pomalým rojom s geocentrickou rýchlosťou len 23 km/s. V maxime aktivity možno uvidieť 10 meteorov za hodinu. V roku 2022 sú podmienky na pozorovanie priaznivé – v čase maxima bude Mesiac 2 dni po nove.

 

Perzeidy – meteorický roj činný od 17. júla do 23. septembra s maximom aktivity 13. augusta 2022

Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Roj je činný od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Šírka prúdu je cca 65 miliónov km. Centrálne vlákno je pomerne úzke (cca 10 miliónov km) – za 4 dni okolo maxima stretne Zem 62% všetkých Perzeíd. Podmienky na pozorovanie v blízkosti maxima sú v roku 2022 nepriaznivé, Mesiac bude v maxime len 22 hodín po splne.

 

Kométy

V treťom štvrťroku 2022 očakávame 3 kométy jasnejšie ako 12. magnitúda, ktoré budú pozorovateľné aj menšími ďalekohľadmi. Najlepšie podmienky na pozorovanie poskytne kométa C/2017 K2 (PanSTARRS), ktorá za priaznivých okolností dosiahne jasnosť na hranici viditeľnosti voľným okom.

 

Kométa 22P/Kopff

Krátkoperiodická kométa 22P/Kopff patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavená bola A. Kopffom 23. augusta 1906. Perihéliová vzdialenosť je 1,55 au, obežná doba 6,39 roka, odhadovaný priemer jadra 3 km. Perihéliom prešla 18. marca 2022, jasnejšia ako 12m bude do konca júla. Podmienky na pozorovanie zo Slovenska sú priaznivé, v júli bude viditeľná už 2 hodiny pred východom Slnka. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El. [°]

m1

Júl    10

01  13

+03  28

89,3

11,4

        20  

01  24

+04  03

95,9

11,7

        30

01  33

+04  20

103,3

11,9

Vyhľadávacia mapka kométy 22P/Kopff (čiara s dátumami) v súhvezdí Rýb.

 

Kométa C/2017 K2 (PanSTARRS)

Neperiodická kométa objavená v máji 2017 vo vzdialenosti 16,1 au od Slnka ďalekohľadom Pan-STARRS 1 observatória Haleakala na Havajských ostrovoch. Perihéliom prejde 19. decembra 2022, maximum jasnosti dosiahne v decembri 2022 a januári 2023, keď by mohla byť viditeľná voľným okom. Už vo veľkej vzdialenosti od Slnka bola mimoriadne aktívna, aktivitou pripomína nádhernú kométu C/1995 O1 (Hale-Bopp) z konca 20. storočia. Aj odhady veľkosti jadra (priemer 18 až 25 km) sľubujú koncom roka 2022 nádherné divadlo. Počas celého roka 2022 bude kométa jasnejšia ako 12. magnitúda. V júli bude pozorovateľná celú noc, v auguste a prvej polovici septembra večer po západe Slnka. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El. [°]

m1

Júl          10

17  07

-01  31

142,5

7,1

              20  

16  47

-05  40

131,9

7,0

              30

16  30

-09  55

120,2

6,9

August    09

16  16

-14  04

108,4

6,8

              19

16  06

-18  01

97,2

6,8

              29

15  59

-21  44

86,8

6,7

Septem.  08

15  55

-25  15

77,0

6,7

              18

15  55

-28  36

68,0

6,6

Vyhľadávacia mapka kométy C/2017 K2 PanSTARRS (čiara s dátumami) v súhvezdiach Hadonos a Škorpión. Žltou je vyznačená ekliptika a fialovou nebeský rovník.

 

Kométa 73P/Schwassmann-Wachmann 3

Krátkoperiodická kométa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavená bola A. Schwassmannom a A.A. Wachmannom 2. mája 1930. Perihéliová vzdialenosť je 0,97 au a obežná doba 5,44 roka. Perihéliom prejde 25. augusta 2022, jasnejšia ako 12m bude v auguste a septembri. Podmienky na pozorovanie zo Slovenska nie sú priaznivé, vidteľná bude v auguste a začiatkom septembra tesne po západe Slnka. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

August      09

   12h 42m

 -04° 04’

 55,1°

11,8

                  19

13  16

-10  01

55,6

11,5

                  29

13  55

-16  18

57,1

11,4

September 08

14  39

-22  36

59,6

11,4

                  18

15  31

-28  21

62,9

11,6

                  28

16  29

-32  52

66,6

11,9

Vyhľadávacia mapka kométy 73P/ Schwassmann-Wachmann 3  (čiara s dátumami) v súhvezdiach Panna, Váhy, Vlk a Škorpión. Žltou je vyznačená ekliptika a fialovou nebeský rovník.

Vysvetlivky:

R.A. 2000          a Decl. 2000 – súradnice kométy na oblohe

E [°] – uhlová vzdialenosť kométy od Slnka v stupňoch

m1 – celková jasnosť kométy v magnitúdach