Projekt COST Action MP1104
"Polarization as a tool to study the solar system and beyond"


JÁN RYBÁK - člen riadiaceho výboru projektu
Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská; Lomnica

Slovensko 5.11.2012 pristúpilo k projektu COST_Action_MP1104 "Polarization as a tool to study the solar system and beyond" ktorý sa venuje využitiu polarizácie elektromagnetického žiarenia pre astrofyzikálny výskum. Projekt je financovaný pre roky 2012-2015 z prostriedkov programu COST EÚ. Na stránke projektu sa je možné individuálne registrovať a získavať tak informácie o činnosti projektu priamo na svoju emailovú adresu. V skratke: projekt pripravuje a spolufinancuje pre záujemcov niekoľko workshopov/konferencií ročne a umožňuje spolufinancovanie "short term scientific missions" pre vedeckých pracovníkov z participujúcich krajín vratane SR.

Daľšie informácie:


Posledná aktualizácia: JR, 13/05/2014